גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

כיצד למנוע מעסקך להתרסק בגירושין

מבוא, התנצלות והבטחה

קשה לכתוב בצורה כוללנית על עסקים שכן כל עסק הוא ישות שלמה ואינו דומה, בפרמטרים רבים, לעסקים אחרים. עוד יותר קשה לתת עצות כלליות לניהול עסק במצבי משבר, וברי שמחלוקת בין בעלי עסק שהם בני הזוג המתגרשים, מהווה משבר חמור שיש לו השלכות רבות על ניהול העסק. בנתונים אלו ראוי להתייחס לסקירה זו אך כהצגת הבעיה, בתוספת “טעימות” קלות מהקשיים ומהפתרונות. ההתנצלות היא על כך שדווקא הפתרונות המעניינים ביותר, אותם נקטנו בפועל במקרים לא מעטים, נעדרים מסקירה זו, בעיקר משני טעמים:

 1. כל פרסום של דרך יצירתית לפתרון בעיה, מחסל את אפשרות השימוש בה בעתיד, ואף חושף שימושים קודמים שהסתיימו בהצלחה, משום שהצד השני לא היה מודע להם (ראה מאמר "פתרונות יצירתיים לגירושין בעשירון העליון").
 2. חלק מהפתרונות עלולים להצטייר בעיני הקורא הבלתי מיומן כבלתי חוקיים, למרות שאין הדבר כך, וזאת בשל חוסר האפשרות לפרוס מהלכים מורכבים, המשלבים משפט, כלכלה וניהול, ונעשים לאורך זמן, ביריעה כה קצרה.

ההבטחה היא אולי הדבר החשוב ביותר עבורך – אם תפרוס בפנינו את הנתונים הרלוונטיים, נוכל להציג בפניך יותר מדרך יצירתית אחת להשיג את התוצאות הרצויות עבורך!

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

חיסול שותפות עסקית בין שותפים עסקיים

כל אימת ששותפים עסקיים נפרדים קיימת סכנה לפגיעה מסוימת בעסקם. שותפים עסקיים סבירים ינסו למזער פגיעה זו, ככל האפשר, במטרה למצות את הפוטנציאל העסקי עד תום, לטובת שניהם – ככל שהעוגה גדולה יותר, כך חלקו של כל אחד מהשותפים יהיה גדול יותר.

כל אחד מהשותפים מכיר את העסק, יודע את צדדיו החזקים והחלשים, מעריך אל נכון את ערכו, יודע לזהות ניסיונות תרמית מצד שותפיו, ואין כל סיכון שהוא יפגע בעסק בשגגה. אם השותפים לא מגיעים להסכמה כיצד להיפרד קיימים לא מעט מנגנונים עסקיים המאפשרים לחלק את העסק, לרבות מכירה לצד ג’, שותפות של אחד הצדדים עם צד ג’ לרכישת השותף האחר,BMBY ועוד. הסכנה לקריסת העסק בתהליך היא מינימלית. לעומת זאת בעת חלוקת עסק בין בני זוג שמתגרשים המצב הוא שונה שכן מעורבים גורמים כלכליים שונים ובמיוחד גורמים רגשיים, המכתיבים את המהלכים. אם לא תנקטו את הפעולות המתבקשות במצבי גירושין, רוב הסיכויים כי עסקך יקרוס במהלך התהליך.

חיסול שותפות עסקית אגב גירושין

כאשר בני זוג נפרדים, ולאחד מהם עסק שהוקם והתנהל על ידו במהלך הנישואין מקובל לאזן את שוויו בין הצדדים, שכן החוק קובע שזוגות נשואים שותפים בכל הרכוש הממשי והוירטואלי שנרכש לאורך שנות הנישואין (כמובן, בסייגים מסוימים וסייגים מרובים יותר אם הדיון נערך בבית הדין הרבני!) חלוקת עסק בהליכי גירושין אינה דומה כלל לפרידה של שותפים עסקיים (ראה מאמר "גירושין של עצמאיים, בעלי עסקים ובני זוגם"). למצב זה מאפיינים רבים השונים תכלית שינוי כדלהלן:

 1. בין בני זוג שנפרדים יש הרבה “זיכרונות” ו”חשבונות” מתקופת הנישואין שעליהן לסדר במהלך הגירושין. לפעמים ה”ערך” של “נקמה מתוקה” לא יסולא בפז. “תמות נפשי עם פלישתים” (שופטים ט”ז, 30) זה הפסוק התנ”כי המושמע ביותר בהליכי גירושין ומה מרתק יותר מלהרוס לבעל, או לאשה, את העסק שהוא “מפעל החיים” שלהם, רק על מנת להוכיח ש…

 2. בדרך כלל בן הזוג שאינו עובד בעסק, אינו מכיר את העסק לפני ולפנים, והוא ניזון אך מדיווחיו של בן הזוג המפעיל את העסק. דיווחים אלו אינם תמיד נכונים – לפעמים מגזים בן הזוג לצורך “עשיית רושם” על בן הזוג השני בביצועי העסק ובפוטנציאל הטמון בו, ולפעמים הוא ממעיט מערכו מטעמים שונים, בין היתר כיוון שהוא צופה את הגירושין.

 3. בסמוך לגירושין ברי שאובד האמון בין הצדדים, ובן הזוג שאינו מעורב בעסק, שרוי למעשה, באפילה. בניסיונותיו לברר מידע הוא עלול, בשוגג, לגרום לקריסת העסק, אפילו מבלי משים. אם האישה מטלפנת למנהל הבנק בשאלה כגון: בעלי אומר שהעסק בקשיים נוראיים האם זה נכון? גם אם זה לא היה נכון קודם לכן, ונאמר על ידי הבעל כדי למזער את ערך העסק באיזון המשאבים בין הצדדים, זה מתחיל להיות נכון כתוצאה מהשאלה. תוצאה דומה יכולה לנבוע משאלה תמימה למע”מ, מס הכנסה וכו’.

 4. עסקים נעשים בדיסקרטיות, אולם בהליכי גירושין מעורבים יועצים ו”יועצים” רבים. מלבד עורכי הדין, מצויים בתמונה גם קרובי המשפחה, בני הזוג המיועדים, השכנות, הספר, בעל המכולת ומי לא. כמות העצות והרעיונות שאלו מסוגלים להעלות היא אינסופית והכמות המצטברת של הטעויות הגלומות בהן אינה ניתנת כלל לאמדן. כל מי שבת דודתו בדרגה שנייה שנייה מצד הסבתא עברה הליכי גירושין משים עצמו כמומחה לגירושין ולכלכלה ומחווה את דעתו. לחבורת הדיוטים אלו מצטרפים בדרך כלל, גם בעלי האינטרסים בקריסת העסק והקנאים למיניהם. בכמות כה גדולה של עצות אחיתופל ו”יועצים” סביר שתעשינה טעויות העלולות להוביל לקריסת העסק (ראה מאמר "עצות להתנהגות עם קרובי משפחה ומכרים במהלך הגירושין").

 5. כאשר כל סודות הזוג ועסקיו פרושים בפני כל כך הרבה אנשים קיים סיכוי טוב שהדברים יגיעו גם לצוררים מסוגים שונים – החל מהמתחרים, דרך שלטונות המס למיניהם וכלה בספקים, לרבות ספקי ההון (הבנקים, המשקיעים וכו’). כל אחד מאלו עלול לחתוך את צינור החמצן של העסק לאור מידע מוטעה שיקבל או בשל ניגוד אינטרסים.

 6. בין אנשי עסקים נחשב בזוי ולא לגיטימי לרמות שותפים עסקיים. איש עסקים שיעשה כן יתקשה להמשיך בעסקים לאחר מכן. בגירושין כל רמאות, העלמה, הונאה, גניבה וכו’ נחשבות למצווה גדולה – כמעט חלק מעשרת הדברות – שכן כל צד רואה זאת כלגיטימי ל”שדוד” את רעהו בשל עוולות שונות שנעשו לשיטתו במהלך הנישואין. בנתונים אלו הסכנה להונאה ולהונאה שכנגד, שיובילו למצבים המסכנים את העסק היא קרובה לוודאי.

 7. עמדת השותפים וחששותיהם ביחס לאפשרות של קבלת שותף נוסף בדמות בן הזוג.

איך מונעים את קריסת עסקיך שלך

אל מול כל האיומים קשה להציג תרופה אחת. קיים מגוון שלם של אמצעים ששילוב אינטגרטיבי ביניהם עשוי להציל את עסקיך מלהיות הקורבן הבא של הגירושין. חלק מאמצעים אלו נלקחו מההתמודדות המקובלת כנגד השתלטות עוינת וחלקם הם ספציפיים לגירושין. ראוי לציין כי בגירושין מדובר בניסיון השתלטות יותר עוינת מניסיון השתלטות עוינת מסחרי, המשתלטים למיניהם מנסים רק לשנות את הבעלות אך יש להם עניין לשמר את העסק. בגירושין הכל אפשרי. האמצעים שעליך לנקוט הם קודם כל אמצעי ההגנה כנגד השתלטות עוינת, ובראשם המקובלים ביותר:

 1. גלולת רעל – יצירה של קשיים עסקיים אמיתיים, שרק המנהל הנוכחי מסוגל לפתור אותם בשל מצוינות אישית, קשרים וכישורים.

 2. מצנחי זהב – המבטיח את שליטתך בעסק או לפחות תשלום מחיר גבוה ביותר, על ידי בן הזוג, אם יחליט לנסות להדיח אותך מניהול העסק.

 3. חזית ספקים / נושים – שתעמוד כחומה בצורה נגד מעורבות של גורם נוסף או אחר בעסק מתוך מניעים עסקיים טהורים (הבנק באמת לא חושב שיתכן שאשתך, שכל ניסיונה הניהולי הוא בניהול משק הבית, יכולה לנהל את חברת ההייטק שבנית, כפי שהוא משוכנע שבעלך המתאגרף במקצועו לא יוכל לטפל בשיניים של הלקוחות שבאו במיוחד אלייך לאור ניסיונך ברפואת שיניים).

 4. יצירת סיכונים – גירושין זה אכן הזמן שלך ל”התפרע” קמעה. לא ניתן להשיג סיכויים גבוהים בלא לקחת סיכונים. מאידך, סיכון גבוה ירתיע משקיעים, ויגרום לירידה בערך העסק.

בנוסף לשיטות מסחריות אלו, שחלקן על גבול החוקיות, (הדבר תלוי בעיקר בטכניקת הביצוע ובנסיבות) ישנן שיטות מסחריות גבוליות, שבדרך כלל, אך לא תמיד, הן מהצד הלא נכון של החוקיות ולפיכך הן לא תוזכרנה בסקירה זו, אם כי ייתכן שדווקא במקרה שלך הן תהיינה חוקיות למשעי.

ישנן הרבה שיטות תקיפה ושיטות הגנה וככל שהעסק מורכב יותר כך מתרבות השיטות. בבסיסם של כל האיומים ושל כל שיטות המגננה קיימת ההנחה, הנכונה, שככל שהאיום גדול יותר, הסיכוי להגיע להסדר רב יותר, שכן מרבית האנשים נוטים להגן על מה שיש להם יותר מאשר לנסות והשיג דברים שלא היו שלהם מעולם.

לסיום כמה הערות חשובות ביותר:

 1. יש לפעול אך ורק בצורה חוקית- אל מול כל דרך בלתי חוקית, קיימת דרך חוקית שנותנת תוצאה לא פחות טובה ובעיקר לא חושפת אותך לסיכונים מיותרים ולסחיטה מהצד השני.

 2. יש לפעול בשיתוף יועצים משפטיים, כלכליים ופסיכולוגיים על מנת להגיע לתוצאה אותה הינך רוצה במינימום נזק אישי וכלכלי..

 3. כאשר עסקך נתון תחת איום, כדאי לך לדרבן את עורכי הדין להחיש את הליכי הגירושין על מנת למנוע מהצד השני לדחוף את אפו לעומקו של עסקך, שכן ידוע לך שעסק הוא דבר מורכב, וככל שממעמיקים עלולים למצוא דברים שיקשו עליך – ודי לחכימא ברמיזא.

עד כאן כמה הרהורים בנושא. כיוון שעסקים שונים זה מזה תכלית שינוי רצוי שתתייעץ עמנו בעניין העסק הספציפי שלך.

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן