גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

חידושים בהליכי גירושין של מנהלים, אנשי עסקים, אנשי הייטק ובכירים

הליכי הגירושין מושפעים ממספר שינויים שחלו לאחרונה בחוקים, בתקנות, בתקדימים המחייבים ובאורחות החיים. השפעתם של שינויים אלו היא בעיקר על גירושין של מנהלים, אנשי עסקים, אנשי הייטק, עצמאיים ובכירים במשק, בצבא ובמשטרה. אם פניך לגירושין, בעתיד הקרוב, אזי להתפתחויות אלו עשויה להיות השפעה רבה על עתידך הכלכלי ועל עתיד ילדיך. בהתפתחויות חדשות אלו חבויות גם הזדמנויות רבות המאפשרות השגת יתרונות בהליכי גירושין מורכבים של אנשי הייטק, מנהלים, אנשי עסקים ודומיהם. ככלל, גירושין מסוג זה מחייבים תכנון עמוק, משולב ומקיף יותר מגירושין רגילים, בעיקר בשל המורכבויות הכרוכות בעולמות ההייטק, העסקים והתפקידים הבכירים ובשל האלמנטים הרבים המעורבים בתכנון, כגון היקף סוגי הרכוש והזכויות המעורבים, האופי הווירטואלי של חלקם, האיזונים העדינים בין החובה למשפחה ולתפקיד, השינויים התדירים, חוסר היציבות בתעסוקה או בענף, וגורמים רבים נוספים, כמבואר להלן.

החוק החדש, המחייב “יישוב סכסוך” בטרם הגשת תביעות, גורם לקשיים בהליכים המשפטיים.

ביולי 2016,  חל שינוי משמעותי בחוק המסדיר  הליכי גירושין בישראל. על פי החוק החדש מי שמבקש להתגרש חייב להתחיל את הליכי הגירושין בהגשת בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.  רק לאחר מיצוי הליכי גישור ופישור מסוגים שונים, יתאפשר לך להגיש תביעות משפטיות לאחת משתי ערכאות אלו. עד הגשת התביעות לא ניתן ליישם הליכי גילוי עובדות ומסמכים. ככלל,  מצב זה מאפשר לצדדים לתקן ו/או לשכלל, שלא לומר חס וחלילה לזייף, את תמונת המצב הכלכלית והאישית לאורך כל תקופת הביניים.

הליך יישוב הסכסוך מורכב מפגישה אחת של הצדדים בלבד עם עובדת סוציאלית, מטעם יחידת הסיוע שליד בית המשפט או בית הדין הרבני, המסבירה לבני הזוג את כללי ההליך. בהמשך, אם הצדדים יסכימו, תערכנה עוד שלוש פגישות, בהן כל אחד מהצדדים יכול לצרף עורך דין מטעמו.

מטרתו המקורית של החוק הייתה לסייע למתגרשים רבים ליישב סכסוכים משפחתיים בהסכמה ובדרכי שלום,  באמצעות יחידות הסיוע של בתי המשפט, ובכך לצמצם את הצורך בהתדיינות בפני ערכאות משפטיות. לאחר כשנה וחצי של יישום החוק, נראה כי הוא אכן מסייע לזוגות רבים של שכירים בעלי שכר נמוך עד בינוני ורכוש מצומצם, כגון דירת מגורים, זכויות סוציאליות וקרנות מקובלות. במקרים אחרים, מורכבים יותר, נראה שהחוק דווקא מקשה על הליכי הגירושין, ובעיקר מסייע לצד החזק להשיג יתרונות משמעותיים. הצד החזק, כמובן, הוא בעל הממון הרב יותר וכושר ההשתכרות הגבוה, בעל הנכסים הממשיים או הווירטואליים ו/או השולט בהם, זה שמבקש לאזן מחדש, או להמציא מחדש, את חובותיו בנושא גידול הילדים וזה שמבקש לסיים את הנישואין בתנאים לא שוויוניים.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, חלה תקופה של עיכוב הליכים, שבמהלכה אסור לצדדים להגיש בקשות או תביעות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. החריג לכלל זה הן בקשות דחופות, במקרים הספורים שמפרט החוק. למרבה הצער, החוק החדש מונע מהצד החלש הגנה יעילה כנגד מי שמבקש לשנות או לעוות את תמונת המצב בתקופת הביניים, אלא אם הצד המתגונן הוא מקצוען ויצירתי במיוחד, או מתקיימות נסיבות מיוחדות…

לא אחת, צד חזק, יצירתי במיוחד, או לא ממש הוגן, עלול או עשוי, תלוי בנקודת המבט, לנצל תקופת עיכוב הליכים זו על מנת לשפר, או לשכלל, את מצבו. הירדמות בשמירה של הצד החלש המתגונן עלולה לאפשר לצד החזק לשנות, שלא לומר לזייף, להעלים מסמכים, תיעוד וראיות, להשפיע על הילדים או על עדים ועוד. לעיתים פעולות שנעשות בתקופת ביניים זו, על פי דין, או בניגוד לו, חורצות את גורלו של הליך הגירושין כולו, שכן קשה לשחזר ראיות שעברו מן העולם… אם אתם הצד החזק במאבק הגירושין כדאי לכם לפעול ביצירתיות מרבית, אך בגבולות החוק! ניסיון החיים מלמד כי בסופו של יום הפעולות הלא חוקיות הן גם לא משתלמות, שכן הן מייצרות הזדמנויות דווקא לצד המתגונן, ועלולות להציג אתכם כנוכלים בפני הערכאה השיפוטית. כמו בכל “משחק” בחיים, שבו יש תוקף ומתגונן, קיימות דרכים יצירתיות וחוקיות, המאפשרות לצד החזק לשנות את כללי המשחק, ולצד החלש לסכל או לאיין חלק ניכר מפעולות אלו (ראו הרחבה במאמר "מדוע החוק המחייב יישוב סכסוך מקנה יתרון דווקא לצד החזק בגירושין?").

בין הפעולות המפוקפקות לשינוי המאזן בתקופת הביניים זיהינו בעבר ניסיונות מתוחכמים להעלמת רכוש, המצאת “מקורות” לרכוש, שלא היו ולא נבראו, הצגת מסמכים מזויפים, ניסיונות לשנות את שיטת התנהלות העסק ואת ערכו, הסכמה עם המעביד לשינוי, או הסתרה, של תנאי ההעסקה, או שינוי מיקומה (לדוגמה: לחו”ל ), יצירת קשרים חדשים ומיטיבים עם הילדים, בניסיון להפחית את המזונות, מציאת פגמים, שספק אם היו באמת, בהתנהלות הצד השני, תלונות שווא במשטרה ועוד תעלולים כיד הדמיון הטובה… תעתועים אלו מלווים לרוב במצגי שווא בנושאים עובדתיים ומשפטיים. תעתועים נדושים אלו נושאים פרי רק אם הצד המתגונן מתעלם מהם! כדי לשמור על ילדיך, זכויותיך ונכסיך, עליך לנסות להגיע, בהקדם, בדרכים יצירתיות וחוקיות, להליכי גילוי מסמכים מקיפים, באמצעות צווים מתאימים של הערכאה המשפטית, וכן לנקוט פעולות מתוחכמות, לבר משפטיות, כדי לשמור על זכויותיך…

במקרים בהם קיים בליבך חשש ממשי שבן הזוג ינצל לרעה את ההליך ליישוב סכסוך כדי להימלט מן הארץ, לחטוף את הילדים, להעלים נכסים ורכוש גלויים או לבצע מהלכים אחרים, שנועדו לסיכול הגירושין, יש באפשרותך לבקש סעדים דחופים רלוונטיים, במקביל לבקשה ליישוב הסכסוך. נושא זה מורכב, שכן עד כה טרם מוצו עד תום היבטיו המעשיים והמשפטיים של החוק החדש. אם עולה בליבך חשד לביצוע פעולות לא כשרות בתקופה שקדמה ליישוב הסכסוך או בתקופת הביניים או מתעורר צורך דחוף בסעדים זמניים, ראוי להתייעץ בהקדם הראוי עם עורך דין גירושין מומחה, עוד בטרם נקיטת ההליך ליישוב סכסוך.

התוצאה הממשית של החוק החדש היא  עליית מדרגה במורכבות התכנון האינטרדיסציפלינרי של הליכי גירושין, במיוחד כאשר מעורב רכוש משמעותי, עסק, מקצוע חופשי, נכסים ווירטואליים, תנאי העסקה מורכבים, חברות בינלאומיות ומחלוקות של ממש בנושא משמורת הילדים, מזונותיהם והסדרי הראייה.

בשל הצורך שנוצר בגיבוש תכנית אסטרטגית, רב שלבית, כוללת, טרם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, כדאי לך להיעזר, מוקדם ככל האפשר, בעורך דין גירושין מומחה, שיבדוק את כלל הנסיבות והמסמכים שבידיך, ויציע לך דרך ברורה לניהול ההליך, וליווי צמוד בכל שלביו.

המהפכים שחלו בפסיקת מזונות ילדים בבית המשפט ובבית הדין הרבני

החלטה של מועצת הרבנות הראשית מיום 31.11.15, ביטלה החלטה קודמת, שעיצבה את נושא מזונות הילדים של יהודים, במשך 70 השנים האחרונות. ההחלטה שבוטלה קבעה כי חובת המזונות של האב, שהיא עד גיל 6 על פי דין תורה, תוארך עד גיל 15 מכוח החלטת הרבנות הראשית. משמעות ביטול ההחלטה היא כי מעתה דמי המזונות, לילדים מעל גיל 6, יפסקו בבית הדין הרבני, או בבית המשפט, בעיקר בהתחשב במצבם הכלכלי של האב, והאם, בהיקף רכושם ובכושר השתכרותם.

ביולי 2017, במסגרת פסק דין שניתן על ידי בג”צ, לאור השינוי שחל בתקנות הרבנות כמבואר, חל מהפך משמעותי בנושא מזונות הילדים. דמי המזונות שעל אבות גרושים לשלם הופחתו, עד כדי ביטולם המלא במקרים מסוימים. פסק הדין של בית המשפט העליון קבע כי חובת תשלום המזונות עבור ילדים בגילאים 6 עד 15 שנים לא תוטל על האב בלבד, אלא על האם והאב, בהתאם לעושרם ולהכנסותיהם, מכל מקור שהוא, ובהתחשב בחלוקת זמני השהייה של הילדים אצל האב והאם.

כאשר מתקיימת משמורת משותפת בפועל, והכנסות ההורים דומות, סביר שכל אחד מהם יישא בהוצאות המדור ובהוצאות השוטפות של הילדים במשמרת שלו. כאשר המשמורת אינה משותפת, צומצמה, עקרונית, חובת האב במזונות ילדיו והיא תלויה, במידה רבה, ביחס שבין הכנסות האב להכנסות האם וביחס בין זמני שהיית הילדים אצל כל אחד מההורים.

גם לאחר השינוי הדרמטי בנושא מזונות הילדים, נותרו סוגיות רבות בלתי פתורות. לפתרון סוגיות אלו, הורחב שיקול דעתו של בית המשפט לענייני משפחה. חלק מהבעיות, כגון השאלה האם יש לשינויים אלו תחולה לאחור או מה המשמעות המדויקת של משמורת כמעט משותפת ועוד, ילוו אותנו בעתיד, עד שתתקבל עמדה אחידה בפסיקת בתי המשפט המחוזיים, שתאושר בהכרעת בית המשפט העליון.

העובדה כי דמי מזונות נפסקים, בין השאר, בהתאם להכנסות הצדדים, עושרם וכושר השתכרותם העתידי, משפיעה בעיקר על מנהלי ובעלי עסקים, עצמאיים ואנשי הייטק, שכן הכנסתם גבוהה, תנאי העסקתם ו/או הכנסותיהם אינם קבועים, הם כוללים רכיבים רבים שאינם משתקפים בתלוש השכר ועוד… מטעמים אלו כדאי לך להתייעץ עם עורך דין לענייני גירושין,המתמחה בנושאי משמורת, הסדרי ראייה ומזונות ילדים בסביבה עמומה ומשתנית.

לחצו כאן להמשך קריאה בעניין המהפך בפסיקת מזונות ילדים.

השינויים בחוק לחלוקת חסכון פנסיוני והשלכותיהם

החסכונות הפנסיוניים שנצברו במהלך הנישואין, או החיים המשותפים, הם נכסים משותפים שככלל יש לחלקם בין בני זוג בעת פרידה, למעט במקרים הבודדים שאפשר לצמצם, לסייג או לאזן חובה זו. לא אחת, ניתן לשנות את אחוזי החלוקה לטובת אחד הצדדים, ורצוי שהדבר יהיה לטובתך…

בשנת 2015 נכנס לתוקף חוק חדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהגדיר באופן שונה את דרך חלוקת הנכסים הפנסיוניים בין בני זוג שמתגרשים.

מטרת החוק הייתה להבטיח את זכויותיו של כל צד בקצבאות הפנסיה והפיצויים של בן/בת זוגו, שנצברו בנישואין, או במהלך החיים המשותפים. החוק יצר אפשרויות נוספות וחדשות לחלוקת החיסכון הפנסיוני, אך אין הכרח לפעול לפיהן. אם אתם מתלבטים באיזה אופן כדאי לכם לחלק את החסכונות הפנסיוניים, כדאי שתתייעצו בנושא עם עורך דין מתאים. על פי הוראות החוק, חלקו של בן הזוג, כפי שיפסק על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, יובטח באמצעות הפקדתו בחשבון נפרד, תוך הוצאתו משליטת העמית. יודגש כי החלוקה היא רק של הזכויות שנצברו במהלך הנישואין, או בתקופת החיים המשותפת.

ישנן סיבות שונות מדוע זכויות אלו יחולקו שלא לפי עקרון זה, החל מבגידה ממושכת ואינטנסיבית (ראה מאמר "בגדו בך? אתם בוגדים? איך מגלים? מה עושים?"), המצמצמת את תקופת השיתוף, וכלה בבן זוג עצלן, שלא צבר זכויות אך מתוך בחירתו בחיי בטלה, ולכן לא הוגן לשתפו בזכויות הצד השני. ראוי, בטרם קביעת עמדה בנושא, להתייעץ עם עורך דין גירושין מנוסה, כדי לבחון מה היא החלוקה הראויה במקרה שלך. באחת מהפסיקות החשובות בתחום זה, שנפסקה בבית הדין בשנת 2017, ואושרה בבית הדין הרבני הגדול בשנת 2018, קוצרה משמעותית תקופת השיתוף, מסיבות אלו. בהליכים אלו ייצג הח”מ את הצד הזוכה.

כיוון שמנהלים, אנשי עסקים ואנשי הייטק צוברים, בדרך כלל, חסכונות פנסיוניים וקרנות בסכומים גבוהים מבני זוגם, נושא החלוקה הלא שווה עשוי להיות משמעותי מבחינתם.

הפסיקה התקדימית הנותנת לבת/בן הזוג נתח בסטארטאפ ו/או בעסק שיוקם בעתיד

מזה שנים רווחת בקרב אנשי העסקים ואנשי ההייטק האמירה שתחילת הקמת העסק, או ייסוד הסטארטאפ, או האקזיט, הם תחילת הגירושין. לא אחת, הצלחת ה”פיילוט” מביאה רבים לשקול האם הם מתכוונים לשתף את בן או בת הזוג בהצלחה (ראה מאמר "גירושין של עצמאיים, בעלי עסקים ובני זוגם"). עד לאחרונה ה”פטנט” של “גירושין ערב מימוש ההצלחה”, במטרה להימנע מלשתף את בן או בת הזוג בתוצאות, אכן עבד היטב. בנות ובני זוג רבים גילו להפתעתם כי הגרוש/ה התעשרו בין לילה, מייד לאחר הגירושין… האמנם?

בשנת 2018 ניתן פסק דין שנתן לבת זוג שהתגרשה שותפות בסטארטאפ שפותח במהלך הנישואין, אך יצא לאור והתגבש ארגונית, חודשים רבים לאחר מכן (הח”מ ייצג את האישה, שטענה לשיתוף בעסק). אכן יש הגיון רב בחלוקת שווי הפיתוח, שנעשה במהלך הנישואין, גם אם מימושו נעשה, בכוונה תחילה, לאחר הגירושין. מאידך, קיימים שיקולים רבים לא לאפשר מצבים אלו. בשל המורכבות הרבה בניתוח הטכנולוגי, החוקי והעסקי, כדאי לך להיוועץ במקרים אלו עם עורך דין גירושין המתמחה בנושאי עסקים והייטק.

לסיכום, השינויים הרבים העלו מדרגה את שיטות התכנון והביצוע של גירושין מורכבים

בשל השינויים שחלו לאחרונה בדין ובאורחות החיים, תכנון גירושין של אנשים הייטק, מנהלים ובעלי עסקים נהיה יותר מורכב, בין תחומי, סבוך וממושך. ככלל, בהליכים אלו מעורבים רכוש משמעותי, ידע, טכנולוגיה, קשרים, עסק, מקצוע חופשי, נכסים ווירטואליים נוספים, חילוקי דעות ביחס למשמורת הילדים, מזונות, הסדרי הראיה ותכנון עתידם, נכסי קריירה ועוד.

מילת המפתח בתכנון גירושין מסוג זה היא שילוב חכם של גורמים רבים למארג ביצועי ומשפטי מנצח. האומנות האמיתית היא לבצע אינטגרציה של כל הגורמים הכלכליים, הטכנולוגיים, המשפחתיים, האישיים והאנושיים ושל כוונותיך ורצונותיך, למארג קוהרנטי ואחיד, שיאפשר לך לסיים את הגירושין תוך השגת מרבית שאיפותיך. רק עורך דין גירושין מומחה, בעל השכלה וניסיון רב תחומי, בצד יכולת חשיבה מחוץ לקופסה ויצירתיות, עשוי להתאים לך.

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן