גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

התמודדות עם אלימות ועם תלונות שווא במשטרה

אלימות בין בני זוג או אלימות במשפחה יכולות להתרחש במהלך הנישואין, או עם פרוץ סכסוך גירושין. פוטנציאל האלימות בסכסוך גירושין גדול יותר, במקרים בהם הייתה אלימות בין בני הזוג במהלך הנישואין. אולם, קיימים מקרים בהם מאבק גירושין עלול לחשוף בפניכם “צדדים אפלים” של בן הזוג, ורצוי להיות מוכנים לכך.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

כיצד לפעול ברגע שמתפרצת אלימות בין בני הזוג

 1. ניתוק מגע מבן הזוג האלים
  קורבנות אלימות בין בני זוג הנן, בדרך כלל, נשים ואין בכוחן, במרבית המקרים, להדוף את ההתקפה. בשלב האלימות עצמה מומלץ, לנתק מגע מבן הזוג האלים על ידי הימלטות, הזעקת שכנים, צעקות, וכל פעולה אחרת שתרתיע את התוקף מלהמשיך במעשיו, או שיש בה בכדי להציב חיץ בין התוקף למותקף.
 2. הגנה עצמית
  במקרים בהם נשקפת למותקף סכנה של ממש, זכותו להתגונן גם במחיר פגיעה חמורה במתקיף. חשוב לזכור, כי הפעלת כוח קטלנית מותרת רק במקרה בו נשקפת סכנה מוחשית ומיידית לחיים. בכל מקרה, על מנת שמעשיך יוכרו כהגנה עצמית, עליהם להיות פרופורציונאליים למעשה התקיפה.
 3. הזעקת המשטרה
  המשטרה מתייצבת מיידית בכל אירוע של אלימות במשפחה או אלימות בין בני זוג. חשוב לעמוד על כך, שהמשטרה תגיע מייד על מנת להיווכח “בזמן אמת”, או סמוך ככל שניתן, באירועים, ורצוי מאוד שהיא תתעד אותם.
 4. נטרול “סיבת” התקיפה
  אין כל הצדקה לתקיפה, וקל וחומר לתקיפת בן זוג. יחד עם זאת יתכן שניתן, מילולית, לנטרל את “סיבת” התקיפה, כפי שרואה אותה בן הזוג האלים, ולהבהיר שהדבר שנאמר “אינו נכון” או “נאמר בצחוק” וכו’.
 5. הרחקת או מעצר בן הזוג האלים
  על בן הזוג המותקף לפנות לשוטרים מיד עם בואם, להציג בפניהם את הראיות הקיימות לאלימות, ולבקש את הרחקת בן הזוג. היה והשוטרים ישתכנעו כי הייתה אלימות, או כי קיים פוטנציאל לאלימות, הם ייטו להרחיק את בן הזוג האלים למספר ימים, ומקרים חמורים יביאו למעצר בן הזוג האלים.
 6. קבלת טיפול רפואי
  אם נפגעת, גם בצורה הקלה ביותר, כדאי לך לפנות לקבלת טיפול רפואי. אם הפגיעה ארעה בשעות הלילה, עלייך לפנות לחדר מיון. קיימת חשיבות גדולה לתיעוד רפואי של הפגיעות. הסיכוי לקבל צו הגנה במקרה של פגיעה פיזית קרוב לודאי, ועל כן יש להחזיק תיעוד רפואי של הפגיעות בסמוך להיווצרותן. במקרים בהם הפגיעות ניתנות לצילום, מומלץ לצלמן, ולצרף את התמונות לתמיכה בבקשה למתן צו הגנה.
 7. פניה מיידית אל עורך דין
  המשטרה מרחיקה את בן הזוג האלים למספר ימים בלבד. צו הרחקה לתקופה ארוכה יותר מצריך הליכים משפטיים. עורך דין יפנה אל בית המשפט בבקשה למתן צו הגנה, העשוי להרחיק את בן הזוג האלים מהבית לחודשים רבים. אם בחרתם בדרך זו יש להיזהר שלא לטעון, בשלב זה, טענות שיפגעו באסטרטגיית הגירושין שלכם, וכן לא לפגוע בפוטנציאל ההשתכרות של בן הזוג, שכן בסופו של יום אתם עלולים להיפגע מכך.

מהו צו הגנה?

המדובר בצו, שניתן כנגד בן הזוג התוקף, המטיל עליו מגבלות דוגמת איסור כניסה, איסור הטרדה, איסור נשיאת נשק, איסור לפעול בכל דרך המקשה על שימוש בנכס וכיו”ב. מטרת צו הגנה הינה יצירת הפרדה בין התוקף למותקף (ראה מאמר "צו הרחקה – להתמודד עם תלונת שווא במשטרה)"

צו הגנה ב”שירות” מאבק גירושין

לא פעם אחד מבני הזוג עושה שימוש בקיום צו הגנה על מנת להשיג הישגים במסגרת מאבק גירושין. הדבר נובע מהשלכותיו הקיצוניות של צו הגנה, אשר מותיר בפועל את אחד מבני הזוג ללא קורת גג, ומנחית עליו מכה כלכלית ומורלית קשה. במקרים אלו, הופך בן הזוג המורחק טרף לגחמות בן הזוג היושב בדירה, כשהאחרון מתנה את שובו לדירה בתנאים מתנאים שונים. עיקר הבעיה בנושא אלימות במשפחה היא, שהאלימות מתרחשת בחדרי חדרים כאשר, בדרך כלל, אין עדים. מסיבה זו, מדובר ב“מילה מול מילה”. על רקע האלימות הגואה, נוטים בתי המשפט לא לקחת סיכונים מיותרים, ולהרחיק את בן הזוג החשוד כאלים, גם במקרים בהם קיים ספק.

המקרים בהם בית משפט ייתן צו הגנה

בית משפט ייתן צו הגנה כאשר ארע אירוע אלימות בסמוך לפניה אל בית המשפט, או כאשר התנהגותו או מעשיו של אדם יוצרים חשש סביר, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית למי מבני המשפחה. הפניה אל בית המשפט צריכה להתבצע שעות או לכל היותר ימים לאחר גילוי האלימות. ככל שהמותקף מתעכב בפנייתו אל בית המשפט, ללא טעם מוצדק, בית המשפט יטה לדחות את הבקשה. בית המשפט יענה לבקשה למתן צו הגנה לא רק במקרים של אלימות פיזית, אלא גם במקרים של איומים כלפי בן הזוג ואלימות כלפי חפצים.

כיצד מונעים הפללה מכוונת על ידי בן הזוג?

 1. הקלטת בן הזוג
  ברגע שניצת ויכוח מומלץ להקליטו. במקרים רבים, הקלטות חשפו את שקרי המתלונן. הקלטה כאמור הנה חוקית, שכן המתלונן והמותקף הם הדוברים בשיחה.
  גלית החליטה לנקום ביונתן משגילתה שבגד בה עם סמדר. גלית ניצלה מספר פעמים בהם הייתה לבדה עם יונתן והגישה נגדו תלונה על אלימות. יונתן טמן לגלית מלכודת והקליט שיחה ביניהם בה הודתה כי בדתה את כל ההאשמות נגדו. על בסיס ההקלטה בוטלו כל האישומים כנגד יונתן והוגש כתב אישום כנגד גלית על תלונת שווא.
 2. מכונת אמת
  אם אתם משוכנעים באמיתות גרסתכם (משוכנע משמעותו דובר אמת, ולא עוד אחד מהחכמים שסובר שהוא “יסדר” את מכונת האמת) ניתן להציע בבית משפט כי תבדקו בפוליגרף וכי תוצאות בדיקת הפוליגרף הן שיכריעו אם יינתן צו הגנה אם לאו.
 3. הגנה עצמית
  במקרה של הפעלת כוח, יש לבחון את השאלה האם הפעולה של בן הזוג המתגונן לא נועדה להדוף התקפה בלבד. במקרה כזה, אין הצדקה להרחקה, כל עוד פעולת ההתגוננות לא חרגה מהסביר.
 4. ריסון עצמי
  קיימים מקרים בהם בן זוג, אשר מודע ליתרונות הרחקת בן זוגו, יוזם אירוע של אלימות על מנת לקדם את מטרותיו. למרות שסכסוך גירושין הנו אחת התקופות הקשות בחיים, נדרש כל אחד מבני הזוג לאיפוק מרבי שמקורו בהבנה כי אלימות בין בני זוג לא תפתור דבר, אלא רק תחריף את הסכסוך. תוצאותיה של אלימות במשפחה חורגות מהגירושין, ומאלצות את הצד האלים להתמודד עם האשמות פליליות המסכנות את חירותו, ועלולות להוביל למפלה גם במאבק גירושין.

סמכות בית המשפט לתת צו הגנה ללא נוכחות בן הזוג האלים

בית המשפט מוסמך לתת צו הגנה לבקשת בן הזוג אשר היה קורבן לאלימות, בלא נוכחות בן הזוג האלים. במקרה כזה, בית המשפט קובע דיון במעמד שני בני הזוג תוך 7 ימים מהמועד שבו ניתן הצו.

מה הדין במקרה שבן הזוג “מוותר” על צו הגנה

המדובר במקרים בהם בני הזוג מעוניינים לחזור לחיים משותפים, או להתגרש בדרכי שלום, וקיומו של צו הגנה מונע זאת מהם. חשוב להבין, בשום פנים ואופן אין להפר צו הגנה גם אם הצד שהצו ניתן להגנתו מסכים להפרה. הדרך הנכונה לפעולה היא פניה אל בית המשפט, אשר נתן את צו ההגנה , בבקשה בהסכמה לביטולו. רק לאחר שבית המשפט ביטל את צו ההגנה, ניתן לשוב לחיים משותפים. אירעו מקרים בהם בעלים שוכנעו לשוב הביתה חרף הצו, ובמחלוקת הראשונה שנתגלתה הוגשה על ידי האישה תלונה על הפרת צו ההגנה שניתן על ידי בית המשפט, והבעל ש”התפתה” מצא עצמו בבית הסוהר.

עצה לדרך...

האלימות אינה משתלמת ואינה פותרת סכסוכים- ההפך הוא הנכון. במקרים רבים, בני זוג אשר החזיקו בידיהם טיעונים משפטיים מצוינים, חרב עליהם עולמם בשל מעשה אלימות בודד. בקיצור – חרקו שיניים והתאפקו!

לסיכום, ככל שקיימת אלימות במשפחתכם או ככל שהגישו נגדכם תלונות שווא או בקשה לצו הרחקה מהבית. כדאי לכם להתמודד עם כך מוקדם ככל שתוכלו, בסיוע עורך דין מומחה לגירושין ולפלילים של הגירושין.

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן