גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

מדוע החוק המחייב יישוב סכסוך מקנה יתרון דווקא לצד החזק בגירושין?

מנהלים, אנשי עסקים, עצמאיים, בעלי מקצועות חופשיים ואנשי הייטק הם, בדרך כלל,  הצד החזק בגירושין. הם בעלי הממון הרב יותר, בעלי כושר השתכרות גבוה, על שמם רשומים מרבית הנכסים הממשיים, ובעיקר הווירטואליים, של המשפחה, הם בעלי הקשרים העסקיים והמיומנות ועתידם לפניהם. כפועל יוצא יש להם את היכולת הכלכלית לשכור עורכי דין יותר מיומנים ולנהל את ההליכים המשפטיים בצורה טובה יותר ולאורך זמן רב יותר, לפעמים עד שהצד השני, החלש יותר אישית וכלכלית, יותש ואולי יוותר על חלק מזכויותיו בהסדר מוסכם.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

כיום, החוק מחייב את כל מי שרוצה להתגרש לפתוח את המסע אל הגירושין בהגשת בקשה ליישוב סכסוך,  לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. הגשת בקשה ליישוב סכסוך, כשמה כן היא – היא אינה בקשה לגירושין, אלא בקשה לפתור את הסכסוך שנוצר בין בני הזוג בדרכי שלום. בהתחשב בקלות הגשתה – יש למלא רק פרטי זיהוי של שני בני הזוג (שם, כתובת, טלפון, מייל), מחירה הזול (100 ₪) והעובדה שאין צורך לתאר את מהות הסכסוך, לא נראה שיש דבר המונע את הגשתה, גם במקרים שהגירושין אינם הפתרון האופטימלי  הגשת הבקשה ליישוב סכסוך מחייבת את הצד השני להגיע לפחות לפגישה אחת של יישוב סכסוך.  אם יסרב להגיע, יינקטו כלפיו סנקציות, בדומה למי שזומן לדיון בבית משפט ולא הופיע.

הגשת הבקשה ליישוב סכסוך מקנה יתרון משמעותי למי שמגיש אותה, אם הסכסוך יתדרדר להליכי גירושין. אם הליך יישוב הסכסוך לא יסתיים בהסכם גירושין או בהסכם שלום בית או בהסכם שלום בית ולחילופין גירושין, מגיש הבקשה ליישוב הסכסוך יוכל לבחור להיכן להגיש את תביעותיו – או לבית המשפט לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני, או חלק מהתביעות לאחד מהם, והאחרות למשנהו. ללא בקשה ליישוב סכסוך וניהול פגישת יישוב סכסוך אחת לפחות, לא ניתן כלל להגיש תביעת גירושין לערכאה משפטית, כפי שהיה מקובל לפני תחולת החוק החדש.

הדרישה בחוק לקיום הליך של יישוב סכסוך, בטרם הגשת תביעות הגירושין נועדה לפשט את הליכי הגירושין של מרבית הזוגות המתגרשים. בפועל היא מעניקה יתרונות רבים דווקא לצד החזק בגירושין.  במקרים מורכבים, יתרונות אלו הם מאוד משמעותיים. מטעם זה, במקרים שלמי מהצדדים יש הרבה מה להפסיד בגירושין, מרבית המאמצים המשפטיים והלבר-משפטיים, העסקיים, החברתיים, האישיים ואחרים, מתוכננים ומבוצעים זמן מה לפני שהצד השני מודע לרצון להתגרש, ובכל מקרה בטרם מוגשת הבקשה ליישוב סכסוך.

אם בעבר היה צריך לבחור את הערכאה שתדון בעניינך בטרם הגשת תביעות הגירושין כיום זה מיותר.  הגשת בקשה ליישוב סכסוך מקנה לך את האופציה להגיש את התביעות לערכאה שתיבחר בהמשך.  בכך ניתנת לצד החזק אפשרות, שלא הייתה קיימת בעבר, לגבש אסטרטגית גירושין מעודכנת (לתכנן מסלול מחדש…), לאחר שחשף, במהלך יישוב הסכסוך, את המידע שעומד לרשות הצד החלש ואת עמדותיו. מאידך, הצד החלש לא יכול לחשוף את המידע בדבר עסקיו ונתוניו של הצד החזק, כיוון שלא ניתן לקבל צווים לחשיפת נתונים בתקופה בה מתנהל הליך יישוב הסכסוך.

בנסיבות אלו ברור שהצד החזק בגירושין הופך עוד יותר חזק בתום יישוב הסכסוך. חוסר שוויון זה מתעצם ככל שהגירושין מורכבים יותר (אי הסכמות מרובות), ככל שמעורב יותר רכוש ובמיוחד רכוש  ווירטואלי (נכסי קריירה, מוניטין, שווי עסק, אופציות, מניות, זכויות עתידיות וכו’), אם קיימים גורמים רגשיים עזים (נקמנות, מעורבות של משפחות המוצא, ניסיונות הונאה וכו’) וגורמים נוספים.

עולה כי החוק החדש יעיל ועוזר לזוגות רבים שהם שכירים, בעלי שכר נמוך עד בינוני, ורכוש מצומצם, כגון דירת מגורים וזכויות סוציאליות. בגירושין כאלו שני הצדדים מכירים את כל פרטי הרכוש, מודעים לערכם, יודעים את הרכב השכר של כול אחד מהם ושניהם מעורבים בעניינים הכספיים. מאידך, בגירושין מורכבים של אנשי הייטק, מנהלים, עצמאיים, בעלי מקצועות חופשיים ואנשי עסקים, החוק מעניק יתרון לצד החזק בגירושין, כיוון שהצד החלש אינו מכיר את כל העובדות לאשורן, לא את הנתונים הכרוכים בעיסוקיו של הצד החזק, ובעיקר אין לו כלים לנתח את העובדות. לא אחת, חלים שינויים משמעותיים במצבים העסקיים כתוצאה מהזדמנויות שצצות, או קשיים בלתי צפויים. לא תמיד מעודכן הצד החלש בשינויים אלו, אלא אם הם משחקים לטובת הצד החזק…

הדרך המקובלת ביותר של הצד החלש להתמודד עם קשיים אלו היא להשיג הסכמה עם הצד החזק לפנות לגישור פרטי, לפני שמי מהצדדים יפנה ליישוב סכסוך. בהליך הגישור הפרטי יש עדיפות מסוימת לצד החלש, הנובעת מנטיית הלב של כל אחד מאיתנו לעזור לחלש. יתר על כן, השקפת העולם של המגשר משליכה על נושאים, שחלקם שנוי במחלוקת בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה. לא אחת נושאים שלא היו שנויים במחלוקת לפני הגישור (כגון: זכויות עתידיות, נכסי קריירה, הפרשי השתכרות וכו’) הופכים להיות המכשול בפני הסדר. חובתו של המגשר להיות יועץ נאמן לשני הצדדים, ככל שהדבר אפשרי במערכת של ניגודי אינטרסים, עומדת לא אחת בבסיס הכישלון של הליכי הגישור, שכן היא מרחיבה את מוקדי הסכסוך ויוצרת, לפרקים, ציפיות גדולות שלא תמיד עשויות להתגשם.

אם הליך יישוב הסכסוך, או הגישור הפרטי, נפתח על ידי הצד החלש הוא מעניק לצד החזק התראה מראש, של שבועות עד חודשים, לפני פתיחתו של הליך גירושין ממשי, שרק במסגרתו ניתן לקבל צווים לחשיפת נתונים. ידיעה זו מקנה לו זמן כדי להיערך לגירושין ולהתאים לצרכיו את ענייניו הכלכליים והרכושיים, ככל שהמסגרת החוקית מאפשרת זאת, ללא מעורבות או מסירת מידע לצד השני (ראה מאמר "גילית שמעלימים או מסתירים ממך רכוש או כספים?"). ככל שיש לצד החזק יותר אינטרסים מורכבים, שחלקם עתידיים וחלקם לא ברורים ו/או לא ידועים לצד החלש, האפקט של זמן ההמתנה להליכי הגירושין, במסגרת יישוב הסכסוך, מכריע יותר.

גם בתחום המשמורת והסדרי הראיה של הילדים מעניק הליך יישוב הסכסוך יתרון לצד החזק. מטבע הדברים הצד החזק עסוק יותר בעבודתו, ופחות פנוי לטפח את הקשר השוטף עם הילדים. תקופת יישוב הסכסוך מאפשרת לו “לתקן את דרכיו” – לבסס מחדש את הקשר שלו עם הילדים ולמצוא אפיקי קשר חדשים, שיגרמו לילדים לראות את התמונה באור אחר. שינוי זה עשוי לעמוד לזכותו בדיונים על משמורת הילדים והסדרי הראיה.

הסכמי גירושין רבים גובשו במסגרת הליך של יישוב סכסוך, על בסיס נתונים לא שלמים, אי הבנה של המצב הכלכלי והמשפטי או, חלילה, בשל הטעיה שרקם אחד הצדדים. במהלך יישוב הסכסוך מבין כל צד מה הצד השני יודע עליו ומה הוא רוצה להשיג ממנו. לא אחת קורה שהצד החלש, שאינו מודע לכל הנתונים של הצד החזק, רוצה להשיג פחות ממה שהצד החזק מוכן לתת לו. הידע שנצבר במהלך יישוב הסכסוך מאפשר לצד החזק לגבש הסדר לא שוויוני, המתאים לאינטרסים שלו, על בסיס חוסר הידיעה ו/או אי ההבנה של הצד השני בעניינים הכלכליים והרכושיים. במקרים רבים הצד החלש מסכים להסכם גירושין שנראה לו באותה עת סביר והוגן, אך בפועל מקפח אותו. הסכם גירושין שגובש על בסיס חוסר ידיעה, חוסר הבנה ובמיוחד על בסיס הטעייה, ניתן לביטול בהמשך. ניסיון החיים מוכיח כי מרבית הסודות הכמוסים נחשפים במשך הזמן. לאור זאת מוגשות לפרקים בקשות לביטול הסכמי גירושין, ולא אחת הן מתקבלות.

אחת מהדרכים להתמודד עם הסיכון שהסכם הגירושין יבוטל בעתיד בטענות שונות ומשונות היא דרישה כי יישוב הסכסוך יתקיים רק כאשר שני הצדדים מיוצגים על ידי עורכי דין מטעמם. אין ספק כי ידו של הצד החזק משגת לשכור עורך דין גירושין מיומן ומנוסה יותר, שיקדיש לעניין מאמצים ושעות רבות. כך גדלים סיכויי הצד החזק להגיע להסכם גירושין המיטיב עמו. מאידך, מאחר והצד החלש היה מיוצג בפגישות יישוב הסכסוך ובעריכת ההסכם על ידי עורך דין מטעמו, הסיכויים לביטול הסכם הגירושין שהתגבש הם קלושים ביותר.

לדברים שנאמרים במסגרת יישוב הסכסוך, ולהסכמות הביניים המושגות במהלכו, עלולות להיות השלכות כבדות משקל בהמשך ההליכים. יהיה לך קשה מאוד לסגת מדברים שהוסכמו, בנוכחות צוות יישוב הסכסוך, ובלתי אפשרי להסתיר מחדש סודות שנחשפו תוך כדי ההליך. לדוגמא: אם יש למי מהצדדים ראיות לאי נאמנות, כלכלית או אישית, של הצד השני, ספק רב אם כדאי לחשוף אותן במהלך יישוב הסכסוך. מחד זה לא יקדם דבר לעניין הרכוש, המשמורת או המזונות, ומאידך זה ימנע מהצד החושף לחשוף ראיות אלו במהלך המשפט, כדי להוכיח שהצד השני אינו אמין ואינו מהסס לשקר במצח נחושה גם בבית המשפט או בבית הדין הרבני.

 אלו הם אך חלק מהקשיים, ומאידך ההזדמנויות, שיוצר ההליך ליישוב סכסוך. ישנם פנים רבות לעובדה כי הליך יישוב הסכסוך מסייע דווקא לצד החזק בגירושין. במקרים בהם הגירושין הם מורכבים, ומערבים רכוש רב, עסקים, רכוש ווירטואלי או עתידי (אופציות), מקצוע חופשי, הפרשי השתכרות משמעותיים, זכויות רבות ועוד, ניצול הכלים שמעניק החוק החדש ליישוב סכסוך לטובתך מחייב תכנון הליכים מדוקדק ואינטגרציה ברמה גבוהה, זמן רב בטרם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. בנוסף, יש לתכנן בקפדנות את התנהלותך ביישוב סכסוך עצמו. עולה כי חיוני עבורך לקיים התייעצות עם עורך דין מומחה, רציני ומקצועי בתחום, בטרם הפניה להליך יישוב הסכסוך, על מנת שיציג בפניך את הדרך הנכונה לניהול כולל מיטבי של הליכי יישוב הסכסוך, ואם יכשל יישוב הסכסוך, את הליכי הגירושין.

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן