גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

גירושין של עצמאיים, בעלי עסקים ובני זוגם

אם אתם עצמאיים ,בעלי עסקים, או בני זוגם, ושקלתם להתגרש, כדאי לכם לקרוא, כי השורות הבאות עשויות לשנות את חייכם.

המורכבות בגירושין של עצמאיים מפי עו”ד אברהם עזריאלנט

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

על עצמאיים ואתגרי הזוגיות

כיום, בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, קמים עסקים עצמאיים חדשים כפטריות אחר הגשם, כאשר חלק מהיזמים עדיין עובדים במקום עבודה מסודר, ומנסים לפתח את העסק הנולד עד לשלב בו הוא יוכל לפרנס אותם, ללא תלות במקום העבודה הנוכחי. חלק לא מבוטל מעסקים אלו הוא אינטרנטי. כך אנו מזהים כמות הולכת וגדלה של אנשים שהם גם עובדים שכירים וגם עצמאיים מתחילים, באותה העת, המצפים, בכיליון עיניים, לפריצה הגדולה של עסקם. לצורך הקמת העסק ופיתוחו, נאלצים העצמאיים להשקיע ימים ולילות ביצירת המוצרים, גיוס הכספים, השגת הלקוחות וצבירת המוניטין. הם מתמודדים עם בעיות, לא פשוטות, שנוצרות מהכנסה לא יציבה ועם גורמים נוספים. אורח חייהם של עצמאיים שונה מאורח חייהם של עובדים שכירים. עצמאי מחויב לעבודתו יותר מעובד שכיר, שכן אם עסקו לא יצליח, הוא עלול למצוא עצמו מחוסר כל. בנתונים אלו ברור כי מרבית הוויתורים נעשים על חשבון הזמן הפנוי, זמן האיכות עם המשפחה ובן או בת הזוג, או אפילו על חשבון שעות השינה. עד אשר העסק מצליח והעצמאי מתחיל להרוויח כראוי, חולפים חודשים רבים, ולא אחת אף מספר שנים. בתקופה זו מסתמך העצמאי, בדרך כלל, על בן או בת זוגו, או בני משפחה אחרים, ההופכים למפרנס העיקרי, או היחידי בבית. לפעמים נדרשות לצורך הקמת העסק מקורות כספיים ניכרים הכרוכים בנטילת הלוואות והתחייבויות של שני בני הזוג. כיוון שהכנסתו של העצמאי תלויה בהיקף עבודתו ובהצלחת העסק, המנוהל על ידו, נדרשים בת או בן הזוג של העצמאי לקחת על עצמם יותר מטלות הקשורות לטיפול בילדים ולאחזקת הבית. זאת על מנת שהעצמאי יוכל להשקיע את מירב זמנו ומרצו בהצלחת העסק. בקיצור, לעצמאיים יש יותר נקודות חיכוך עם בני זוגם, ולכן גירושיהם עלולים להיות יותר מורכבים! הניסיון מלמד כי קשיים בעסק מביאים, לא אחת, גם לפירוק השותפות הזוגית, וכך גם הצלחת יתר, או הצלחה, הצפויה מעבר לפינה. לפעמים, ציפייה זו להצלחה מדרבנת את בעל העסק “להיפטר” מבן או בת זוגו.

גירושין של עצמאיים

גירושין של עצמאיים, שונים מגירושין רגילים בעיקר בשלוש נקודות:

  • אופי הנכסים וההכנסות ובעיקר שקיפותם.
  • האם העסק הוא נכס משותף ומהי הערכת שוויו.
  • איתור הנכסים הנסתרים והלא מוחשיים הקיימים בעסק.

אופי הנכסים וההכנסות ושקיפותם

הכנסתו המוצהרת של העצמאי, בניגוד להכנסתו של שכיר, אינה בהכרח משקפת את כל הכנסתו בפועל, קל וחומר כאשר מדובר בעצמאי המנהל עסק בו הוא פועל לבדו, כגון נהג מונית, או עסק משפחתי בו מועסקים בעיקר בני המשפחה. אי ההתאמה עלולה לנבוע מכמה מקורות:

  • אי רישום של כל התקבולים מלקוחות.
  • שימוש במקורות העסק לצרכים אישיים.
  • העברת מקורות לאחרים כמו: אימא, דודה, סבתא, מאהבת ועוד…

ניהול החשבונות של עצמאיים, עד סדר גודל עסק מסוים, התלוי בענף בו פועל העצמאי, אינו מתבצע בשיטה של רישום כפול כמו בחברות. מטעם זה היכולת לגלות את כלל ההכנסות או לזהות הוצאות לא ראויות בעסק היא נמוכה. מצב זה גורם, בדרך כלל, לבני הזוג של העצמאיים, אשר אינם מצויים ברזי הרזים של העסק, לראות תמונה חלקית באשר להכנסות האמיתיות של העצמאיים, רכושם ושווי עסקם. עניין זה מוקצן במיוחד במסגרת הליכי גירושין בהם יש לעצמאי עניין להעלים משאבים ולהפחית מערך עסקו, ככל האפשר. עולה כי הצהרות ההון וההכנסות של עצמאיים אינן משקפות בהכרח את המציאות, ולפרקים המרחקים הם גדולים. כאשר עצמאיים או בני זוגם ניצבים בפני הליך גירושין, עליהם לכלכל היטב, ובאופן חוקי, את צעדיהם, זמן רב בטרם יחלו את ההליכים המשפטיים. ניסיונות “להעלים” הכנסות בצורה לא ראויה, להגיש מסמכים פיקטיביים וכדומה, עלולים להסתיים בהפסד משמעותי של רכוש וממון, במקרה הטוב, ובהסתבכות בפלילים, במקרה הרע. הניסיון מלמד כי בדרך כלל יש פתרון משפטי ו/או כלכלי לכל מצב, ולא כדאי להיגרר לפעולות לא אחראיות. הצעד הראשון הוא בחירת עורכי דין הבקיאים במאפיינים הייחודיים של עצמאיים, המשלבים יכולות כלכליות, עסקיות ומשפטיות ובעלי ניסיון בגירושין של עצמאיים.

האם העסק הוא נכס משותף ומהי הערכת שוויו

חרף ההשקעה העצומה של העצמאי בעסקו, לעיתים ללא כל תמיכה או מעורבות מצד בן או בת זוגו, על פי דין מדובר בנכס המשותף לעצמאי ולבן זוגו. גם אם העסק ונכסיו רשומים רק על שם העצמאי, עדיין הוא נחשב לנכס משותף, ולרישום הפורמאלי אין משקל רב. עם זאת, לא בכל המקרים מוחל כלל זה. במסגרת הליכי הגירושין, יטען בן זוגו של העצמאי כי העסק הוקם או התפתח באופן משמעותי במהלך הנישואין, ומשכך זכאי בן הזוג למחצית משווי העסק. בעל העסק יצטרך להוכיח כי הקמת העסק או עיקר פיתוחו נעשה טרם הנישואין, וכי לא הייתה לבן הזוג מעורבות בפיתוח העסק.. הניסיון הרב שצברתי בעסקים ובגירושין של עצמאיים מוכיח כי אין שני עסקים זהים, ואין נסיבות הקמה והתפתחות זהות. מטעם זה יש לבחון בכל מקרה של גירושין ובכל עסק, את שאלת הבעלות מחדש. הבנת היקף העסק והערכת שוויו מהווים סלע מחלוקת משמעותי בהליכי הגירושין. כדי להעריך את שווי העסק חובה למנות מומחה, מטעם בית המשפט, אשר יבצע את ההערכה, בעיקר, על בסיס תזרים ההכנסות של העסק והערכת הרווחיות העתידית שלו. המומחה פועל, ככלל, בשיטות החקירה והגילוי בהן נוקטים שלטונות המס, כגון בדיקה של עץ המוצר או השרות, יחסי הכנסות הוצאות המקובלים בענף ועוד. ברור כי במקרה של עצמאיים, הערכת שווי העסק, המתבססת על הנתונים הפורמליים, לוקה, לא אחת, בחסר, בעיקר אם בעסק לא נרשמות כל ההכנסות, וההוצאות אינן משקפות רק את ההוצאות בייצור ההכנסה. נראה כי מי שנערך מבעוד יום לקראת בדיקת המומחה, העצמאי, או בן או בת זוגו, עשוי להשפיע על תוצאות הבדיקה לטובתו – אם במישור של הערכת הנתונים, ואם במישור התפיסתי. עולה כי בשלב של תכנון בדיקת המומחה יש משמעות רבה ליכולות החשבונאיות והכלכליות של מי שמייצג אתכם. פעמים רבות בן זוגו של העצמאי כלל אינו מודע למצבו של העסק. משכך, יש לעצמאי יתרון מסוים על בן זוגו. למשל, ייתכן כי העסק מצוי בחובות כבדים לנושים רבים. במצב זה, בן הזוג שיטען לבעלות במחצית העסק, עלול למצוא עצמו חייב מחצית מחובות העסק… לסיכום נושא זה – במסגרת גירושין של עצמאיים עולה השאלת האם העסק הוא נכס משותף ומהי הערכת שוויו. הן העצמאי, המעוניין “להציל” את עסקו והן בן הזוג המעוניין לקבל את חלקו בעסק, יעשו בתבונה אם ייוועצו בעורכי דין, הבקיאים בגירושין של עצמאיים, שכן ישנה חשיבות רבה לתכנון ההליך המשפטי מבעוד יום. הבנה יסודית של העסק, נסיבות הנישואין ונסיבות הגירושין, בצרוף יכולות חשבונאיות וכלכליות של מי שמייצג אתכם, עשויות לסייע לכם להתמודד בתבונה, כדי שעמדתכם בנושא תתקבל.

איתור הנכסים הנסתרים והלא מוחשיים הקיימים בעסק

העסק של העצמאי עשוי לכלול נכסים רבים נוספים, הניתנים לחלוקה בעת גירושין, כגון: חובות של לקוחות שטרם נרשמו, תביעות משפטיות, פטנטים ומדגמים רשומים, חוזים ארוכי טווח, מכרזים, ציוד ונכסים יקרי ערך הרשומים במחיר העלות, שאינו משקף את ערכם האמיתי, מקדמות לספקים שנרשמו כהוצאה ועוד עשרות ומאות רעיונות העשויים להעניק לעסק של העצמאי ערכים סמויים ניכרים (ראה מאמר "חלוקת רכוש בגירושין"). הנכסים הנסתרים הינם נכסים בעלי ערך לעסק, שאין להם ביטוי חשבונאי, כגון אשראי עסקי בחו”ל, רשימת לקוחות, ניסיון וידע בשטח רווחי מסויים וכד’. נכסים סמויים אלו עשויים להוות את מרבית ערכו של העסק, ומשכך גילויים, או אי גילוים, ישפיע באופן משמעותי על הערכת שווי העסק. נכסים מוחשיים הינם נכסים השייכים לעסק כגון רכבים, כלי עבודה, מכונות, מקרקעין וכד’. את הנכסים האלו ניתן להעריך בקלות, ולאזן אותם במסגרת הגירושין, אם אכן ייקבע בסופו של יום כי העסק הינו משותף. ישנם נכסים לא מוחשיים, כגון נכסי קריירה ומוניטין, שלעיתים שוויים גבוה משווי הנכסים המוחשיים. המוניטין הוא, בעיקר, שמו הטוב של העצמאי או שמו הטוב של העסק שהקים, ומשמעותו היא פוטנציאל השתכרות גבוה מהמקובל בענף. קיים גם מוניטין עסקי, שאינו תלוי בעצמאי. לקוחות ימשיכו להגיע לעסק גם אם העצמאי כבר לא יהיה הבעלים. לעומת זאת, יש מוניטין אישי, אשר מבוסס על הכישורים של העצמאי, שהקים את העסק, כגון רופא, רואה חשבון, עורך דין וכד’. בעת הגירושין יעריך המומחה מטעם בית המשפט נכסי קריירה אלו, ויקבע מה הוא חלקו של בן או בת הזוג של העצמאי. לסיכום: עסק עצמאי כולל, לעיתים, נכסים רבים ומורכבים. חלק מנכסים אלו עשויים להעניק לעסק ערכים סמויים משמעותיים. חלק מנכסים אלו הם נסתרים מהעין, חלק מוחשיים וחלק לא מוחשיים, כגון נכסי קריירה, מוניטין אישי ומוניטין עסקי. לעיתים הנכסים הנסתרים והנכסים הלא מוחשיים עשויים להוות את עיקר השווי של העסק. כדי להיערך לגירושין בצורה מיטבית, ולהפחית את הסיכון לאבד נכסים אלו, כדאי, הן לעצמאי, והן לבן או בת זוגו, לקבל ייעוץ משפטי, כלכלי, עסקי וחשבונאי הולם. כאן אני חייב וידוי קטן: לולי התחלתי את דרכי כעצמאי זעיר, במקביל לעבודתי המסודרת בחברת הייטק נודעת, והקמתי עסק שהתפתח לחברת ענק ישראלית ובינלאומית, ספק אם הייתי ער לחלק מהדברים ששוחחנו עליהם היום, ולדברים משמעותיים נוספים, החשובים לבחינת גירושין של עצמאיים! אם אינכם רוצים להפסיד דבר, ראוי שתתייעצו, מבעוד יום, עם עורכי דין מומחים, המתמחים בגירושין של עצמאיים.

לסיכום, לעצמאיים ובעלי עסקים יש לעיתים קרובות נכסים רבים ויכולת השפעה על נתוני ההשתכרות והרכוש. מאידך, הם נתונים לסיכונים שונים, העלולים לאיין את נכסיהם בין לילה. לא תמיד ברורה יציבות עסקם.
בהליכי גירושין של עצמאים ובעלי עסקים, צפות בעיות קשות של הגדרת הרכוש המשותף שראוי להתחלק בו, ובעיות בקביעת ערכו של רכוש זה. מטעם זה מדובר בהליכי גירושין מורכבים, המצריכים סדרת מיומנויות נוספות למיומנות המשפטית, בתחומים רבים, כגון מנהל עסקים, טכנולוגיה, ראיית חשבון, כלכלה ועוד.
אם אתם עצמאיים, בעלי עסקים או בני זוגם, וחשוב לכם לקבל את המגיע לכם, או יותר, בהליכי גירושין, כדאי שתתייעצו עם עורכי דין המתמחים בגירושין של מנהלים

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן