גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

כיצד מתכננים אסטרטגיית גירושין מנצחת?

הליכי גירושין הם הליכים מורכבים, המערבים חוק מודרני עם דין דתי עתיק, פרוצדורות מיוחדות של בית הדין הרבני עם תקנות חדשות של בית המשפט לענייני משפחה. מורכבות זו גדלה, מעת לעת, עם ההתפתחות הענפה בפסיקה ובחקיקה. הבנת מורכבות מיוחדת זו היא תנאי הכרחי לניהול נכון של תיק גירושין. נסיבות שונות של כל מקרה גירושין מבדילות אותו מאחרים, ומצריכות טיפול שונה ומיוחד. יש להתאים לכל מקרה אסטרטגיה ספציפית, שתביא להשגת המטרות המיוחדות שלו. לא ניתן להשיג מטרות אלו על ידי שימוש במתכון קבוע דוגמת המתכונים בספרי הבישול, שכן שיטת פעולה “אוטומטית” מעין זו צפויה להסתיים בכישלון.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

הכרת הנסיבות הרלוונטיות

בכדי לאפשר תכנון אסטרטגיה מתאימה, עליכם לדאוג כי בפני עורך דינכם יוצגו כל הפרטים הרלוונטיים לעניינכם. לשם כך, יש לעשות עבודה של איסוף מידע, איסוף מודיעין, ריכוז ותיעוד ראיות, ואיסוף מסמכים אשר יש בהם בכדי לתת תמונה מלאה על המקרה הספציפי שלכם. נירית ביקשה להתגרש מבעלה צחי, ושכרה את שירותיו של עורך דין פזיזי. לאחר שבחן את נסיבות המקרה ואת העובדות שסיפקה לו נירית, הגיע עורך דין פזיזי למסקנה כי עליה להגיש תביעת שלום בית בכרוך עם תביעה למזונות אישה בבית הדין הרבני. למרבה הצער, עורך הדין פזיזי לא שאל את נירית את כל השאלות הנכונות ולכן הוא לא ידע את הפרטים המלאים של המקרה. במהלך הדיון בבית הדין הרבני הוא נדהם משנתגלה כי לנירית היו יחסים רומנטיים עם חברו הטוב של בעלה, וכי בידי בעלה ראיות “חותכות” לקיומם של יחסים אלה, דבר שגרם לשלילת מזונותיה. עורך הדין פזיזי לא טרח לקבל את מלוא האינפורמציה מנירית, לא הביא פרט זה בחשבון, ובכך נפגע התכנון האסטרטגי שלו. המפסידה העיקרית הייתה נירית.

הגדרת המטרות המתאימות לעניינכם

המטרות העיקריות במהלך מאבק הגירושין הן קבלת נתח גדול ככל שניתן מהרכוש, תשלום/קבלת מזונות גבוהים/נמוכים ככל שניתן בנסיבות העניין, קבלת חזקה על הילדים או קביעת הסדרי ראייה משביעי רצון, סיום הקשר ביחסים תקינים, וכדומה. אין מדובר כאן ברשימה סגורה של מטרות. בכל מקרה ספציפי קיימות גם כמה מטרות סמויות אשר יש להגדירן ולתכנן את הדרך להשגתן (ראה מאמר "הגדרת מטרות הגירושין שלך"). עורך דין רציני שיקבל ממך את המידע הרלוונטי, ידע לשרטט לך מפה ברורה של המטרות הגלויות, ובעיקר של המטרות הסמויות, המתאימות לנסיבות המיוחדות של עניינך. מרים הייתה מרוצה ביותר מחייה כפי שהם; בעלה עזב את הבית, אשר נותר לשימושה הבלעדי. במקביל, משלם לה הבעל מזונות ומממן את רמת החיים שלה. הדברים לא יכולים היו להיות מושלמים יותר מבחינתה. כאשר הגיש בעלה תביעה לגירושין ולחלוקת רכוש, הסבירה מרים לעורך דינה כי היא מעוניינת להמשיך לגור בבית המשותף ולהמשיך לקבל מזונות, אך אינה רוצה שבעלה ישוב להתגורר בבית. עורך דינה של מרים ידע כי אם תתגרש לא תוכל להמשיך ולקבל מזונות, וכן יהיה צורך להוציאה מן הבית ולמכרו. בנסיבות אלה, הגיש עורך דינה של מרים, בבית המשפט לענייני משפחה, תביעה לצו הגנה במטרה לגרום להרחקתו של הבעל מן הבית (ראה מאמר "צו הרחקה – להתמודד עם תלונת שווא במשטרה"), ובמקביל תביעה לשלום בית ולמזונות אישה בבית הדין הרבני. המטרה הגלויה של מהלכים אלו הייתה, לכאורה, מניעת הטרדה ושלום בית. המטרה הסמויה שלהם הייתה הרחקת הבעל מן הבית ודחיית הגירושין ככל שניתן.

אינטגרציה בין המטרות

חשוב כי תהיה התאמה מלאה וחד ערכית בין המטרות השונות שאתם מגדירים לעצמכם, תוך התייחסות למכלול הנסיבות הרלוונטיות. הגדרת מטרות סותרות או מנוגדות עלולה להביא להכשלתה של האסטרטגיה בכללותה. מוטי “רתח” על אשתו, שכן תפס אותה “על חם” עם המאהב. בעידנא דריתחא, עזב מוטי את הבית, ואשתו הגישה כנגדו תביעה למזונות אישה. אמנם מוטי אהב את אשתו ורצה כי ישובו להיות יחד, אולם, בשלב זה, רצה ללמדה לקח ולכן לא רצה לשלם לה מזונות. מוטי התייעץ עם עורך דין ממולחי, הציג בפניו את ה”תמונות המרשיעות” שהיו בידו, ושאל אותו אם באמצעותן ניתן יהיה למנוע תשלום מזונות ולהשיב את השלום בין הצדדים. עורך הדין ממולחי למד את עובדות המקרה, והבין כי מוטי מעוניין לשוב לחיות עם אשתו. בנסיבות אלה הוא הבהיר למוטי כי אם יציג את התמונות המרשיעות בבית הדין הרבני, יפסק כי האישה “אסורה לבעלה ולבועלה”, כלומר יכפה על בני הזוג גט, ויהיה אסור להם להתחתן זה עם זה בעתיד. עורך הדין ממולחי הציע למוטי אסטרטגיה שבמסגרתה הוא יימנע מהצגת התמונות המרשיעות, אלא יציג לבית הדין את משכורתה הגבוהה של אשתו, אשר אינה מצדיקה מתן מזונות. גישה זו משיגה את כל המטרות שמוטי הגדיר.

יצירתיות בתכנון פתרונות

לכל מקרה נסיבות שונות הדורשות פתרון יצירתי ייחודי. לשם כך נדרשת מחשבה חדשנית ותעוזה. לא פעם רעיון יצירתי מוצלח מאפשר לפתור מחלוקת, שרבים לא הצליחו לפתור במשך תקופה ארוכה, בשל חוסר ידע, שמרנות, קיבעון מחשבתי, או חוסר יכולת לבצע אינטגרציה בין תחומי משפט שונים. מקור הפתרון למחלוקות יכול לבוא גם מתחומי משפט הנושקים לגירושין, כגון דיני מסים, דיני עבודה, דיני קניין וכדומה, או מתחומים חוץ-משפטיים כגון כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכדומה. דני היה שכיר בחברת היי טק ואשתו ניקול הייתה קוסמטיקאית שניהלה עסק בחדר קטן בבית. ניקול הגישה כנגד דני תביעה רכושית, בה תבעה מחצית מכל זכויותיו הכספיות במקום עבודתו, ובכלל זה זכויות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שהיו לו. ניקול הציגה עצמה כבעלת הכנסת מינימום וכחסרת כל חסכונות או אמצעים. דני פנה לעורך הדין חריפי והציג בפניו את כל הנסיבות הרלוונטיות לעניינו. עורך הדין שיער את אשר ניסתר מעיניו של דני – כי מרבית הכנסתה של ניקול נתקבלה בכסף “שחור” שלא דווח למס הכנסה, והציע לדני להעמיד מעקב בן מספר ימים מול ביתם, בכדי לספור ולצלם את הלקוחות הנכנסים לבית בכל יום. התוצאות הדהימו את דני, שכן התברר לו כי ממש מתחת לאפו מנהלת ניקול עסק משגשג, המכניס לה כ- 20,000 ש”ח לחודש, וכי כספים אלו נחסכו בחשבון בנק, שדני לא ידע על קיומו (ראה מאמר "התמודדות עם העלמת הכנסות בגירושין"). עורך הדין חריפי דאג לבקש מבית המשפט צו מיידי לעיקול חשבון הבנק של ניקול. במקביל, וכדי לחסוך לדני שנים של דיונים בבתי המשפט, הוא הציע כי תיערך בין הצדדים פגישה ב”ארבע עיניים”. במהלכה של הפגישה הציג דני לניקול את הקלטת המרשיעה, והבהיר לה כי אם לא תתחלק עמו בכל ההכנסות שהפיקה מן העסק במשך כל השנים, תעבור הקלטת הישר לתיק בית המשפט הדן בחלוקת הרכוש ביניהם. ניקול, שחששה שהדיון המשפטי ייוודע ל”שותף” החדש שלה, הלא הוא מס- הכנסה, הסכימה לוויתורים מרחיקי לכת. באותו שבוע נחתם בין הצדדים הסכם בו ניקול מעבירה לדני את כל חסכונותיה הנסתרים, ומוותרת על כל תביעותיה נגדו, בתמורה לכך שדני יוותר על זכויותיו בעסק שלה.

חשיבות העיתוי

אלמנט חשוב בתכנון נכון של כל דרך פעולה, הוא קביעת העיתוי המתאים לנקיטת פעולה מסוימת. קיימים מקרים בהם כדאי לאחד מבני הזוג להקדים עד כמה שאפשר בנקיטת הליכים. לעומת זאת, קיימים מקרים שבהם עדיף לאחד מבני הזוג להשהות את הגירושין ככל שניתן. שולה ידעה כי בעלה יוסף מתכנן לבצע עסקה מוצלחת, אשר עתידה להגדיל משמעותית את רווחי עסקו. לשולה עדיף להשהות את הגירושין עד לאחר ביצוע העסקה, שכן באופן זה תהיה שותפה גם לרווחיה. לעומת זאת כרמלה ידעה כי שאול, בעלה, מתכוון לבצע מהלכים אשר ייגרמו לחובות כספיים, ולכן העדיפה למהר ולהגיש תביעת גירושין ותביעה רכושית, בהן הצהירה כי היא מתנגדת ליצירת החובות, בכדי שבמועד היווצרות החובות היא לא תהיה שותפה להם (ראה מאמר "גירושין של עצמאיים ובני/בנות זוגם").

פרופורציות וסדרי עדיפויות

מוזר כמה חשיבות מייחסים בני זוג בהליכי גירושין לנושאים שערכם הכלכלי כקליפת השום, תוך שהם זונחים נושאים קריטיים לעתידם ולעתיד ילדיהם. קורה שבן זוג מתעקש להשיג את ה”חוט המאריך”, ומוותר לשם כך על נכסים במאות אלפי שקלים. אתם חייבים להגדיר לעצמכם סדרי עדיפויות ברורים – מה באמת חשוב לכם ועל מה אתם מוכנים לוותר. ללא הגדרה מסוג זה אתם עלולים למצוא עצמכם ממוקדים בהשגת הדברים הלא נכונים. פנחס היה כה עסוק בלקבל חזרה לרשותו את המכונית המשותפת, שנטלה אשתו ציפי בעת שנמלטה מהבית עם שני ילדיה הפעוטים, עד שלא שם לב כלל כיצד מתחת לאפו מרוקנת ציפי את חשבונות הבנק, מוכרת את הדירה ובורחת עם הילדים להוריה המתגוררים בצרפת. למזלו הטוב, המכונית הייתה רשומה על שמו שכן זו הייתה ה”מזכרת” היחידה שנותרה לו מנישואיו, מילדיו, ומהרכוש הרב שצברו ביחד.

שמירה על שיקול דעת וקור רוח

למרות שאתם נמצאים במצב הרגיש ביותר בחייכם, ואתם שרויים במתח רב, יש להימנע מפעולות אימפולסיביות הנובעות מהתרגשות, כעס או בלבול זמני. עדיף להימנע מהצהרות מיותרות ומנקיטת הליכים קיצוניים לקבלת סעדים זמניים: צו הגנה, צו מניעה, עיקול, עיכוב יציאה מהארץ וכדומה, בטרם תכננתם את המערכה כולה (ראה מאמר "סעדים זמניים"). צעד ספונטני לא שקול עלול להכשיל את המערכה כולה. לאה פנתה לעורכת דין אשר תכננה עבורה אסטרטגיה מובנית, הכוללת מהלכים של הטלת צווי עיקול כנגד בעלה אריה. עורכת הדין הבהירה ללאה כי עליה לשמור על התכנית להטלת צווי העיקול בסודיות, ואולם בוויכוח הראשון בין לאה ובעלה התלהטו הרוחות, לאה לא שלטה בעצמה, והטיחה בבעלה כי בכוונתה להטיל עיקולים על כל הכספים המשותפים. כבר למחרת דאג בעלה להעלים את הכספים המשותפים למקום לא נודע. ללאה נותר רק ללמוד כיצד לשלוט ברוחה בגירושין הבאים.

היו אתם אלה שקובעים את “סדר היום” של הגירושין

מי שפועל ראשון, הוא זה שמכתיב את “סדר היום” של הדיונים, ולמעשה כופה על בן הזוג לדון בנושאים ובזוויות בהם יש לו יתרון. למשל, בן הזוג המקדים בהגשת בקשה ליישוב סכסוך, קובע למעשה באיזו ערכאה יתברר העניין, ואף כיצד יוכרע הסכסוך בין הצדדים, וזאת מכיוון שקיימים הבדלים משמעותיים בהלכות ובדינים לפיהם דנה כל ערכאה, בצורת הדיון, בסוג ובכמות הראיות הנדרשות ובגורמים נוספים. התוצאה המשפטית בכל ערכאה יכולה להיות שונה באופן מהותי. גיורא חשש להסתכסך עם אשתו שרה, למרות שרצה להתגרש ממנה במהירות, והתלבט תקופה ארוכה כיצד לפעול. שרה אשר הבינה כי פניו של גיורא לגירושין, החליטה לפעול לפניו ופנתה ראשונה לעורך דין, שייעץ לה להקדים את גיורא ולהגיש בקשת יישוב סכסוך לבית הדין הרבני. בתום היישוב סכסוך, שרה הגישה תביעה לשלום בית ולמזונות אישה. גיורא גילה כי הססנותו עלתה לו בעוד שנה של ניסיונות כפויים לשלום בית.

החשיבות הפסיכולוגית בהקדמת בן הזוג בנקיטת צעדים משפטיים

להקדמת בן הזוג בנקיטת הליכים משפטיים יש אפקט גדול של הפתעה ותדהמה אשר יש בו כדי להשפיע על מאזן הכוחות הפסיכולוגי בין בני הזוג. הגשת תביעה היא הפגנת כוח מצדך, המסמנת כי עברו הימים בהם היית כחומר ביד היוצר, ומהיום והלאה יש לקחת אותך ברצינות הראויה, ולתת לך את המגיע לך. יתכן כי הצד השני אינו מעלה כלל על דעתו אפשרות של “הרמת ראש” מצדך, ודווקא צעד נחוש זה יגרום לזעזוע במערכת היחסים וישנה את מאזן הכוחות לטובתך. לאחרונה ציטט דונלד ראמספלד – מזכיר ההגנה האמריקאי, את אמירתו של אל קאפונה: “תוכל להשיג יותר באמצעות מילה טובה ואקדח, מאשר באמצעות מילה טובה בלבד”. כדאי לך לחשוב על אמירה זו… רחל חוותה השפלה קשה כאשר בעלה דוד החליט לעזוב את הבית ולחיות עם בחורה צעירה ממנה. בתחילה השתהתה רחל בהגשת בקשה ליישוב סכסוך בתקווה כי בעלה ישוב אליה. ככל שהזמן חלף נוכחה כי בעלה מנצל את השתהותה, להעלמת כספים משותפים, תוך שהוא מבטיח לה כי “עוד מעט” אולי ישוב הביתה, ונוטע בה תקוות שווא. רחל החליטה כי זה הזמן להראות לבעלה כי היא אינה עוד כלי משחק בידיו. היא פנתה לעורכת דין אשר דאגה לעיקול כל הכספים והנכסים של דוד, ובכלל זה מכוניתו ומשכורתו. דוד נותר “חנוק” מבחינה כספית. כך אילצה אותו רחל לשבת לשולחן המשא ומתן. דוד הודה כי אין בכוונתו לחזור הביתה ובו במקום הם קבעו ביניהם חלוקה הוגנת של הרכוש המשותף, סכום הוגן למזונות הילדים, והגישו בקשה משותפת לסידור גט

החשיבות המשפטית בהקדמת בן הזוג בנקיטת צעדים משפטיים

למרבה הצער המצב המשפטי בישראל מהווה תמריץ שלילי ליישוב סכסוך בין בני זוג בדרכי שלום, ומעניק “פרס” למי שנוקט ראשון בהליכים משפטיים, בבחינת “כל הקודם זוכה”. אמנם תמיד קיים סיכוי להגיע להסכמה ולסיים הסכסוך בהבנות הדדיות, אולם ברגע שמתעורר הספק הקטן ביותר, ממהר אחד הצדדים לערכאות, ורצוי שיהיה זה הצד שלך. גידי רצה להתגרש מרויטל כמה שיותר מהר. היחסים בין בני הזוג עלו על שרטון, וחוץ מזה, לגידי היה גם מאהב חדש- גידי עזב את הבית, והתמסר לחיי האהבה החדשים שלו, מבלי לתת דעתו על הליכי הגירושין הצפויים לו. רויטל החליטה כי לא תחוס על כבודה, והגישה בקשה ליישוב סכסוך, שלאחריה הוגשה תביעה לשלום בית בבית הדין הרבני, עוד בטרם הספיק גידי להגיש את תביעת הגירושין מטעמו. בית הדין הרבני נתן פסק דין המחייב את הצדדים לשלום בית. במצב דברים זה מצא עצמו גידי נשוי לרויטל ומשלם לה מזונות במשך תקופה ארוכה נוספת.

החשיבות הכלכלית בהקדמת בן הזוג בנקיטת צעדים משפטיים

אם הצד השני שכר עורך דין לפניכם, ושילם לו את התמורה מתוך החסכונות המשותפים, יוצא שהתביעה המוגשת נגדכם ממומנת בפועל גם מכיסכם. לרוב אף נוצר מצב אבסורדי בו לא יהיה באפשרותכם לממן לעצמכם ייצוג משפטי נאות, שכן על חשבונות הבנק ושאר נכסי המשפחה כבר הוטלו עיקולים, שהתבקשו במסגרת התביעה שהוגשה על ידי הצד השני. שרה ואייל מסוכסכים ביניהם במשך תקופה ארוכה, אך איש מהם לא אזר אומץ להתחיל בהליכי גירושין. בסופו של יום החליטה שרה לקחת את היוזמה לידיה. היא פנתה לעורך דין וקבעה עמו את שכר טרחתו. יום לפני שעורך הדין הגיש בקשה להטלת עיקולים על חשבונות הבנק המשותפים של הצדדים, משכה שרה מחשבון הבנק סכום נכבד, במזומן, ושילמה לעורך דינה את מלוא שכר טרחתו, עבור ייצוגה בהליכי הגירושין. כאשר ביקש אייל לשכור עורך דין מטעמו גילה, להפתעתו, כי כל החשבונות מעוקלים וכי אין ברשותו כסף בכדי לשלם לעורך דין ראוי מטעמו.

הדילמה: תביעת גירושין או משא ומתן דורשת אסטרטגיה מובנית

אסטרטגיה חכמה נדרשת לא רק לשם ניהול דיון בבית המשפט, אלא גם כאשר אתם פונים להליכים של הסכם שלום בית, או בוחרים להגיע להסכם גירושין במשא ומתן “תרבותי”. אסטרטגיה מתוכננת מראש היא התנאי להשגת מטרותיכם באופן היעיל ביותר בכל כיוון בו תבחרו לנהל את גירושיכם. בטרם תנקטו עמדה כלשהי במהלך המשא והמתן, הגדירו עם עורך דינכם מה הן המטרות הגלויות והסמויות אותן אתם שואפים להשיג, בדקו כי המטרות אינן סותרות זו את זו, ותכננו את הדרך היעילה ביותר לגרום לבן זוגכם לקבל את דרישותיכם. מטרתו הסמויה של זיו הייתה לשלם מזונות נמוכים ככל שניתן לשני ילדיו. במהלך המשא והמתן שניהל עם אשתו ניצה, לא דיבר כלל על סכום המזונות, אלא חזר ודרש את המשמורת על הילדים, בטענה כי ניצה איננה מסוגלת לטפל בילדים כראוי, ואף איים כי אם לא יקבל את הילדים לא ייתן לה גט. ניצה אשר הייתה מבוהלת ביותר, וחששה כי בעלה יתבע את המשמורת על הילדים, הייתה מוכנה לכל ויתור בסכום המזונות, ובלבד שהילדים יישארו אצלה. כך הצליח זיו להפחית את סכום המזונות שסוכם בין הצדדים למינימום האפשרי.

לסיכום, בהליכי גירושין, צפות בעיות קשות ומורכבות. מטעם יש צורך בסדרת מיומנויות נוספות למיומנות המשפטית, בתחומים רבים, כגון מנהל עסקים, טכנולוגיה, ראיית חשבון, כלכלה ועוד. אם חשוב לכם לקבל את המגיע לכם, או יותר, בהליכי גירושין, כדאי שתתייעצו עם עורכי דין המתמחים בגירושין .

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן