גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

גירושין 2022 – חידושים בדיני גירושין

גב' פזיזה כהן רצתה להתגרש במהירות תוך ניצול הליכי הגירושין לטובתה. היא לא הבינה מדוע תביעת הגירושין המדהימה שלה, בה תבעה מיליונים רבים מבעלה, נמחקה על הסף. גם תביעת הגירושין המתוקנת שהגישה נמחקה על הסף וכך קרה גם לתביעת הגירושין מס' 3 ותביעת הגירושין מס' 4 שהגישה. יתר על כן, גב' פזיזה אף חויבה בתשלום הוצאות לאוצר המדינה! (מקרה אמתי שקרה לאחרונה. רק השם בדוי!). ברי, שכתוצאת מתעתועים אלו גיבשה שופטת בית המשפט לענייני משפחה דעה על הדרך הנלוזה בה פועלת גב' פזיזה, וספק אם זו תגיש את תביעת הגירושין הבאה, שכן מעבר לכך שאבד המומנט ואפקט ההפתעה לצד השני, ההליך החל ברגל שמאל. 

מה הסתבר? מישהו לא ידע או לא קרא ו/או לא הבין את תקנות הגירושין 2020, שנכנסו לתוקף בשנת 2021 ובמובנים רבים שינו את כללי המשחק. עד שעורכת הדין המפורסמת לגירושין, הגב' זריזה לוי, הבינה שחלה מהפיכה בדיני הגירושין, הלקוחה התייאשה ממנה ומהמשך המאבק המשפטי. 

כדי שזה לא יקרה לך, כדאי לך להתעמק בהשלכות החשובות של תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), תשפ"א -2020  (להלן: "תקנות הגירושין החדשות"), על הליך הגירושין שלך. 

תקנות הגירושין החדשות מאפשרות לך לצלוח את הליכי הגירושין ביתר קלות ולהשיג תוצאות גירושין טובות יותר בזמן קצר יותר. הליך הגירושין שלך יתנהל בקלפים פתוחים ובזריזות, אם אכן מתאים לנהל אותו כך. מאידך, לא אחת, דווקא הזריזות עשויה להועיל למי שקלפים פתוחים עלולים להיות בעוכריו.

 

  • את אחד החידושים המשמעותיים בתקנות הגירושין, שמשפיע בהסתברות גבוהה על הליך הגירושין שלך, ועשוי לשרת אותך בצורה טובה, או לגרום לך נזק חמור, ניתן למצוא בתקנה 17 שעניינה גילוי מסמכים מוקדם. בעבר יכולת להחליט בעצמך אם, מתי, וכיצד לגלות את הנתונים, העובדות והמסמכים שברשותך. חשוב להבין כי לא תמיד נתונים וערכים כלכליים יקרי ערך מתגבשים למסמכים או לעובדות ברות הוכחה. לדוגמה, קשה מאוד להתחקות על עקבותיהם של "כסף שחור" ו/או עסקאות בע"פ ו/או הצבר של רכוש ווירטואלי ו/או של צבר לקוחות ו/או ידע וכו' (להלן: "הערכים הסמויים בגירושין"). גלי, ניהלה הליכי גירושין ארוכים ומורכבים מבעלה, העשיר כקורח. עד שלב די מאוחר לא היה לה מושג על היקף עסקיו חובקי העולם של בעלה ועל הערכים הסמויים הרבים הטמונים בהם. במהלך הגירושין בעלה ניצל את תמימותה ואת חוסר הבנתה בעסקים כדי להעלים ממנה את מרבית הרכוש המשותף וליצור חובות מפוקפקים. כך קטן הרכוש המשותף למחצית מערכו האמיתי, ובמקום לקבל חצי ממנו היא קיבלה בקושי רבע (להעמקה ראה כיצד לקבל בגירושין יותר ממחצית הרכוש ) היא גילתה זאת בדיעבד, וכיום היא מנסה לבטל את הסכם הגירושין, שאושר בבית המשפט לענייני משפחה בעילה של הונאה.

החידושים העיקריים בתקנות הגירושין החדשות:

  

  • תקנות הגירושין החדשות קובעות כי מי שפותח בהליך גירושין ומגיש כתב טענות נדרש לצרף לו רשימה מפורטת של כל המסמכים הרלוונטיים, בין אם הוא מחזיק בהם ובין אם לאו. משמע, מי שמבקש להתגרש חייב לחשוף את כל הרכוש הידוע לו, בין אם באמצעות מסמכים מתאימים, ובין אם בתצהיר שלו. אילו גלי הייתה מתגרשת היום, ובעלה היה נוהג באותו אופן הוא היה מחויב בהוצאות גבוהות על חוסר הגילוי והעדר תום הלב. תיאורטית כלל זה משפר את מצבו של הצד החלש בגירושין. במציאות, בהעדר הגדרה חדה בחוק ובתקנות בנושא הערכים הסמויים בגירושין, מרבית הרכוש הווירטואלי לא נכלל בחשיפה הנדרשת, שכן בהגדרה אין מסמכים שמגדירים רכוש זה. עולה שהשלכות של שינוי זה פועלות הן לטובת הצד החזק בגירושין והן לטובת הצד החלש בגירושין, ולמעשה לטובת הצד הנבון בגירושין… כיוון שהנושא מורכב, אם עניין הנכסים הסמויים בגירושין רלוונטי עבורך, כדאי לך להתייעץ בנושא עם עורך דין גירושין מיומן, שיסביר לך את הדקויות השונות, ויסייע לך לפתח אסטרטגית גירושין שתפעל לטובתך! 

  • שינוי נוסף שנקוב בתקנות הגירושין החדשות הן הדרישות הצורניות לכתבי הטענות. תביעת הגירושין שלך צריכה להיות במבנה מסוים, הכולל חלוקה ספציפית של הנושאים ומוגבלת במספר העמודים. עורך דין גירושין מיומן ידע להציג את הדברים בצורה תמציתית וברורה חרף המגבלות והדרישות לצמצום המסגרת. בכל מקרה, דרישות אלו מחייבות אותך לארגן מראש את הטענות שלך ובעיקר לברור אותן בסדר עדיפויות נכון – מה חשוב מאוד ומה פחות כיוון שקיימת מסגרת נוקשה, שאסור לחרוג ממנה. עליך לנסח בצורה תמציתית ומובנת כאחד את כתבי הטענות המוגשים בשמך לבית המשפט. מצב זה מטיל עליך חובה לגבש עם עורך דין גירושין רציני, כבר בשלב בניית אסטרטגיית הגירושין, גם את כל הפרטים הקטנים.

  • תקנות הגירושין החדשות מאריכות את זמני התגובה לתביעות ולתגובות נדרשות. ימים נוספים אלה עוזרים לך הן לבחירת עורך דין גירושין מתאים עבורך והן להיערך כדבעי להגשת כתבי ההגנה והתגובות. אם בכוונתך לבנות אסטרטגיית גירושין מנצחת, למרות שצד שני הגיש ראשון את התביעות, הרי שינוי זה הוא ממש בשבילך.

  • תקנות הגירושין החדשות כופות עליך להידבר עם הצד השני גם אחרי סיום ההליך ליישוב סכסוך. לפי תקנה 20 לתקנות הגירושין החדשות חובת בעלי דין מיוצגים להידבר טרם הדיון המקדמי ולאחר הגשת כתב הטענות האחרון. ההידברות יכולה להיות בשיחת טלפון או במפגש "פנים מול פנים". לאחריה יש להגיש לבית המשפט דיווח על התוצאות. 

נובע מכך שעוד לפני הדיון הראשון, בשלב של גיבוש כתבי הטענות שלך, עליך לנתח היטב את הנקודות המהותיות של עמדתך, בראי חובה זו. לחובה זו יש השלכה גם על גיבוש אסטרטגיית הגירושין שלך. עליך לתכנן את השיחות כך שהמו"מ לפשרה לא יחליש את עמדתך ואת נקודות העוצמה שלך. גם אם אתה מעריך שאי אפשר להתפשר, ניתן לנצל את השיחות, שנכפו עליך לחיזוק מעמדך: להעביר אינפורמציה שאתה רוצה שתהיה ברשותו של הצד השני בהמשך הדרך או לחילופין להציג לו נקודות השקפה לגבי איך אתה רואה את הליך הגירושין והתוצאות הצפויות או את הקשיים שהוא עלול לפגוש בדרך וכיוצ"ב. ההחלטות בנושא זה הן משמעותיות ומסוכנות כאחד, שכן השיחה עלולה לגלוש לאיומים לא חוקיים (סחיטה) או למחוזות שיפגעו בך בעתיד. בעניין שיחות אלו כדאי לך להתייעץ בהקדם עם עורך דין גירושין מיומן שבקיא בניהול מו"מ, שכן לפעמים כדאי להציע הצעה חסרת סיכוי בשלב יישוב הסכסוך, כדי שתבשיל בהמשך להצעה מקובלת בשלבים המוגדרים בתקנות הגירושין החדשות.

 

  • אם חשוב לך לקיים את הליך הגירושין שלך ביעילות, כדאי לך להכיר את תקנה 22 לתקנות הגירושין החדשות המאפשרת, בתנאים מסוימים, לדלג על ישיבת קדם משפט ולעבור ישר להוכחות. רצוי לעשות כן אם אין סיכוי להשיג תוצאה סבירה בנתונים שעל השולחן, ו/או מהטעם שהצד השני מנסה לרמות אותך ו/או מהטעם שאינך רוצה להגיע לתוצאה שעשויה להיות מקובלת בעיניו.

  • שרון ויולי הם זוג צעיר ונמרץ עם שני ילדים. חברת ההזנק בה עבד שרון נרכשה על ידי חברה אמריקאית. לשרון ניתנה הצעה שכללה מעבר לארה"ב, משכורות עתק ובונוסים שמנים. ממש חלומה של כל משפחה. בנסיבות, חתמו בני הזוג, לפי דרישת הרוכשים, על הסכם ממון במסגרתו קבעו כי כל סכסוך שיתגלע ביניהם יידון בבית המשפט בארצות הברית. לאחר כחמש שנים, החלום התנפץ. הסדקים שנוצרו בין בני הזוג הפכו לשברים גדולים. בינואר 2021 גמלה בליבה של יולי ההחלטה לפתוח בהליכי גירושין. היא ארזה את הילדים ואת המזוודות ועלתה על טיסה לארץ. ביום הנחיתה היא שכרה את שירותיה של עורכת הדין הידועה לענייני משפחה – זריזה לוי. עו"ד זריזה לוי הגישה בשמה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב. בכתב ההגנה שהגיש טען שרון כי הסכם הממון שאושר מציין בפרוש שמקום השיפוט ביניהם הוא בית המשפט בארה"ב. כתוצאה מטענה זו – נדחתה התביעה שהגישה יולי. אמנם הדרישה להעלות טענות מקדמיות (חוסר סמכות; פורום לא נאות; התיישנות; תניית שיפוט זר וכו') הייתה קיימת עד כה, אך תקנות הגירושין החדשות חידדו אותה והורו כי יש לעשות כן במסגרת כתב ההגנה לכל המאוחר, שכן טענה שלא פורטה בכתב ההגנה לא תוכל להעלות בשלב מאוחר יותר של ההליך, אלא ברשות בית המשפט.

יש עוד חידושים לא מעטים בתקנות הגירושין החדשות, שמרביתן מוכוונות לעורכי הדין המייצגים בהליכי גירושין ולמערכות התומכות של בתי המשפט. אם עד עכשיו הליכי הגירושין היו לא פשוטים, ספק הוא בעיני אם תקנות הגירושין החדשות עשו אותם יותר פשוטים. 

סיכום:

יחלפו עוד שנים עד שבתי המשפט לענייני משפחה ובתי המשפט לערעורים יגבשו את תקנות הגירושין החדשות לכלל משנה סדורה וברורה, כפי שקרה בכל שינויי החקיקה הקודמים. למרבה הצער נישואין וגירושין הם נושאים מורכבים המערבים חוק, רגשות עזים ולפרקים גם פלילים. אם ברצונך להתגרש בעידן הנוכחי, חשוב עבורך להבין את שלל האפשרויות החדשות הטמונות בתקנות הגירושין החדשות וחשוב מאוד שאסטרטגית הגירושין שלך תגובש בשיתוף עם עורך דין גירושין מיומן בגיבוש אסטרטגית גירושין ובפרט באסטרטגית גירושין המתאימה לתקנות הגירושין החדשות.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן