גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

מומחים בהליכי גירושין

בהליכי גירושין רבים ממונים מומחים מסוגים שונים כדי לתת חוות דעת לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני בסוגיות בהן אין מספיק ידע על מנת להכריע בהם. במקרים המורכבים, של גירושין כלכליים, או כאשר יש חשד להעלמת נכסים, ערכים, טכנולוגיות ועוד, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מעניק למומחים שמינו סמכויות חקירה רחבות המאפשרות להם להתמודד עם בעיות עומק המלוות הליכי גירושין. החל מהעלמות כספים; הברחות כספים למקומות מסתור ו/או לקרובי משפחה; מסירת ידע וטכנולוגיה לאחרים ועוד. כך גם ימונו מומחים לצורך אומדן נכסי קריירה, אומדן ערך של חברות בע"מ, חברות הייטק וסטרטאפים. לעיתים ימונו מומחים בתיקי חלוקת אחריות הורית לצורך הערכות פסיכולוגיות בדבר טובת הילדים, או מומחים לבחינת מצב רפואי של מי מהצדדים בעיקר בתביעות אפוטרופסות שונות וכן בהליכי ירושה.

בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים נוטים לקבל את המלצות המומחה כ"תורה מסיני", שכן אין להם, במרבית המקרים, את הידע הנדרש להתמודד עם עבודת המומחים. מי שאמור להתמודד עם חוות דעת שגויות הינם עורכי הדין של הצדדים, הנעזרים לעיתים גם במומחים מטעמם. עולה שבעצם המומחה הופך למעין שופט זוטא, בתחום מומחיותו. בתוך עולם טכנולוגי ומורכב, המשתנה חדשות לבקרים נראה שאין חלופה טובה יותר. במצב עניינים זה, חלק ניכר מעבודתו של עורך דין גירושין מבוצעת אל מול המומחים, במיוחד כאשר תזות כלכליות ומשפטיות שונות משפיעות רבות על התוצאות, וגוזרות את גורלך לשבט או לחסד.

עולה שבניהול הליכי גירושין, ליכולת עורך הדין גירושין שלך להתמודד עם המומחים השונים יש השפעה מכרעת על תוצאות הגירושין שלך. לכן מומחיות עורך הדין גירושין שלך לנהל, לפקח ולכוון את עבודת המומחים הממונים בהליכים היא התנאי המינימלי לבחירת עורך דין גירושין מתאים עבורך. אם לעורך דינך יש מומחיות ספציפית בנושאי עבודת המומחה, כגון תואר גבוה במנהל עסקים, תואר בראיית חשבון, השכלה בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית ועוד, הוא יכול בהחלט לקיים דיונים מקצועיים עם המומחה ולכוון לתוצאה שתתאים לתפיסת העולם שלך. לעורכי דין גירושין וותיקים יש ידע, ניסיון והיכרות עם עבודת המומחים השונים הממונים מטעם בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. משכך, הם עשויים לסייע לך גם בהליך בחירת המומחה המתאים לעניינך.

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני המנהל הליכי גירושין, לרבות חלוקת אחריות הורית ו/או הליכים רכושיים, אינו בעל מומחיות בכלל העניינים והסוגיות המונחות לפתחו, לבד מניסיון השיפוט וידע החיים. לצורך יישום הדין בצורה טובה ועל מנת שההכרעה תהיה אפקטיבית וראויה, על הערכאה לקבל לידיה נתונים אינפורמטיביים והמלצות מטעם מומחים הבקיאים בדבר. התקנות הרלוונטיות לעניין מינוי מומחים מעוגנות בפרק י"ד לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט – 2018, תקנות 87-93 (להלן: "התקנות").

ברוב נושאי המחלוקת בין מתגרשים, בייחוד כאשר ישנם פערי גרסאות תהומיים בין צדדים, הנטייה תהיה למנות מומחה לאותו עניין – לבקשת אחד הצדדים או ביוזמת בית המשפט או בית הדין. המומחה יערוך את הבדיקות הנחוצות לפי העניין, ויגיש לתיק חוות דעת מסכמת, שתכיל מידע על כלל הנתונים והאסמכתאות בפניו, חישובים והסברים ולרוב ייתן גם את המלצותיו. ככלל, הערכאות השיפוטיות נוטות לאמץ המלצות של מומחים, למרות שישנם מקרים בהם לא מתקבלות חוות הדעת או מתקבלות באופן חלקי.

בהליכי רכוש בגירושין, טרם חלוקת הנכסים בין בני הזוג, יש לקבוע את ערכם, וכן לבחון טענות נוספות של בני הזוג המתגרשים כגון קיומם של נכסים ווירטואליים, הברחות רכוש ועוד. לצורך כך נעזרים המתגרשים והערכאות השיפוטיות במומחים מטעמם. שמאים לצורך הערכת שווי כספי של רכוש המתגרשים: נכסי נדל"ן, דירות, קרקעות, נחלות ולעיתים גם מיטלטלין כגון חפצי אומנות ועוד. לצורך הערכת איזון נכסי הצדדים לרבות זכויות סוציאליות ופנסיוניות וכן הערכת חברות ממונים מומחים שהם לרוב רואי חשבון משפטיים, או בוגרי מנהל עסקים עם התמחות אקדמית בהערכת חברות, המתמחים בתחומים מסוימים כמו הייטק, חברות הזנק, גירושין של רופאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים, עצמאיים ועוד.

בחירת המומחה – לדמותו של המומחה בהליך הגירושין שלך יכולה להיות השפעה רבה ולמעשה, לעיתים אף לחרוץ את גורלו. על כן, על עורך הדין גירושין שלך להיות בעל הידע והניסיון להציע מומחים מתאימים לתיק שלך. יכול להיות שבחירת המומחה תהיה בהסכמת הצדדים. אולם ישנו מצב בו כל מתגרש יידרש להעביר לבית המשפט מספר שמות מומחים מוצעים מטעמו, ויכול להיות שבית המשפט ימנה מומחה שמוכר לו שהוא סבור שמתאים בנסיבות העניין. באופן זה, לעורך דין גירושין שבחרת, בהנחה שהוא בעל ניסיון במינוי מומחים, אפשרות לכוון ולהשפיע על בחירת מינוי המומחה בהליך באופן שיתאים יותר לאינטרסים שלך.

אביבית, הייתה נשואה שני עשורים לרמי איש ההייטק, שבבעלותו חברת הזנק. רמי נהג לבגוד בה ללא הרף, בעיקר עם נשים מהעבודה. עת גילתה אביבית את הרומן הלוהט שניהל רמי עם מזכירתו גמלה בליבה ההחלטה להתגרש. נכסים רבים היו לבני הזוג שכן משך השנים רמי עסק בהקמת ופיתוח חברות ועסקים, בצבירת נכסים ווירטואלים לרבות שני פטנטים. רמי הקפיד לאורך השנים לצבור כספים וערכים שונים בהיקף עצום כמו גם בצבירת מוניטין עסקי ופרטי. משהבין רמי שפניה של אביבית לגירושין, ובסיוע המאהבת, הוא החל בפעולות חובקות עולם לצורך העלמת הנכסים המשותפים מקופת השיתוף.

בעצת עורך דין גירושין ששכרה אביבית, צורף לצוות עורכי הדין שייצגו אותה רואה חשבון מיומן שבחן את כלל הנתונים. ניתוח הנתונים העלה שרמי ביצע הברחת כספים, טכנולוגיות ועסקים שלמים בהיקף ניכר ואף ייצר חובות פיקטיביים והתחייבויות עסקיות חסרות שחר…רואה החשבון תרגם את הנתונים הגולמיים שהתקבלו למסקנות שאפשרו לעורך הדין גירושין להשיג צווי גילוי מסמכים נרחבים, שחשפו חלק מנתוני המרמה, ובהמשך מומחה כלכלי ניהולי עם סמכויות חקירה רחבות. המומחה, בעזרת רואה החשבון ועורך הדין גירושין של אביבית, הגיע למסקנה כי לאור שיטת ההברחה של רמי סביר להניח שבוצעו הברחות נוספות, שאין להן ראיות ברורות. קביעה זו תמכה בדרישתה של אביבית לחלק את הנכסים שנתגלו באופן  לא שוויוני לטובתה.

רואה חשבון חוקר – כאשר בני זוג מתגרשים ואחד מהם מעלה טענה הנתמכת בראשית ראייה להברחת נכסים ו/או כספים – בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני עשויים למנות רואה חשבון חוקר. המינוי יכול להיות בהתאם להתרשמות בית המשפט באשר לצורך במינוי המומחה, ולחילופין בהתאם לבקשת אחד מהמתגרשים. רואה החשבון החוקר ידרוש מהמתגרשים את כלל המסמכים הנחוצים לו לרבות תדפיסי חשבון בנק, ריכוזי יתרונות בפוליסות השונות, נותנים אודות זכויות סוציאליות ועוד. במקרים מסוימים הוא עשוי לבקש מבית המשפט או מבית הדין צו לגילוי מסמכים, שיאפשר לו לפנות ישירות לכל גוף כלכלי ולדרוש מתוקף הצו שיימסר לו כל המידע ביחס למי מהמתגרשים. חישובי המומחה ייעשו בדרך כלל למועד הקרע (לרוב יום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך). במקרים מסוימים – יכולה בדיקת המומחה להשתרע על פני תקופה יותר ארוכה לרבות תקופה שלאחר מועד הקרע. המומחה יערוך בדיקה חקירתית מקיפה באשר לכספים ונכסים שנכנסו ויצאו מהתא המשפחתי – מקורם ולאן הועברו, ויקבע טענות מי מהצדדים מוצדקות והאם היו הברחות נכסים אם לאו.

המלצות חוות הדעת – בהתאם לתקנות, בתוך 60 ימים מהיום שנודע לו על המינוי, או במועד בו יורה בית המשפט, על המומחה להגיש את חוות דעתו. ערכאה שמינתה את המומחה יכולה לאמץ את המלצות חוות הדעת, לאמץ בחלקה או לא לאמץ כלל. במידה ונפסק כי מתקבלת חוות הדעת – על המתגרשים לפעול בהתאם לאמור בה. חשוב להבין כי חוות דעת מומחים אינה תמיד בבחינת "כזה ראה וקדש". בעבודת המומחים עלולות לפול לא אחת טעויות, שיכול ותהיה המתגרש שהדבר ישרת אותו ויכול להיות שלא. לאורך עבודת המומחה בהכנת חוות הדעת, יש לך יכולת להתריע ולעמוד על טעויות המומחה הן באופן ישיר בפניו והן בפני הערכאה השיפוטית שמינתה אותו. גם לאחר שחוות הדעת מוכנה ישנם כלים שהמתגרשים יכולים לפעול כנגד חוות הדעת: הפניית שאלות הבהרה וכן דרישה לחקירת המומחה בחקירה נגדית על מנת לעמת אותו עם הכשלים העולים מחוות דעתו. במקרים חמורים יותר, ניתן אף לפעול לפסילת המומחה ומינוי אחר תחתיו.

שאלות הבהרה – התקנות קובעות כי כל מתגרש רשאי לבקש מבית המשפט לשלוח למומחה שאלות הבהרה בנוגע לחוות הדעת, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד קבלתה. לרשות המומחה עומדים 30 ימים ממועד ההחלטה, לענות על שאלות ההבהרה. תשובות המומחה לשאלות ההבהרה הינן חלק מחוות הדעת. בהמשך לכך, כל מתגרש רשאי לזמן את המומחה לחקירה על חוות דעתו ובלבד שהודיע לכך לבית המשפט ולצדדים, לא יאוחר מקד"מ המסכם, או אם חוות הדעת ניתנה לאחר מכן 45 ימים טרם מועד ההוכחות או 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת לפי המאוחר.

שכר המומחים – עלות חוות דעת משתנה, והיא נגזרת בהתאם לתחום המומחיות הספציפי, למורכבות הרכוש ולהיקף הבדיקה הנדרש. עלות חוות דעת נעה בין אלפי שקלים למאות אלפי שקלים ולעיתים מחושבת בהתאם להשקעת שעות העבודה הנדרשות מהמומחה או מי מטעמו. ברירת המחדל הינה שעלות עריכת חוות הדעת על ידי מומחה תמומן על ידי הצדדים בחלקים שווים. במקרים מסוימים, בדיקה שנתבקשה לבקשת אחד הצדדים, ונמצא שאין ממש בטענותיו – בדר"כ ייקבע שאותו צד יממן את מלואה או את החלק עליו עמד (למשל כשאחד מהמתגרשים טוען להברחות שלא נמצאו; שאחד מהמתגרשים טוען לבדיקה עבור תקופה ארוכה יותר מעבר למועד הקרע ועוד).

פסילת מומחה – בדין יש חזקה לפיה מומחה שממונה מטעם בית המשפט מבצע את עבודתו ביושר וללא משוא פנים. במקרים מובהקים בהם יוכח כי המומחה פעל בחוסר אובייקטיביות וגילה נטייה לא מוצדקת לאחד המתגרשים, יהיה ניתן לבקש פסילתו ומינוי אחר תחתיו. חשוב להבין כי פסילת מומחה הוא הליך קיצוני המתקבל במשורה, וכי נטל ההוכחה על הטוען לאי אמינות המומחה הוא גבוה.

המקרה של טלי ונועם הוא מקרה מובהק בו שמאי שמונה פעל במשוא פנים ומשהדבר הוכח – בקשה שעורך דין גירושין של נועם לפסול אותו התקבלה. טלי הייתה מתווכת נדל"ן מוכרת וידועה. לאורך השנים, היא החלה לצבור דירות, בתים וקרקעות באחד האזורים היקרים בארץ. היה ברור כי גירושיה מנועם יהיו מורכבים לאור רכוש הנדל"ן המשותף שצברו והיקפו הניכר. עם הגשת התביעות הוגשה מטעם נועם בקשה למינוי מומחה – שמאי מקרקעין מוסמך לצורך הערכת שווי הנכסים המשותפים. כל צד נתן שמות של שמאים מטעמו ובית המשפט לענייני משפחה בחר מהם את השמאי נתן יונתני. כבר בתחילת עבודתו – היה ברור כי הוא פועל לטובתה של טלי… גם חוות הדעת השמאיות, אשר העריכו את הנכסים בערכים נמוכים מאוד העידו כך… לימים התברר כי טלי ונתן קולגות שעבדו הרבה שנים יחד ויש ביניהם יחסים מיוחדים… את זה השמאי לא גילה עת קיבל על עצמו את המינוי…עורך דין גירושין של נועם הגיש בקשה לפסילתו, אליה צירף, ברשות בית המשפט למשפחה, חוות דעת שמאית מקבילה עם ערך גבוה בהרבה וכן הוכחות לקשר בין השניים. לאחר תגובות וכן דיון בנושא מצא בית המשפט לענייני משפחה לפסול את נתן ולמנות מומחה אחר תחתיו.

דבר כזה לא היה קורה כיום, שכן בהתאם לתקנות, מינוי מומחה ייכנס לתוקפו רק לאחר המצאת הצהרה לבית המשפט העדר זיקות אישיות העשויות להיות למומחה ביחס להליך, למתגרשים, או לבית המשפט בפניו נידון התיק.

לסיכום: במאמר זה חשפנו עבורך טפח מהמידע בקשר למומחים בהליכי גירושין, שעשוי לסייע לך בבחירת עורך דין גירושין מתאים עבורך. אם אתה סבור שבהליכי הגירושין שלך ימונו מומחים, מסוג כלשהו, ראוי שתבדוק האם הידע והניסיון של עורך הדין גירושין שבחרת כוללים הבנה עמוקה בתחום המומחיות הרלוונטי ויכולת התמודדות עם המומחים השונים לקידום קשת מטרותייך בהליך הגירושין.

למידע נוסף

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן