גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

יישוב סכסוך בטרם גירושין

החוק המחייב הליכי יישוב סכסוך טרם פתיחת הליכי גירושין (החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה) נכנס לתוקפו ביום 17.7.16. מטרתו המוצהרת הייתה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בהתדיינות משפטית.

החוק מאפשר לצד הפונה בבקשה ליישוב סכסוך לעתור, במקביל לבקשה ליישוב סכסוך, לקבלת צווים דחופים, שידונו בבית המשפט או בבית הדין הרבני, בכמה נושאים כגון: צו עיכוב יציאה מן הארץ, צווי עיקול, בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות קטינים או הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, בקשה לאישור פעולה דחופה רפואית בקטין לרבות בדיקה, טיפול ואשפוז פסיכיאטרי דחופים כשאין הסכמה בין ההורים, בקשה להנפקת דרכון ולאישור ליציאת קטין לחוץ לארץ לפעילות חינוכית קבוצתית או לצורך אחר שלא היה צפוי קודם לכן, אם היציאה אמורה להתקיים בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך.

הסתבר כי התוצאה המעשית של החוק היא העלאה משמעותית של מורכבות תכנון הגירושין במיוחד בהליכים בהם מעורב רכוש משמעותי, עסק, מקצוע חופשי, נכסים ווירטואליים, קונפליקטים ביחס למשמורת הילדים ותכנון עתידם, נכסי קריירה, קיום הסכם ממון ועוד, בצד צמצום החיכוך בגירושין פחות מורכבים או של שכירים בעלי הכנסה נמוכה עד בינונית ורכוש משותף מועט.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

טרם נכנס החוק לתוקפו היה מקובל בישראל מרוץ הסמכויות. בן זוג שרצה להתגרש נאלץ להחליט, עוד בטרם פתיחת ההליכים, האם להגיש תביעותיו בענייני הרכוש, המשמורת, מזונות הילדים, מזונות האישה ועוד לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני (תביעת גירושין מוגשת תמיד לבית הדין הרבני, לו הסמכות הייחודית לדון בגירושין). משהוגשה תביעה לאחת מהערכאות, לא ניתן היה להתחרט על הבחירה. ערכאה זו דנה בתביעה עד סופה. להחלטה, היכן להגיש את התביעות הייתה, וישנה עד היום, חשיבות קריטית באשר לתוצאה הסופית.

למרבה הצער, החוק שמחייב יישוב סכסוך, לא זו בלבד שלא פתר את מרוץ הסמכויות, אלא העצים אותו. החוק מחייב את בן הזוג להגיש את הבקשה ליישוב סכסוך לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. לאחר יישום הליך יישוב הסכסוך, במסגרתו הוא שומע את עמדת וטענות הצד השני, יש באפשרותו להגיש תביעה לערכאה אחרת המתאימה לו יותר מבחינת אסטרטגית.

מצב זה נותן יתרון עצום לצד המגיש את הבקשה ליישוב סכסוך. 3 מתוך 4 הפגישות מתקיימות בנוכחות עורכי דין, לפי בחירת כל צד. לכן, מושמעות בהליך יישוב הסכסוך, שתוצאתו אינה מחייבת אותך, כל הטענות של הצד השני. אם לא מושגת הסכמה, יכול הצד שהגיש את הבקשה לחשב מסלול מחדש, הן לגבי הבחירה בין בית המשפט ובין בית הדין, והן לגבי האסטרטגיה הכוללת של הגירושין.

משהוגשה בקשה ליישוב סכסוך, לאחת מהערכאות, יחידת הסיוע מזמינה את הצדדים לעד ארבע פגישות. הפגישה הראשונה היא מחייבת, ואי הופעה אליה כמוה כאי התייצבות לדיון בבית המשפט או בבית הדין. במסגרת הפגישות מנסה העובדת הסוציאלית של יחידת הסיוע, וכן עורך דין מטעמה, לסייע לצדדים להגיע להסכמות כוללות, ובכך ליתר את הצורך בקיום התדיינות משפטית. אם אכן תושג הסכמה, מן הסתם, כדאי לך להיעזר בעורך דין גירושין מטעמך בניסוח הסכם הגירושין, שיוגש לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני.

הפגישות מתקיימות, על פי החוק, תוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. יחידת הסיוע רשאית להאריך את התקופה ב-15 ימים. בתקופה זו חל עיכוב הליכים ולא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. בחלוף 10 ימים מיום הפגישה האחרונה על כל צד להודיע ליחידת הסיוע כיצד הוא רוצה להמשיך את ניהול הסכסוך. בחלוף 15 ימים נוספים, לצד שהגיש את הבקשה ליישוב סכסוך, ניתנת הזכות לבחור היכן להגיש את תביעתו, לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני או חלק וחלק.

על אף תקופת עיכוב ההליכים, צד לבקשה ליישוב סכסוך רשאי להגיש, בכל עת, לערכאה שיפוטית המוסמכת לכך לפי דין, בקשה לסעד זמני לשמירת המצב הקיים, כגון: צו לעיכוב יציאה מן הארץ או צו עיקול, ערוכה לפי טופס 5, וכן בקשה לסעד דחוף, כגון: בקשה בעניין מזונות או הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, ערוכה לפי טופס 6. במקרה בו יש צורך בהגשת בקשות מסוג זה, רצוי כי הן תוגשנה באמצעות עורך דין לגירושין או, לכל הפחות, יוגשו לאחר התייעצות עם עורך דין, שכן לבקשות אלו השפעה ישירה על התביעה שתוגש בהמשך.

ההתייצבות לפגישה הראשונה של יישוב הסכסוך היא חובה! צד שלא יתייצב, ולו בשל סיבה מוצדקת, עלול להיות מחויב בהוצאות, הערכאה השיפוטית יכולה להאריך את תקופת עיכוב ההליכים, וכן למחוק את הבקשה או התביעה שהוגשה על ידי הצד שלא התייצב.

החל מהפגישה השנייה כל צד רשאי להגיע לפגישות עם עורך דין מטעמו. לעניין זה חשיבות רבה, שכן לעורך דין גירושין המקצועיות, הידע, הניסיון והיכולת להבין לעומק את הבעיות העובדתיות והמשפטיות, מבלי לחשוף לצד השני יותר מידי נתונים. נוכחותו של עורך דין גירושין בפגישות מעניקה יתרון משמעותי לצד המיוצג. הדבר יבוא לידי ביטוי בתביעה, שתוגש בהמשך, ובהשגת התוצאה הרצויה.

גם במקרה בו הצדדים הגיעו להסכמות בעלות השלכות כלכליות ו/או משפטיות, רצוי שהם לא יתחייבו לבצען מבלי שניתנה להם ההזדמנות להתייעץ עם עורך דין מטעמם. בשלב זה יש חשיבות רבה ללווי ההליך או לייצוג על ידי עורך דין לגירושין מטעמך, אשר יכול להתריע על בעיה בהסכם שגיבשתם.

ההשלכה העיקרית של החוק ליישוב סכסוך היא, אפוא, הצורך בבניית תכנית עבודה וקבלת ייעוץ ותכנון אסטרטגי טרם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, בצד בניית אסטרטגיה במהלך פגישות יישוב הסכסוך, הנובעת מהעמדה שלך ומהעמדות של הצד השני, ותכנון אסטרטגי, הנובע מנתונים אלו בעת הגשת התביעות, ככל שתידרשנה.

עולה כי החוק ליישוב סכסוך מאלץ את הצדדים לסכסוך הגירושין, ובמיוחד את הצד החלש, להתייעץ עם עורך דין רציני ומקצועי כבר בשלב הראשון, בטרם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, שכן גם להגשת בקשה פשוטה וטכנית, לכאורה, יש השלכות העלולות להביא לכך שהמטרות החיוניות לך לא תושגנה.

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן