גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

חוקי גירושין

חשיבותה של הבחירה הנכונה

חוק בית המשפט לענייני משפחה

הגדרות | כינון בית המשפט לענייני משפחה | סמכות בית המשפט | הוראות נוספות | יחידת סיוע בבית המשפט | איחוד תיקים | הליכי ביצוע | סדר דין וראיות | ערעור

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

מטרת החוק | הגדרות | הגשת בקשה ליישוב סכסוך | הגשת תובענה | ביצוע ותקנות | שמירת דינים | תחילה ותחולה | דיווח לכנסת | תוקף

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

הגדרות | הגשת בקשה ליישוב סכסוך | הוראות למזכירות הערכאה השיפוטית | המצאת הבקשה ליישוב סכסוך והזמנת הצדדים לפגישת מהו"ת | אי התייצבות צד לפגישות המהו"ת שנקבעו | פגישות המהו"ת בתקופת עיכוב ההליכים | חיסיון | בחינה והמלצה על דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה | הודעת הצדדים | הודעה נלווית לתובענה בעניין של סכסוך משפחתי | בקשה לסעד זמני | בקשה לסעד דחוף | הערכאה השיפוטית שאליה יוגשו בקשות לסעדים זמניים ודחופים | הוראות מיוחדות | קיצור תקופת עיכוב ההליכים או הארכתה | תחילה תחולה והוראות מעבר | שמירת דינים | תוספת

חוק יחסי ממון בין בני זוג

הסכם ממון | אישור ואימות | תחולת ההסדר | העדר תוצאות במשך הנישואין | הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין | הקדמת המועד לאיזון המשאבים | מימוש הזכות לאיזון | מכירת דירת מגורים של בני הזוג | הרחבת בסיס האיזון | סמכויות מיוחדות | ראיות | עסקאות בזכות לאיזון | אמצעים לשמירת זכויות | אישור לפעולה טעונת הסכמה | משפט בינלאומי פרטי | ביצוע ותקנות | תחילה

חוק הירושה

הסדר איזון המשאבים | הוראות לכל הסדר | הוראות שונות

חוק לתיקון דיני משפחה – מזונות

ירושה על פי דין | ירושה על פי צוואה | מזונות מן העזבון | צו ירושה וצו קיום צוואה | הנהלת העזבון וחלוקתו | משפט בין-לאומי פרטי | הוראות שונות

חוק שיפוט בתי דין רבניים – נישואין וגירושין

שיפוט בעניני נישואין וגרושין | עריכת נישואין וגירושין | שיפוט אגב גירושין | שיפוט בעניני מזונות | סמכות מבחינה בין-לאומית בתביעה לגירושין (תיקון תשס”ה) | סדרי דין בענין נתבע שהוא תושב חוץ (תיקון: תשס”ה) | חוות דעת הלכתית בענין גט פיטורין או היתר נישואין במדינת חוץ (תיקון תשס”ה) | שיפוט בעניני חליצה | כפיה למתן גט ולקבלתו | כפיה למתן חליצה | סופיות של פסק הדין | שיפוט על פי הסכמה | תקפם של פסקי דין | ביצוע ותקנות

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

מטרה והגדרות | רישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני | הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים | הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות | תיקונים עקיפים | הוראות שונות | תוספת

חוק המזונות – הבטחת תשלום

פרשנות | מזונות לבן-זוג | התחשבות בהכנסות של בן-זוג | מזונות לילדים קטינים | מזונות קטין (תיקון תשמ”א) | מזונות בין שאר בני-משפחה | סולם המזונות | היקף המזונות | חייבים אחדים | הבטחת מזונות | פטור ממזונות | מזונות זמניים | סייג למזונות בעד העבר | הסכמים בדבר מזונות | שינויים בנסיבות | עסקאות בדבר מזונות | זכות חזרה | משפט בין-לאומי פרטי | סמכות בית משפט מחוזי | שמירת סמכויות, דינים והסכמים | ניכויים ממס הכנסה

חוק שיווי זכויות האישה

מטרת החוק | שוויון לפני החוק | אבחנה מותרת | שמירת זכויות | קנייניה של אישה נשואה | אפוטרופסות שווה | נישואין וגירושין | שיוויון בזכויות חברתיות | זכות האישה על גופה | הגנה מפני אלימות | ייצוג הולם | שירות בכוחות הביטחון | תחולה | שמירת דינים

חוק שיפוט בענייני התרת נישואין – מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית

סמכות בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים | סמכות בית המשפט לענייני משפחה מבחינה בין-לאומית | התרת נישואין של בני זוג שלפחות אחד מהם בן דת מוכרת | הוראות שלא יחולו | תחולה | שמירת דינים

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

כשרות משפטית | הורים וילדיהם הקטינים | האפוטרופוסים על פי מינוי | הוראות שונות

חוק האזנת סתר

חוק הגנת הפרטיות

חוק למניעת אלימות במשפחה

חוק למניעת הטרדה מאיימת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

בימים אלו אתם שוהים יותר זמן בבית בחברת בן או בת הזוג והילדים.
מצב זה מחדד ומקצין את מערכת היחסים ביניכם.
חלק מכם ישפרו ויעצימו את יחסיהם עם בן הזוג.
מאידך, חלק אחר יבין שאין לכם עתיד משותף, ועדיף שתיפרדו בהקדם.
בנסיבות אלו, עורך דין אברהם עזריאלנט מציע לכם שירות ייעוץ טלפוני מידי, בנושאי גירושין, ללא כל צורך להגיע למשרדינו.
כך תוכלו לפתח אסטרטגית גירושין רגישה, נחושה וחכמה, בצד נקיטת צעדי הכנה לגירושין וקידום פעולות דחופות. שרות ייחודי נוסף העומד לרשותכם הוא סיעור מוחות טלפוני, עם כמה עורכי דין בכירים, לפתרון בעיות גירושין סבוכות של מנהלים, אנשי הייטק, עצמאיים, יזמים ואחרים.
חייגו עכשיו: 0522-809080, או 1-800-60-90-80, ונשמח לסייע לכם.​

דילוג לתוכן