גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

גירושין של מנהלים ואנשי הייטק: מדוע יישוב סכסוך מקנה יתרון לצד החזק בגירושין?

גירושין של מנהלים, אנשי עסקים, עצמאיים, בעלי מקצועות חופשיים ואנשי הייטק מחדדים את ההבדל בין עורכי דין גירושין מעולים לבין אלו שפחות מבינים בנושא זה. מתגרשים אלו הם בדרך כלל, הצד החזק בגירושין. הם בעלי הממון, כושר השתכרות גבוה, על שמם רשומים מרבית הנכסים הממשיים של המשפחה, ובעיקר הווירטואליים, הם בעלי הקשרים העסקיים והמיומנות ועתידם לפניהם. כפועל יוצא יש להם את היכולת הכלכלית לשכור עורכי דין גירושין יותר מיומנים בנושאי כלכלה, הייטק ומשפט ובאמצעותם לנהל את הליכי יישוב הסכסוך וההליכים המשפטיים בצורה טובה יותר ולאורך זמן. לעיתים קורה שהצד השני, החלש אישית וכלכלית, אינו יכול להרשות לעצמו עו"ד גירושין מעולה, יתייאש, יותש ובשל כך יוותר על חלק מזכויותיו.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (להלן: "החוק") מחייב את כל מי שרוצה להתגרש לפתוח את המסע אל הגירושין בהגשת בקשה ליישוב סכסוך, לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. בקשה ליישוב סכסוך, אינה בקשה לגירושין, אלא בקשה לפתור את הסכסוך שנוצר בין בני הזוג בדרכי שלום. בהתחשב בקלות הגשתה – יש למלא רק פרטי זיהוי של שני בני הזוג (שם, כתובת, טלפון, מייל), לא נראה שיש דבר המונע את הגשתה, גם במקרים שגירושין אינם הפתרון האופטימלי עבורך. הגשת בקשה ליישוב סכסוך מחייבת את הצד השני להגיע לפחות לפגישה אחת. אם יסרב הצד השני להגיע, יינקטו כלפיו סנקציות, בדומה למי שזומן לדיון בבית משפט ולא הופיע. הפגישה, שנקראת פגישת מהו"ת, היא הזדמנות פז עבורך מחד להבין את עמדות הצד השני ומאידך להלעיט אותו במידע שמתאים לאסטרטגיית הגירושין שלך!

הגשת הבקשה ליישוב סכסוך מקנה יתרון משמעותי למי שמגיש אותה אם הסכסוך יתדרדר להליכי גירושין. אם הליך יישוב הסכסוך לא יסתיים בהסכם גירושין או בהסכם שלום בית או בהסכם שלום בית לחילופין גירושין, מגיש הבקשה ליישוב הסכסוך יוכל לבחור להיכן להגיש את תביעותיו: לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני או חלק מהתביעות לאחד מהם, והאחרות למשנהו. ללא בקשה ליישוב סכסוך וניהול פגישת יישוב סכסוך אחת לפחות, לא ניתן כלל להגיש תביעת גירושין, כפי שהיה מקובל לפני תחולת החוק.

הדרישה בחוק לקיום הליך של יישוב סכסוך, בטרם הגשת תביעות גירושין נועדה לפשט את הליכי הגירושין של מרבית הזוגות המתגרשים. בפועל היא מעניקה יתרונות רבים דווקא לצד החזק בגירושין. בהליכי גירושין מורכבים, יתרונות אלו הם מאוד משמעותיים. מטעם זה, אם לאחד הצדדים יש הרבה מה להפסיד בגירושין, מרבית המאמצים המשפטיים והלבר-משפטיים, העסקיים, החברתיים, האישיים ואחרים, חייבים להיות מתוכננים ומבוצעים לפני שהצד השני מודע לרצונך להתגרש, ובכל מקרה בטרם מוגשת הבקשה ליישוב סכסוך.

אם בעבר היה צריך לבחור מראש את הערכאה שתדון בענייני הגירושין שלך בטרם הגשת תביעות הגירושין – היום המצב שונה. עצם הגשת בקשה ליישוב סכסוך על ידך מקנה לך את האופציה להגיש בהמשך את התביעות לערכאה לפי שיקול דעתך. בכך ניתנת לצד החזק בגירושין אפשרות, שלא הייתה קיימת בעבר, לגבש אסטרטגית גירושין מעודכנת (משמע לתכנן מסלול מחדש…), לאחר שנחשף, במהלך יישוב הסכסוך, למידע שעומד לרשות הצד החלש ולעמדותיו. מאידך, הצד החלש לא יכול לחשוף את המידע בדבר עסקיו ונתוניו של הצד החזק, כיוון שלא ניתן לקבל צווים לגילוי מסמכים בתקופה בה מתנהל הליך יישוב הסכסוך.

בנסיבות אלו, ברור שהצד החזק בגירושין הופך עוד יותר חזק במהלך יישוב הסכסוך. חוסר שוויון זה מתעצם ככל שהגירושין מורכבים יותר (אי הסכמות מרובות), ככל שמעורב יותר רכוש ובמיוחד רכוש  ווירטואלי (נכסי קריירה, מוניטין, שווי עסק, אופציות, מניות, זכויות עתידיות וכו’), וכן אם קיימים גורמים רגשיים עזים (נקמנות, מעורבות של משפחות המוצא, מניפולציות בקשר לילדים, ניסיונות הונאה וכו’). ישנם גורמים נוספים, המשתנים מתיק גירושין אחד למשנהו. כדאי לך לבדוק עניין זה עם עורך דין גירושין שלך.

עולה כי החוק יעיל ועוזר לזוגות רבים שהם שכירים, בעלי שכר נמוך עד בינוני, ורכוש מצומצם, כגון דירת מגורים יחידה וזכויות סוציאליות, להתגרש בקלות. בגירושין כאלו שני הצדדים מכירים את כל פרטי הרכוש, מודעים לערכם, יודעים את הרכב השכר של כול אחד מהם ושניהם מעורבים בעניינים הכספיים. מאידך, בגירושין מורכבים של אנשי הייטק, מנהלים, עצמאיים, בעלי מקצועות חופשיים ואנשי עסקים, החוק מעניק יתרון לצד החזק בגירושין, כיוון שהצד החלש לרוב אינו מכיר את כל העובדות והנתונים הכרוכים בעיסוקיו של הצד החזק, ובעיקר אין לו כלים לנתח את הנתונים. לא אחת, חלים שינויים משמעותיים במצבים העסקיים כתוצאה מהזדמנויות שצצות, או קשיים בלתי צפויים. לא תמיד מעודכן הצד החלש בשינויים אלו, אלא אם הם משחקים לטובת הצד החזק…

אם הליך יישוב הסכסוך, או הגישור הפרטי, נפתח על ידי הצד החלש הוא מעניק לצד החזק התראה מראש, של שבועות עד חודשים, לפני פתיחתו של הליך גירושין ממשי. ידיעה זו מקנה לצד החזק זמן כדי להיערך לגירושין ולהתאים לצרכיו את ענייניו הכלכליים והרכושיים, ככל שהמסגרת החוקית מאפשרת זאת, ללא מעורבות או מסירת מידע לצד השני (ראה מאמר "גילית שמעלימים או מסתירים ממך רכוש או כספים?"). ככל שיש לצד החזק אינטרסים מורכבים, שחלקם עתידיים וחלקם לא ברורים ו/או לא ידועים לצד החלש, האפקט של זמן ההמתנה להליכי הגירושין, במסגרת יישוב הסכסוך, מכריע יותר. ככל שלצד החזק יש רכוש רב ומגוון, שמרביתו ווירטואלי ו/או מרביתו בחו"ל ו/או הוא מוסתר (בחשבונות בנק ממוספרים, באיי קיימן וכו') כך חשוב יותר לצד החלש לנקוט אמצעיים חכמים למניעת העלמת הרכוש. יישוב הסכסוך מעניק לו אופציות רבות, החל מצווי עיקול וכלה בצו איסור יציאה מהארץ.  

גם בתחום האחריות ההורית והסדרי שהות עם הילדים מעניק הליך יישוב הסכסוך יתרון לצד החזק. מטבע הדברים הצד החזק עסוק יותר בעבודתו, ופחות פנוי לטפח את הקשר השוטף עם הילדים. תקופת יישוב הסכסוך מאפשרת לו “לתקן את דרכיו” – לבסס מחדש את הקשר שלו עם הילדים ולמצוא אפיקי קשר חדשים, שיגרמו לילדים לראות את התמונה באור אחר. העושר מאפשר לצד החזק גם ל"שחד" את הילדים במתנות, הבטחות לעתיד ועוד. שינוי זה עשוי לעמוד לזכותו בדיונים על חלוקת אחריות הורית עם הילדים וכן הסדרי השהייה.

הסכמי גירושין רבים גובשו במסגרת הליך של יישוב סכסוך, על בסיס נתונים לא שלמים, אי הבנה של המצב הכלכלי והמשפטי או חלילה, בשל הטעיה ומצגי שווא שרקם אחד הצדדים. במהלך יישוב הסכסוך מבין כל צד מה הצד השני יודע עליו ומה הוא רוצה להשיג ממנו. לא אחת קורה שהצד החלש, שאינו מודע לכל הנתונים של הצד החזק, רוצה להשיג פחות ממה שהצד החזק מוכן לתת לו. הידע שנצבר במהלך יישוב הסכסוך מאפשר לצד החזק לגבש הסדר לא שוויוני, המתאים לאינטרסים שלו, על בסיס חוסר הידיעה ו/או אי ההבנה של הצד השני בעניינים הכלכליים והרכושיים. במקרים רבים הצד החלש מסכים להסכם גירושין שנראה לו באותה עת סביר והוגן, אך בפועל מקפח אותו. הסכם גירושין שגובש על בסיס חוסר ידיעה, חוסר הבנה ובמיוחד על בסיס הטעייה, ניתן לביטול בהמשך בתנאים מסוימים. ניסיון החיים מוכיח כי מרבית הסודות הכמוסים נחשפים לאחר החתימה על הסכם הגירושין ולא לפניו. לאור זאת מוגשות לא מעט תביעות לביטול הסכמי גירושין, ובמקרים שהסכם הגירושין נוסח בתבונה הן אף מתקבלות.

אחת מהדרכים להתמודד עם הסיכון שהסכם הגירושין יבוטל בעתיד בטענות שונות ומשונות היא דרישה כי יישוב הסכסוך יתקיים רק כאשר שני הצדדים מיוצגים על ידי עורכי דין לגירושין מטעמם. אין ספק כי ידו של הצד החזק משגת לשכור עורך דין גירושין מיומן ומנוסה יותר, שיקדיש לעניין מאמצים ושעות רבות. כך גדלים סיכויי הצד החזק להגיע להסכם גירושין המיטיב עמו. מאידך, מאחר והצד החלש היה מיוצג בפגישות יישוב הסכסוך ובעריכת ההסכם על ידי עורך דין מטעמו, הסיכויים לביטול הסכם הגירושין שהתגבש הם קלושים ביותר.

חשוב לזכור כי למידע שמועבר במסגרת יישוב הסכסוך, ולהסכמות הביניים המושגות במהלכו, עלולות להיות השלכות בהמשך הליכי הגירושין. יהיה לך קשה מאוד לסגת מדברים שהוסכמו, בנוכחות צוות יישוב הסכסוך, ובלתי אפשרי להסתיר מחדש סודות שנחשפו תוך כדי ההליך. לדוגמא: אם יש למי מהצדדים ראיות לאי נאמנות, כלכלית או אישית, של הצד השני, ספק רב אם כדאי לחשוף אותן במהלך יישוב הסכסוך. מחד זה לא יקדם דבר לעניין הרכוש, חלוקת האחריות ההורית או המזונות, ומאידך זה ימנע מהצד החושף להפתיע עם ראיות אלו במהלך המשפט, כדי להוכיח שהצד השני אינו אמין ואינו מהסס לשקר במצח נחושה גם בבית המשפט או בבית הדין הרבני.

כיצד יכול הצד החלש להתמודד עם היתרונות המרובים שיישוב סכסוך מקנה לצד החזק? בקצרה, הוא כמעט לא יכול. בעולם המורכב של רכוש מעורב לרבות רכוש ווירטואלי, שערכו עולה ויורד במיליונים תוך זמן קצר קשה להבחין בפוטנציאל והצלחות לבין קשיים אמיתיים לבין תרמית, אלא במאמץ ניכר ומומחיות אין קץ. לצד החלש אין סיכוי ממשי, אלא אם הצד החזק מתרשל באימוץ אסטרטגית גירושין מנצחת ו/או בבחירת עורך דין גירושין נכון. האפשרות הממשית היחידה, שעומדת בפני הצד החלש, היא לשכור עורך דין גירושין מעולה הבקיא בגירושין של מנהלים, אנשי הייטק, בעלי עסק, עצמאיים וכו' אך ורק להליך יישוב הסכסוך, בו הפרשי העלות בין עורך דין גירושין מעולה, הבקיא בתחום, לבין עורך דין גירושין רגיל אינו כה רב.  כך כבר בשלב זה תגובש אסטרטגיית הגירושין והשוויון באיכות עורכי הדין בינך ובין הצד החזק יסייעו לך לפחות להבנת הפרמטרים הרלוונטיים לגירושין. יש בכך גם לשדר לצד החזק כי צפוי לו מאבק גירושין משמעותי, בו הוא עלול להפסיד הרבה, ולכן אולי כדאי לו להתפשר… חלופה אחרת היא לשכור עורך דין גירושין מעולה על בסיס אחוזים מתוספת הרכוש שתתקבל, או במודל משולב של סכום נמוך ואחוזים.

אלו הם אך חלק מהקשיים, ומאידך ההזדמנויות, שיוצר ההליך ליישוב סכסוך עבורך ביחוד לנוכח תיקון תיקון החוק בשנת 2020 [ להרחבה ראה מאמר: יישוב סכסוך 2022] . ישנם פנים רבות לעובדה כי הליך יישוב הסכסוך מסייע דווקא לצד החזק בגירושין. במקרים בהם הגירושין הם מורכבים, ומערבים רכוש רב, עסקים, רכוש ווירטואלי או עתידי (אופציות), מקצוע חופשי, הפרשי השתכרות משמעותיים, זכויות רבות ועוד, ניצול הכלים שמעניק החוק ליישוב סכסוך לטובתך מחייב תכנון הליכים מדוקדק ואינטגרציה ברמה גבוהה, זמן רב בטרם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. בנוסף, יש לתכנן בקפדנות את התנהלותך ביישוב סכסוך עצמו. עולה כי חיוני עבורך לקיים התייעצות עם עורך דין גירושין, רציני ומקצועי בטרם הפניה להליך יישוב הסכסוך, על מנת שיציג בפניך את הדרך הנכונה עבורך לניהול כולל מיטבי של הליכי יישוב הסכסוך ויבנה עבורך אסטרטגיה מנצחת שתשרת את כלל מטרותיך בהליכי הגירושין.

 

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן