גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

מזונות ילדים – המהפך

ביולי 2017 חל מהפך משמעותי בנושא מזונות הילדים, במסגרתו הופחתו משמעותית דמי המזונות שעל מרבית האבות הגרושים לשלם לאימהות, בגין ילדיהם המשותפים, עד כדי ביטולם המלא במקרים מסוימים.  בבית המשפט העליון החליטו 7 שופטים, פה אחד כי: “בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה”. המשמעות המעשית היא כי חובת תשלום המזונות עבור ילדים, בגילאים 6-15, לא תוטל על האב בלבד, כפי שהיה נהוג עד כה, אלא על האם והאב כאחד, בהתאם ליחס בין הכנסותיהם, מכל מקור שהוא, בהתחשב בחלוקת זמני המשמורת הפיזית, בפועל, ובנסיבות המיוחדות של כל משפחה.

המהפך במזונות הילדים מפי עו"ד אברהם עזריאלנט

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

כאשר מתקיימת בפועל משמורת משותפת, והילדים הם בגילאי 6-15, יחולו הכללים הבאים:

  • כל הורה יישא בפועל בהוצאות הקיום השוטפות של הילדים, כגון מזון, בילוים, מוצרי היגיינה וכיו”ב, עת הם נמצאים אצלו. אמור מעתה – במשמורת משותפת, לא יהיה צורך בהעברת תשלומים בין ההורים בגין הוצאות הקיום השוטפות.
  • הוצאות שאינן הוצאות קיום שוטפות כגון: ביגוד, ספרים, טיפול רפואי שאינו צפוי ועוד, ישולמו על ידי שני ההורים במשותף, בהתאם ליחס הכנסותיהם. לצורך זה ימונה “הורה מרכז” שישלם את ההוצאות ויקבל החזר מההורה השני. לחילופין, תמומנה הוצאות אלו מחשבון בנק משותף של ההורים, אליו יפקידו את הסכומים הנדרשים, בהתאם לרמת השתכרותם.
  • את ההוצאות החריגות של הילדים, יחלקו ההורים בהתאם לגובה הכנסותיהם.
  • כל הורה יישא בהוצאות המדור של הילדים עת הם מצויים במשמרתו. אף אחד מההורים לא יידרש לשלם להורה השני בגין מדורם של הילדים.

כיוון שכללים אלו משמעותיים ביותר רק כאשר מתקיימת משמורת משותפת, נראה כי בעתיד תתעצמנה ותתרחבנה המחלוקות בסוגית משמורת הילדים, שכן המשמעות הכלכלית הרבה של המשמורת המשותפת, לעניין הפחתת או ביטול תשלום מזונות הילדים, הופכת להיות מכרעת. הקניית משמורת הילדים לגבר, או השגת משמורת משותפת, הוא הליך מורכב, גם כאשר הילדים הם מעל גיל 6. המפתח בהליך זה הינו מסוגלות הורית ראויה. בניגוד למה שחושבים רבים, מסוגלות הורית אינה תכונה שנולדים עימה, אלא מיומנות נרכשת, והיא אינה נבדקת לגבי העבר אלא לעתיד. הבנת עניין זה היא חיונית לגברים רבים, ולכן כתבנו בנושא זה מאמר מיוחד, ויצרנו סרטון, בשם “השגת משמורת משותפת”. גם לאחר ה”מהפך” בנושא מזונות הילדים נותרו סוגיות רבות בלתי פתורות. לפתרון סוגיות אלו הורחב מאוד שיקול דעתו של בית המשפט לענייני משפחה. חלק מהבעיות שנוצרו, כמו לדוגמא השאלה האם יש לשינויים אלו תחולה לאחור, מה המשמעות המדויקת במשמורת כמעט משותפת ועוד, ילוו אותנו עוד זמן רב, עד שתתקבל עמדה אחידה בפסיקה. מטעמים אלו ראוי להתייעץ עם עורך דין מומחה לענייני גירושין,  המתמחה בנושאי משמורת ומזונות, בטרם תינקט פעולה בנושאים אלו.

לסיכום, כאשר מתקיימת משמורת משותפת בפועל, והכנסות ההורים דומות, סביר שכל אחד מהם יישא בהוצאות המדור ובהוצאות השוטפות של הילדים במשמרת שלו. כך לא יועברו כספים מהורה אחד למשנהו בגין הוצאות אלו. כאשר המשמורת אינה משותפת, צומצמה, עקרונית, חובת האב במזונות ילדיו והיא תלויה, במידה רבה, ביחס שבין הכנסות האב להכנסות האם וביחס בין זמני שהיית הילדים אצל כל אחד מההורים.

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן