גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

תכנון הסכם גירושים

הסכם גירושים נועד להסדיר את יחסי הצדדים המתגרשים לאורך שנים רבות לאחר גירושיהם. למרות זאת, מרבית הסכמי הגירושים נסבים סביב התנאים והנסיבות הקיימים בעת הפרידה, תוך עצימת עין מהתרחשויות עתידיות, צפויות ובלתי צפויות.

הסופה סנדי, המכה בחוף המערבי של ארצות הברית בעת כתיבת שורות אלו, מוכיחה בעליל כי חייהם של אנשים עלולים להשתנות לפעמים בתוך יממה אחת. ברור שלא ניתן לחזות את העתיד בוודאות הנדרשת על מנת שהסכם הגירושים יישאר תקף, חרף אירועים בלתי חזויים, אולם, ישנם הרבה אירועים שכן ניתן לחזות אותם, ולבנות את ההסכם בהתאמה. לדוגמא: אם הילד הוא בן 3, ברי שבעוד 10 שנים הוא יחגוג את בר המצווה וכדאי לכלול בהסכם את היקף האירוע ואת חלוקת ההוצאות בגינו. באותה רמת ביטחון ניתן לקבוע כי בעוד 3 שנים הוא יתחיל ללמוד בכיתה א', ובעוד 15 שנים הוא יתגייס לצבא וכך הלאה.

אסטרטגיה של הסכם גירושים נכון מחייבת יצירת "תסריט" של התנהלות המשפחה המפוצלת בעתיד, תוך מתן ביטוי כלכלי נאות לכל אחת מהאפשרויות הצפויות בתסריט זה. במקביל, יש לבחון גם את האפשרויות השכיחות ביותר של ה"בלתי צפוי" שיש בהן כדי להשליך השלכה משמעותית על ההסכם. לדוגמא: מוות של אחד הצדדים להסכם, מעבר לעיר רחוקה ו/או לארץ רחוקה, כניסת אחד מהצדדים לבית האסורים או לבית המשוגעים, בעיות בריאותיות שיפגעו אנושות במצבו הכלכלי של אחד הצדדים, שינויים בחוק שיטילו עומס נוסף או יקלו על הוצאות מסוימות וכו'.

ישאל הקורא איך ניתן לצפות אירועים כה קיצוניים בעת חתימת ההסכם, במיוחד אם מדובר באירועים העלולים להתרחש שנים רבות לאחר ההסכם וחלקם הם בבחינת "כוח עליון". התשובה היא שהסכם גירושים טוב נועד לצפות ולאזן סיכונים של העתיד, ממש בדומה לביטוח חיים. משכך, יש לבחון הסכם גירושים כשם שבוחנים פוליסת ביטוח חיים עפ"י הצפי לסיכונים.

להלן מספר דוגמאות:

  • אם בן הזוג בא מעיר רחוקה ו/או מארץ זרה, יש יותר סיכוי שירצה לחזור לשם, להבדיל מבן זוג שנולד וחי במקום המגורים הנוכחי.
  • בן זוג שמבצע פעולות פליליות אגב הנישואים, חזקה היא שייתכן מאוד כי יבצען וייתפס לאחר הגירושים, וככל שהעבירות חמורות יותר הסיכוי לכך גבוה יותר.
  • ברי, כי טוב יותר וזול יותר להגיע להסכם גירושים טוב, מאשר לפנות מעת לעת לבתי משפט כדי לשנות הסכם שנחתם, לעיתים, תקופה קצרה קודם לכן.

לחצו כאן לעיון והתרשמות ממבחר דוגמאות של הסכמי גירושים.

ברוב המקרים בתי משפט לא נענים לשינוי הסכם גירושים פגום שהתבסס על קוצר ראותם של החתומים עליו. עולה, כי הדרך הטובה, ובעצם היחידה, לפתח הסכם גירושים צופה פני עתיד הוא בעזרת עורכי דין לענייני גירושים, בעלי ניסיון וידע רחב, שיוכלו לכלול בהסכם שלך את מרבית המצבים, הסבירים למקרה שלך – מצבים אותם ראו, במשך השנים, בהסכמים שהגיעו לכלל דיון משפטי.

דילוג לתוכן