גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

כתובה או לא כתובה

לפני פתיחת תיק גירושין ברבנות, או הגשת תביעה אל בית המשפט לענייני משפחה, עלייך לבדוק מהן ההשלכות לגבי הכתובה. מרבית האנשים אינם יודעים כלל מה הסכום הנקוב בכתובתם, ואינם רואים כלל בכתובה זכות השווה כסף. דבר זה מוביל לעיתים לטעויות קשות בתכנון האסטרטגי של הגירושין ולאובדן ממון רב. באמצעות בדיקת עומק ויעוץ משפטי חכם ניתן, במקרים רבים, להגיע לתוצאות הרצויות לך ביחס לכתובה.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

נתן ונועה נישאו ברוב הוד והדר באולמי “כתובה שמחה”. בטרם הנישואין החליטו, כי ירשמו כתובה בסכום סמלי של 1800 ש”ח. בזמן עריכת הכתובה באולם התעוררה סערה כאשר הרב המקדש, שהיה חבר ילדות של אבי הכלה, ביקש לרשום כתובה על סכום שיכבד את המעמד כדבריו: “לא פחות מ- 360,000 ש”ח”. בתחילה התנגד נתן, ואולם בשל הלחץ “הפיזי המתון” שהופעל עליו לרבות דברי חותנו לפיהם “ביתי לא נישאת לקמצנים” נאות לרשום הסכום מתוך הנחה ש”כתובה זה סתם קשקוש”. החתונה הייתה מאד שמחה ואולם הייתה זו השמחה האחרונה של נתן למשך תקופה ארוכה. חודשים ספורים לאחר החתונה החליט לעזוב את הבית בשל ריבים בלתי פוסקים עם נועה. אץ רץ נתן אל בית הדין הרבני והגיש תביעה לפתיחת תיק גירושין ברבנות בה פירט כי נישאו לפני מספר חודשים, כי אין להם כל רכוש משותף וילדים, כי אינם מסתדרים, כי הוא מבקש להתגרש “ויפה שעה אחת קודם”. בדיון בבית הדין הרבני טענה נועה, בעצת עורכי דינה, כי היא מעוניינת בהשגת שלום בית, וכי בעלה נטש אותה ללא כל סיבה ממשית. נועה גם ביקשה, כי במידה וכל הניסיונות לשכנע את נתן לשוב לחיות עמה יכשלו, היא מבקשת כי יפסק לה סכום כתובתה, בשל היותה סבירה ביחס לרמת השתכרותו של נתן (15,000 ש”ח נטו בחודש) ולהיותו בעל דירה. למרבה הפתעתו קבעו הדיינים, כי יהיה על נתן לשלם לנועה את כתובתה כתנאי לגירושי הצדדים. נתן סרב לכך, ובתגובה חייב אותו בית הדין לשלם לנועה מזונות מוגדלים עד שיתן גט וישלם את כתובתה. בהעדר ברירה נתן נתן את הגט ושילם לנועה 360,000 ש”ח בגין החודשיים בהם היו נשואים. התוצאה היא איפוא כי בחודשיים אלו הגיע “שכרה” של נועה לרמת השכר של מנהלי הבנקים בישראל…

כללי הזהב לבעל כיצד לכתוב כתובה בשלום

 1. סמכות הדיון בנושא כתובה
  ענייני כתובה, במסגרת גירושין, ידונו תמיד במסגרת בית הדין הרבני שלו הסמכות לדון בנושא מכוח סמכותו לפעול לגירושי הצדדים.
 2. לעולם אבל לעולם אל תגיד “כתובה זה עניין טקסי, ואין לה שום משמעות אחרת”
  כתובה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין. מטרתה של כתובה הייתה להבטיח את האישה לאחר גירושין ולמנוע מצב בו הבעל יגרש את אשתו בקלות ראש. בעבר הגישה הרווחת הייתה כי האישה נדרשה למחול על כתובתה לפני סידור הגט. ואולם, בשנים האחרונות מתנהלים מספר רב של דיונים סביב נושא הכתובה, כאשר במקרים לא מעטים נדרשים בעלים לשלם את סכום הכתובה כתנאי לקבלת גט.
 3. אל תגיד “מעולם לא שמעתי שמישהו שילם לאשתו כתובה”
  אתה טועה! חבל שתהיה המשלם הבא.
 4. אל תגיד לעולם “אין לי מה לדאוג הכתובה שלי לא צמודה לדבר”
  משה נישא לבתיה בשנת 1970. בכתובתה רשם לה סכום של 25,000 לירות. משה הצהיר כי הוא מוכן לשלם את כתובתה העומדת כיום על שניים וחצי שקלים. בפועל שוערך הסכום והועמד על למעלה מ-200,000 ש”ח…
 5. רשום סכום סמלי בכתובה
  עלייך להבין כי בעקרון הכתובה מחייבת. המדובר בהתחייבות משפטית על כל המשתמע מכך וכדברי מספר דיינים “כתובה זה כמו שיק- התחייבת, שילמת”. אם תגיע לסיטואציה שתחויב בכתובתך עדיף שזה יהיה בסכום הנמוך ביותר האפשרי.
 6. סכום דמיוני עלול ליצור קשיים
  שחר, עובד בכיר ובעל אופציות בחברת הייטק נישא לדורית ורשם בכתובתה סכום של שמונה עשר מיליון שקלים. בשעה שנדונו גירושי הצדדים טען שחר כי הסכום מעיד על חוסר כוונתו להתחייב ועל כן אין לחייבו לפי הכתובה. בית הדין קיבל טענתו והחליט להעמיד את הכתובה על סכום סביר. שחר חויב במיליון ש”ח בלבד… בית הדין הרבני מוסמך לפסוק לחובתך סכום נמוך מזה שנקבת בכתובתך אם התחייבותך אינה סבירה. למשל אם נקבת בסכום דמיוני, בית הדין הרבני יגיע בדרגת סבירות גבוהה למסקנה לפיה לא התכוונת שיהיה תוקף להתחייבות שלך, ואולם בית הדין הרבני רשאי לפסוק לך סכום אחר אשר נראה לו סביר בנסיבות העניין, קרי להפחית מכתובתך. אם ציינת בכתובתך סכום סמלי או נמוך. בית הדין הרבני אינו יכול להגדיל את התחייבותך מעבר לנקוב בכתובה.
 7. סכום סביר, תשלום סביר
  בשום פנים ואופן אל תתחייב לסכום המתאים ליכולות הכספיות שלך העכשוויות או ליכולות שיוכלו בדרגת סבירות כזאת או אחרת להתאים ליכולותיך בעתיד. כמובן שלא ניתן להגדיר סכום סביר לכל המקרים, שכן סכום סביר הינו פועל יוצא של רכושך והשתכרותך. כך למשל אדם המשתכר 20,000 ש”ח נטו בחודש והינו בעל נכסים, גם כתובה של מאות אלפים תחשב סבירה.
 8. בחן את התנהגות אשתך
  בחן האם יש בהתנהגות של אשתך במהלך הנישואין בכדי להקים לך זכות שלא לשלם את הכתובה (לעניין זה ראה בהמשך הפרק “מעשים והתנהגויות של האישה הפוטרות את הבעל מתשלום כתובה”) ואסוף ראיות לכך.
 9. ואם לא מצאת בעיות
  כאשר התחייבת התחייבות כנה, סבירה ורצינית ואין סיבות לשלול מאשתך כתובתה, הכתובה מחייבת אותך ותצטרך לשלם את סכומה.
 10. שמור על עצמך
  השתדל לא להתרגז או להזניח את בריאותך, שכן קל יותר לקבל כתובה מן העיזבון מאשר לקבל כתובה מבעל חי…

כללי הזהב לאישה כדי לשפר את סיכויה לקבל את כתובתה

 1. “תפסת מרובה לא תפסת”
  עמדי על כך כי הסכום בכתובתך יהיה גדול ככל שניתן ואולם גם יעמוד ביחס סביר ליכולותיו של בן זוגך. העדר התאמה בין הסכום ליכולות הכלכליות של בן זוגך עלול לשמוט את הבסיס לקבלת כתובתך. מנגד התנגדי לרישום סכום סמלי- הוא עוד עלול לשלם לך אותו ובאמצעותו “להיפטר” ממך.

   

 2. הסכם ממון
  אם נחתם בינך לבין בן זוגך הסכם ממון בטרם הנישואין, נסי לעגן בהסכם כלל לפיו מעבר לכל זכויותייך האחרות תהיה זכאית לכתובתך בלא כל קשר לנסיבות הגירושין. קיימת אפשרות שבית הדין לא יאשר התחייבות כזאת מצד בן זוגך, ואולם ניתן להתגבר על קושי זה במובן זה שהתחייבות בן זוגך כלפייך בהסכם הממון תהיה לסכום כסף השקול לגובה הכתובה ולא לכתובה עצמה. דאגי כי לסכום יתווסף מנגנון הצמדה השומר על ערך הכתובה.

   

 3. שלילת פגמים
  לאחר הנישואין מסרי את כתובתך לבדיקה על מנת לבחון שלא נפלו בה פגמים השוללים את תוקפה. אמנם בתי הדין נוטים לדחות טענות לפגמים בצורה כשוללות כתובה, אולם טענה זו נטענת לא אחת על ידי בעלים נואשים המנסים לחמוק מתשלום כתובתם.

   

 4. נכונות לשלום בית
  נכונות לשלום בית משפרת סיכוייך לקבל כתובתך- אם הוגשה כנגדך תביעה לגירושין על ידי בעלך ואינך מעוניינת בפתיחת תיק גירושין מכל סיבה שהיא, הציגי עמדתך לשלום בית בצורה מנומקת ובססי אותה. אם בית הדין יתרשם מנכונות כוונותייך לשלום בית קיימת סבירות כי יחייב את בעלך בתשלום כתובה כתנאי לגירושים. נילי נשואה למורן חמש שנים. ביום בהיר אחד ארז מורן תיק, החליט להתגרש והודיע שבכוונתו לנסוע להודו במטרה להפוך לגורו של דת הזן. מורן אף נצפה בארץ כשהוא מברך בהודית ספרותית עוברים ושבים תמימים ברחוב. במסגרת הדיון בבית הדין הרבני פירטה נילי את המצוקה הנפשית אליה נקלע בעלה, את רצונה שיקבל טיפול ואת נכונותה לעמוד לצידו במטרה לשקם את הנישואים. מנגד, עמד מורן על רצונו להתגרש, הציע לדיינים לברכם בברכה מיוחדת שחיבר זה מכבר, ואף לגלח את ראשם חינם אין כסף. התוצאה הייתה כי תוכניותיו של מורן להפוך לגורו התעכבו עד שגייס כתובתה של נילי בגובה חצי מליון ש”ח.

   

 5. הימנעות מעילה לפטור מתשלום כתובה
  השתדלי להימנע ממצבים בהם בעלך ימצא עילה לפטור עצמו מתשלום כתובתך ויצליח לתעד זאת. לפי הדין העברי אם יצליח בעלך להוכיח פגמים מסוימים בהתנהגותך ניתן יהיה לשלול את כתובתך (ראו בהמשך הפרק: “מעשים והתנהגויות של האישה הפוטרות את הבעל מתשלום כתובה").

   

 6. תיעוד התנהגויות פסולות של הבעל
  השתדלי לתעד את כל ההתנהגויות הפסולות של בעלך. הדבר מהווה “קלף מיקוח” המשפר סיכוייך לקבל כתובתך. אם בעלך הביאך למצב בו הוא מאוס עלייך, יכול הדבר להקים לך זכאות לכתובתך. למשל, במידה ובעלך בוגד בך עם אחרת או אחר, כן גם זה קורה בימינו, וקיימות ראיות קבילות לכך לפי המשפט העברי הרי שהוא נחשב ל”רועה זונות” ויחויב בתשלום כתובתך.אפרים הנשוי לחנה נסע עם “ידידתו” רוחמה לחו”ל (החו”ל היחיד שראתה אשתו היה העיר חולון) ולן עימה בחדר אחד במלון. לטענתו המיטות היו נפרדות. בית הדין דחה את טעמיו לפוטרו מתשלום כתובתו בסך מליון שקלים בטענה שדי בהתחברות וברעות עם אותה ידידה בכדי להופכו לרועה זונות וזאת מבלי להתייחס כלל לשאלה אם היה קשר פיזי בניהם.

   

 7. בעיות בריאותיות אצל הבעל
  אם לבעלך מומים, בעיות רפואיות, מחלות ובעיות בתפקוד מיני, שלא היית מודעת להם טרם הנישואין, ישתפרו פלאים סיכוייך לקבלת כתובתך.

  בבואך לפעול למימוש כתובתך עלייך לפעול מבחינה אסטרטגית בשני מישורים. הראשון, המישור ההתקפי- במסגרתו את עושה את כל הצעדים הנכונים על מנת לשכנע את בית הדין הרבני כי במקרה שלך ראוי לפסוק לך את כתובתך. השני, המישור ההגנתי- במסגרתו את מבצעת את כל הפעולות הנדרשות במטרה למנוע מבעלך לבסס כנגדך עילות הפוטרות אותו מתשלום כתובתך.

מעשים והתנהגויות של האישה הפוטרות את הבעל מתשלום כתובה

 • במקרה שלא תכננת את האסטרטגיה שלך בצורה נכונה, ולא טענת לקיומה של עילה הפוטרת אותך מתשלום כתובה יש להניח, כי תתקשה להעלות טענה זו בעתיד, וכי תידרש להסביר מדוע לא טענת זאת בראשית הדיונים. קח למשל את המקרה של נמרוד ועדנה לעומת המקרה של גילי ודנה.

נמרוד ועדנה נשואים עשר שנים. מדובר בזוג שהתבסס בצורה מהירה וכעת הונם המשותף בנוסף לדירת מגוריהם נאמד בסכום המתקרב למיליון ש”ח בבנקים. נמרוד התחייב לעדנה על כתובה בסכום של 250,000 ש”ח. אם יחויב בכתובתו, והכתובה במקרה זה היא סבירה, תמצא עצמה עדנה עם סכום של 750,000 ש”ח בעוד לנמרוד ישארו רק 250,000 ש”ח. עיננו הרואות- הכתובה עצמה משנה בצורה קיצונית את האיזון בחלוקת רכוש הצדדים. נמרוד יודע, כי עדנה מנהלת מערכת יחסים מחוץ לנישואים עם גבר אחר. נמרוד החל לתעד את המפגשים, גילה התכתבויות באינטרנט והקליט את אשתו מתוודה בפניו על בגידתה- בית הדין קבע כי על הצדדים להתגרש מיד ופטר את נמרוד מתשלום כתובתו, וזאת לאחר דיון אחד בלבד.

 • לעומתו, רצה גילי “להתגרש יפה” ועל אף שידע על בגידת אשתו לא טען זאת בתחילת ההליכים בבית הדין הרבני. מיד עם הגשת תביעתו דאגה דנה למחוק כל זכר לקיומו של הקשר. גילי לא הצליח להוכיח את בגידתה, הסבריו לכך שלא טען את טענותיו ביחס לבגידה באופן מיידי נדחו על ידי בית הדין הרבני, והוא חויב לשלם לה את כתובתה.

העילות המזכות את הבעל באי תשלום כתובה לאישה

 1. ”מקח טעות”
  אישה המודעת לכך שהיא סובלת מבעיות רפואיות, תפקודיות נפשיות, או אחרות המונעות קיום תקין של מסגרת הנישואין ומסתירה אותן מהבעל הרי שהבעל עשה בנישואיו “מקח טעות”, קרי בשפתנו, הוטעה לסבור כי נישא לפלונית ובפועל נשא את אלמונית. יערה אובחנה כלוקה במחלת הנפילה מגיל צעיר. המחלה רוסנה באמצעות כדורים. יערה אשר ידעה כי מחלתה תקשה עליה למצוא בן זוג החליטה להסתירה ממנחם. תקופה קצרה לאחר הנישואין, היה מנחם עד להתקף של המחלה. כתוצאה מכך נכנס להלם ודיכאון ודרש להתגרש לאלתר. בית הדין הרבני קבע כי מחלתה של יערה הינה בגדר מום גדול אשר הוסתר ממנחם ולכן הוא זכאי להתגרש ללא תשלום כתובתה. אם המדובר היה במצב רפואי או נפשי שהתפתח לאחר נשואי הצדדים לא היה בדבר בכדי לשלול מהאישה את כתובתה.

 2. בגידת האישה (ראה מאמר "גירושין בשל בגידה – האם היא בוגדת בך?")
  אישה המקיימת יחסי אישות עם גבר אחר והוכח לבית הדין הקשר האמור בראיות קבילות לפי הדין העברי, מחויבת בגירושין, ונשללת ממנה כתובתה.

 3. מורדת
  אישה המסרבת לקיום חיי אישות עם בעלה ללא סיבה מוצדקת עלולה להיות מוכרזת כמורדת על ידי בית הדין הרבני וכפועל יוצא מכך עלולים להישלל ממנה מזונותיה וכתובתה.

 4. מעשי כיעור
  מדובר במקרים בהם אין ראיה חד משמעית לפיה האישה בגדה בבעלה, או עדות ברורה במידה הנדרשת לפי הדין העברי, ואולם קיימת סבירות גבוהה ביותר שבגדה בבעלה. מקרה שהיה בבית הדין הרבני כך היה: אישה הודתה בבית הדין כי הייתה עם גבר בדירתה לילות שלמים אולם כפרה בקיומו של כל קשר גופני עימו וטענה כי המדובר ב”ידיד נפש” בלבד. אותו “ידיד נפש” אישר את דברי האישה בעדותו בבית הדין. בית הדין הרבני הגיע למסקנה כי לא הוכח קיומו של מעשי כיעור מהטעם שאם מצאת את האישה אמינה בדבר נוכחות הגבר בדירתה, ובהעדר ראיה אחרת לסתור אתה חייב להסיק אמינותה, גם ביחס לטענתה שלא אירע בניהם דבר. אין לשלול את הכתובה כשנעשה מעשה כיעור, כל זמן שלא היה בו מעשה בגידה בסבירות גבוהה.

 5. פסול בכתובה
  קיימים מקרים נדירים בהם פגמים מהותיים באופן עריכת הכתובה עלולים להוביל לפסלותה. בתי הדין משתדלים להימנע מפסילת כתובות מטעמים טכניים שאין לצדדים בהם אשמה.

 6. עובדת על דת לאחר שניתנה התראה
  אישה שמכשילה את בעלה ומתנהגת בפריצות יוצרת הפרעה לנישואין וחוסר יכולת לחיות עמה חיי נישואין. במקרה כאמור תפסיד האישה כתובתה רק לאחר שנתנו לה התראה לחדול מהתנהגותה והיא לא פעלה כאמור.

 7. עזיבת האישה את הבית
  אישה העוזבת את בית המגורים המשותף ללא סיבה מוצדקת עלולה לאבד את מזונותיה וכתובתה.

חשוב לזכור כי יתכנו התנהגויות רבות אשר ניתן מכוחן להוביל לשלילת הכתובה, ואין המדובר ברשימה ממצה. יתכנו מקרים רבים בהם בית הדין הרבני יגיע למסקנה לפיה האישה אינה זכאית לכתובתה- יש לאתר באופן נקודתי את העילה או העילות המתאימות למקרה שלך.

פתיחת תיק גירושין ברבנות – כבדו את הכתובה

 1. בבואכם לשקול את האסטרטגיה של הגירושין למקרה הספציפי שלכם חובה עליכם לתת דעתכם לעניין הכתובה, לבחון את השלכותיה, ולבדוק מהי הדרך הנכונה ביותר להוביל למימושה של הכתובה או לביטולה – הכול בהתאם לאינטרסים אותם אתם מעוניינים לקדם
 2. אי שקילת הנושא מתוך ראיה כוללת ואסטרטגית של כל הסכסוך בניכם, עלולה להוביל לטעויות חמורות ביותר, אשר לעיתים יש בהן בכדי להכריע את כל המאבק הרכושי בניכם סביב נקודה שלא ייחסתם לה כל חשיבות
 3. תכנון חכם של מהלכי הגירושין יחד עם עורך דינך (ראה אסטרטגיה של גירושין), יכולה במרבית המקרים למנוע תוצאות קשות סביב נושא הכתובה.

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן