גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

הסכם גירושין

גדר המחלוקת בין בני זוג בהליך הגירושין

במקרים רבים, רבים על הכול – מהדברים הגדולים, דוגמת הדירה, ועד לאפרו של הכלב שנפטר בשיבה טובה לפני 7 שנים. בעיקר, רבים על כל מה שאירע במהלך הנישואים. למשל, שנאה לחותנת מצד האישה תהפוך, לא אחת, לדרישה לפיה החותנת לא תבוא במגע עם הילדים במסגרת הסדרי הראיה של האב, או קנאה מצד הבעל תהפוך לפעמים לדרישה לאסור כניסת גברים לדירה בה תתגורר האישה עם הילדים… היות ומדובר במצב טעון רגשית, כל חפץ, לרבות חפצים ששוויים שקלים בודדים, הופך להיות בעל ערך יקר מפז ובבחינת ייהרג ובל יעבור. לא אחת, נכשלו הסכמי גירושין שנערכו לתפארת בשל דרישות לקבלת ספרי קריאה, דיסקים, בובה, דובי וכיו”ב- דרישות שערכן הכלכלי היה זניח, לעומת הערך הסנטימנטלי אשר “לא יסולא בפז”.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

על מה באמת רבים בני הזוג?

כאשר עורך דין גירושין של אחד מבני הזוג נכנס לתמונה, היא מתבהרת, ומתגלה שעיקר הסכסוכים מתרכזים בארבע קטגוריות עיקריות:

 1. חלוקת הרכוש של בני הזוג
 2. מזונות הילדים ובמקרים מסוימים מזונות האישה.
 3. מי מבני הזוג יחזיק בילדים, ומה יהיו הסדרי הראיה להם יהיה זכאי בן הזוג השני.
 4. מחלוקות בעניין הגט – סירוב להתגרש, מחלוקות בדבר שווי הכתובה, איסורים שונים וכו’

עורך דין גירושין מנוסה ידע לנתב את הסכסוך במהרה לנקודות השנויות באמת במחלוקת, תוך נטרול ריבים חסרי תכלית. חשוב לדעת כי קיימות גם מטרות הסמויות מן העין והשונות ממקרה למקרה. למשל, האם תסכים כי שם משפחתו של בנך ישונה על ידי גרושתך? האם תהיו מעוניינים כי בן זוגכם יוציא את ילדיכם לחו”ל ללא אישורכם? חשוב לדעת, כי לא ניתן להגדיר רשימת מטרות כללית ואחידה. לכל מקרה, יש לקבוע את המטרות, היעדים ודרכי הפעולה הרלוונטיים לגביו. היות והנושא החשוב ביותר בגירושין הנו קביעת המטרות, וכיון שבמקרים רבים קיימות מטרות סמויות, הנעלמות מעינכם בשלב זה, אנו מציעים כי במידה וידכם אינה משגת לשכור את שירותיו של עורך דין מיומן לניהול התיק כולו, שיכרו את שירותיו לפחות לצורך קביעת המטרות הרלוונטיות ודרכי הפעולה הראויות למקרה שלכם (ראה מאמר "הגדרת מטרות הגירושין שלך").

מטרות הסכם גירושין

 • קבלת נתח גדול ככל שניתן מהרכוש
  ככל שחלקכם ברכוש המשותף יגדל, כך יקל עליכם להמשיך לבדכם ברמת חיים דומה לזו אשר ניהלתם קודם לכן. הסדר, לפיו האישה תקבל 70% משווי הדירה, יקל עליה לרכוש דירה אלטרנטיבית. הסדר לפיו היא תישאר בדירת המגורים עד הגיע אחרון הילדים לגיל 18 עשוי להיות עדיף. הבעל מצידו, יעדיף לקבל את הבית במלואו והיו דברים מעולם…

 • תשלום/קבלת סכום מזונות גבוה/נמוך ככל שניתן בנסיבות העניין
  ברור לכל, כי ככל שסכום המזונות אשר נפסק כנגד הבעל גבוה יותר, האישה תידרש להשתתף פחות בכלכלת הילדים, ולהפך. כמו כן, יש מקום לנסות למנוע שינויים עתידיים בסכום המזונות, הגם שמצב זה כמעט בלתי אפשרי.

 • קבלת חזקה על הילדים או קביעת הסדרי ראייה משביעי רצון
  בהעדר סיבות מיוחדות וכבדות משקל, דוגמת חוסר מסוגלות הורית של האם, נטיית בתי המשפט הינה להותיר את הילדים בחזקתה. בנסיבות אלו יש לעשות הכל על מנת שהסדרי הראיה של הילדים יצרו בפועל מצב של “חזקה משותפת”. למשל, בהסכם הגירושין של משה נקבע, כי הילדים ישנו אצלו פעמיים באמצע שבוע, יהיו אצלו כל שבת שנייה, החגים יתחלקו שווה בשווה, ובחופשת הקיץ הוא יהיה זכאי לקבל את הילדים לפרקי זמן של שבועיים רצופים. במקרה של אי הסכמה בין בני הזוג תקבע המשמורת על ידי בית המשפט, על פי המלצות פקיד הסעד שיבחן את המסוגלות ההורית של הצדדים. עורך דין משפחה הבקיא בשיקולי פקידי הסעד, ידע להכינכם להופעה בפניהם על מנת שהתוצאה תהיה לטובתכם.

 • סיום הקשר ביחסים תקינים
  למרכיב זה חשיבות מיוחדת כאשר בסכסוך הגירושין מעורבים ילדים. במקרים רבים, בני זוג, בלהט הסכסוך, נוטים לזלזל בחשיבות מרכיב זה, או אינם מעוניינים בו. אומנם לא תמיד ניתן להוביל לסיום הקשר בד בבד עם שמירה על יחסים טובים. עם זאת, קיים אינטרס לשני בני הזוג לשמור, לכל הפחות, על יחסים תקינים. טעות מצדכם לחשוב, שממועד הגירושין לא יתקיים ביניכם קשר. ידרשו הכרעות בנושא הילדים, תדרשו להיפגש מדי פעם בפעם, ואף יתכן שתזדקקו זה לזה בעניינים שונים. אין להבין מכך שחשוב שלא להתעמת בכל מקרה. נהפוך הוא – לפעמים הצד שהיה חלש במהלך הנישואין, חייב להפגין עצמה וכח בתהליך הגירושין, כדי להגיע לסיומו עם חוזה גירושין אשר ייצור איזון נכון במערכת היחסים העתידים עם בן הזוג, ובמיוחד עם הילדים.

 • מטרות סמויות
  מדובר באוסף מטרות הרלוונטי למקרה הספציפי שלכם, ואשר בכוחן לשנות את האיזון של הסכם גירושין לטובתכם. היות ולא ניתן לתת רשימה ממצה של מטרות אלו עבור כל חוזה גירושין, נפרט מספר דוגמאות: שינוי שמות הילדים, עיכוב יציאתם מן הארץ, יצירת “חנק כלכלי” על בן הזוג על מנת להגיע להסדר מוצלח מבחינתכם, הגבלת מעבר מקום המגורים של בן הזוג המחזיק בילדים, על מנת לאפשר קיומם של הסדרי הראיה, מניעת מצבים העלולים לפגוע ביכולת הצד השני לכלכל את הילדים בעתיד ועוד. עורך דין מיומן ידע לשרטט בפניכם מפה ברורה הן של המטרות הגלויות, ובעיקר של המטרות הסמויות, אשר במקרים רבים השגתן תאפשר לכם לקבל את מבוקשכם, מבלי שבן הזוג יבין, בשלב המשא ומתן, שהוא מבצע ויתור כלשהו.

כדי לקבל מושג טוב יותר על ההסכם ריכזנו עבורכם כמה דוגמאות של הסכמי גירושין.

בן הזוג עם האסטרטגיה הנכונה והמטרות המוגדרות ינצח

אין פשטני מן האמירה לפיה כל תיקי הגירושין אותו הדבר. כל תיק גירושין הוא עולם ומלואו העוסק בנושאים שונים, באנשים שונים ובנסיבות שונות. לא ניתן, בתחום הגירושין, לקבל עצות בנוסח “ספר בישול”. כל מקרה ומטרותיו הספציפיות, ואף החתירה לאותן מטרות שונה ממקרה למקרה. במרבית המקרים, האינטגרציה בין המטרות השונות, היא המובילה להשגת התוצאות הרצויות.

מרבית עורכי הדין העוסקים בתחום הגירושין יודעים, מי יותר ומי פחות, את הדין, ולכן מכיוון זה לא תבוא הישועה. במצב דברים זה, הצד שלו עורך דין גירושין אשר יישם את האסטרטגיה הנכונה בחתירה אל הסכם גירושין מטיב הוא שיזכה. לצורך הגדרת והגשמת מטרות אלו, אתם זקוקים לעורך דין מומחה באסטרטגיית גירושין, יצירתי, המתמחה בתחום הגירושין ובתחומים קשורים – פלילים, עבודה, מסים, מקרקעין וכיו”ב, שכן מדובר, בדרך כלל, בטיפול מורכב המחייב בקיאות בדין, ובמיוחד יכולת תכנון אסטרטגית וראיה כוללת של המצב.

רחל ומשה מנהלים הליכים משפטיים, מזה כשנתיים, סביב חלוקת רכושם המשותף. כל הניסיונות לגשר בין הצדדים נכשלו. בינתיים, שולם שכר טרחה של עשרות אלפי דולרים לעורכי דין, ועוד היד נטויה. בצר להם פנו לעורך דין העוסק במעמד אישי, בעבודה, ובמסים אשר הציע להם פתרון פשוט: האישה תעבוד בעסק, שאמור לעבור לבעל במסגרת הסכם הגירושין, במשך 5 שנים ותקבל משכורת גבוהה. כך נסגר הפער בין הצדדים. כיצד יצאו כל הצדדים נשכרים? מבחינת הגירושין- הצדדים הגיעו להסכם לשביעות רצונם והתגרשו. מבחינה כלכלית, הוצאות העסקת הגרושה הן הוצאות מוכרות, ולכן “הנזק הממשי” לבעל הנו רק כ- 35% מהסכום אותו היא מקבלת, כיוון שהוא חוסך את תשלום מס החברות ואת המס האישי שלו. מבחינת דיני העבודה, הסכם העסקת האישה נוסח בו במקום, בלא היזקקות לעורך דין נוסף, שספק אם היה מבין את “נדיבות” העסק כלפי העובדת החדשה.

לא פעם, רעיון יצירתי אחד מאפשר לפתור מחלוקת בדרך לחתימת הסכם גירושין, שרבים לא הצליחו לפתור, במשך תקופה ארוכה, בשל חוסר ידע, שמרנות, קיבעון מחשבתי, או חוסר יכולת לבצע אינטגרציה בין תחומי משפט שונים. מקור הפתרון למחלוקות בין בני זוג אינו בהכרח מתחום דיני הנישואין והגירושין. מסיבה זו חשוב שעורכי דינך יהיו לכל הפחות בעלי אופקים רחבים, קשובים, יצירתיים ועוסקים גם בתחומי משפט הנושקים לגירושין.

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן