גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

דיבוב בהליכי גירושין

במרבית הליכי הגירושין אין לצדדים, או מי מהם מידע מלא על התנהלות ורכוש הצד השני ובעיקר ראיות על היקף הרכוש המשותף. הצד היוזם את הגירושין מנסה, במסגרת הכנותיו לגירושין, לייצר מצב, מגובה בראיות, שיאפשר לו לקבל, כבר במהלך הפתיחה, את חלק הארי מהרכוש המשותף.

הדברים יפים במיוחד למתגרשים בעלי רכוש ממשי ווירטואלי רב ומגוון כגון: מנהלי עסקים, בעלי חברות, עובדים ומנהלים בחברות הייטק ובסטרטאפים, בעלי מקצועות חופשיים ודומיהם. לא אחת הניסיונות להעלים רכוש, טרם הגירושין, נובעים מהשקפת עולם של המעלים, כאשר לשיטתו רק הוא או היא עשו מאמץ להשגת הרכוש האמור, ולכן הוא שלהם במלואו. מצוות חוק יחסי ממון נראית להם מופרכת. לא למותר לציין כי חלק לא מבוטל משיטות העלמת הרכוש, או הפחתת שוויו טרם הגירושין אינן חוקיות ולכן הן כרוכות בסיכון, לא מבוטל.

לא למותר לציין כי מרבית האינטראקציות בין בני זוג מתנהלים ביניהם ללא פרוטוקול כתוב או מוקלט… משכך, בעת גירושין יתכן שיש בידך מידע רב ערך, אך השימוש בו מוגבל בהעדר ראיות של ממש. כתוצאה ממצב זה קיבלו בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני סמכות לקבל ראיות, שאינן מתקבלות בבתי משפט אחרים, אולם אין בכך פתרון מלא לבעיה.

כדי להבין את נפלאות הדיבוב נתחיל בסיפור אמיתי מלפני שנים רבות. רחל, אשתו של יואב, עבדה בחברה אמריקאית ידועה, הפועלת בישראל. מרבית שעות עבודתה היו בלילות, שכן זה התאים לקשר עם מטה החברה בחו"ל. לא אחת היא והמנכ"ל עברו בלילות לביתו הסמוך "כיוון שאין אוכל ושתייה במקום הסגור והמאובטח בו פועלת החברה", כפי שאמרה לבעלה. יואב חש בהתקררות היחסים עם רחל ושם לב כי היא מקדישה פחות תשומת לב לילדיהם הפעוטים בני 2 ו-4. לפיכך, הוא חשד בה, אך לא הייתה לו שום דרך להתמודד עם הכחשותיה הנמרצות. בהמשך פנתה רחל אל יואב והציעה לו להתגרש בדרכי שלום, תוך וויתור על כתובתה.

יואל ביקש כמה ימים "לעכל את הבשורה הרעה" ופנה אלינו. מניתוח סיפורו עלה בליבנו חשד כבד שאכן אשתו מנהלת רומן ממושך עם המנכ"ל של הסניף בישראל. יתר על כן, תלוש המשכורת הדל שלה, אל מול כישוריה הגבוהים, הביא אותנו למסקנה שהיא חוסכת כסף במקום סמוי מן העין. הנחנו כי מדובר במהלך ממושך ומתוכנן היטב, שמטרתו להיפטר מיואב וכי אין סיכוי שיואב ינסה להוציא ממנה הודאה מוקלטת.

בשלב זה הוחלט לנסות להביא ראיות חד משמעיות באמצעות מדובבת מקצועית. דרך הפעולה תוכננה בקפידה וקיבלה את אישורו של יואב. באחד הימים הגיעה המדובבת במונית לחזית הבית בו התגורר המנכ"ל והמתינה במונית. כאשר יצאה רחל מפתח הבית, פנתה אליה המדובבת, שלכאורה זה עתה יצאה מהמונית, ושאלה אותה אולי יש לה מידע על גני ילדים לילדים בני 2 ו-4 בסביבה. הבקיאות שגילתה רחל בגני הילדים בסביבה גרם למדובבת להבין כי רחל מתכננת לעבור לגור עם הילדים בבית המנכ"ל – המאהב. משכך, המדובבת סיפרה לרחל סיפור דומה לשלה – כי יש לה מאהב מזה כשנה והם מתכננים לעבור לגור באותו בניין עם ילדיה וכי היא הגיעה לבניין כדי ליצור תשתית למעבר. בשל ההזדהות של רחל עם המדובבת היא סיפרה לה את סיפור האהבה בינה לבין המנכ"ל ואת כוונתה להתגרש כדי שתוכל לחיות עם המנכ"ל. לשאלת המדובבת מהיכן יבואו המקורות הכספיים לחיים החדשים, התרברבה רחל בעושרו המופלג של המנכ"ל ובעובדה שהיא עצמה חוסכת כסף בהיחבא, בשיתוף פעולה עם המנכ"ל. המדובבת העבירה את המידע ליואב.

כאשר הבינה רחל כי בידי בעלה מידע מפורט ונפיץ אודותיה היא הסכימה לוותר על כתובתה ועל כל הרכוש, לרבות ה"חיסכון" שהסתירה, לטובת הבעל, ואף להפקיד את משמורת הילדים בידיו (כן, אז הייתה משמורת ולא הסדרי ראייה) והכל במטרה שהמידע הנפיץ לא ייחשף בבית המשפט לענייני משפחה ובעיקר לא לחברה האמריקאית. בהסכם הגירושין היו סעיפים רבים שעסקו בשמירת הסודיות.

זה אכן התאים ליואב. חשיפת המידע הנפיץ הייתה עלולה לגרום לפיטורי המנכ"ל ומשכך לאיון יכולתה הכלכלית של רחל לעמוד בהסכם הרכושי. כן הוא חשש שהתארכות ההליכים תביא לחשיפת חברתו החדשה…

לא כל פעולות הדיבוב הן כה מוצלחות כמו בדוגמה זו, אך ברי שמדובר בכלי רב עצמה שיש לשקול שימוש בו בעת ההכנות לגירושין. הבנה של הליכי הדיבוב עשויה להקנות לך יתרון ניכר בעת גירושין. חשוב לזכור כי רק הגדרה מדויקת של מטרות הדיבוב ותכנון קפדני של האמצעים החשיבתיים והטכנולוגיים לביצוע הדיבוב, עשויים להניב לך תוצאות טובות.

מטרות הדיבוב

  1. לתמוך בהוכחת הערכים הכלכליים והאחרים המהווים סלע מחלוקת בגירושין.
  2. השגת עילת גירושין חד משמעית, שתאפשר גירושין עם או בלי כתובה.
  3. השגת ראיות כדי להכריח את הצד השני להתגרש בהקדם.
  4. להשיג ראיות להברחת רכוש, כדי לתמוך בחלוקה לא שוויונית לטובת הצד הנפגע.
  5. לבסס ראיות על שווי הנכסים ובייחוד הנכסים הווירטואליים, השנויים במחלוקת.
  6. לייצר תשתית איתנה לבקשת צו לגילוי מסמכים.
  7. לתמוך במינוי מומחה עם סמכויות חקירה, מוקדם ככל האפשר.
  8. לאתר נכסים ממשיים ווירטואליים הסמויים מן העין.
  9. מטרות ספציפיות למקרה הגירושין שלך.

סוגי ודרכי הדיבוב

הדרך הפשוטה ביותר היא הקלטת שיחות ביניכם באמצעות דיסק און קי מקליט, כאשר הטלפון שלכם מרוחק למניעת חשד הקלטה. רוב האנשים מניחים כי הקלטה נעשית באמצעות הטלפון, ולכן הם ייטו לפתוח את חרצובות לשונם, כאשר הטלפון רחוק או כבוי. הבעיה היא שאם ניסיון ההקלטה נעשה כאשר כבר ברור שאתם מתגרשים ספק אם מישהו ינדב מידע שיפגע בו.

דרך נוספת לבסס עובדות שנוחות לכם היא דרך הקלטת שחזור – ישירה או מורכבת. כך אתם מתייחסים לעובדה בעבר התומכת בטענותיכם. לדוגמה: "אני שמחה שלא סטרת לי, שהבעתי את רצוני להתגרש, כמו שקרה לפני חצי שנה". כל תשובה שאינה הכחשה מוחלטת היא ראייה שאכן הופעלה אלימות פיזית כלפיך. הכחשה של עובדה הידועה לשניכם משמעותה שהצד השני מתכונן לגירושין קרובים. אם הגירושין לא ממש על השולחן, יש סיכוי לכיוון זה. בכל מקרה, יש לנסח את התגובות בבהירות ובחדות.

בכל מקרה הסיכוי לקבל תוצאה משכנעת בשיחה ביניכם, לאחר שהחלו הליכי הגירושין, הוא קלוש ולכן רצוי לפנות להליכי דיבוב חיצוניים. ההעדפה המידית היא שיחה של קרוב משפחה שלך, או ידיד, המתודרך היטב, עם בן זוגך, ולו מהטעם שאמצעי זה הוא זול ופשוט. לדוגמה: אם אביך מתקשר לצד השני ואומר "שמעתי שאתם מתגרשים. אני מקווה שתחזירו לי את ההלוואה שנתתי לרכישת הבית" גם אם בן הזוג יגיב באמירה שזו הייתה מתנה, יש בכך אישור למתן הכסף, שניתן בזמנו במזומנים… ללא שיחה זו סביר שבן הזוג היה מכחיש מתן כסף שאינו בר הוכחה.

אם אין סיכוי שהשיטות לעיל יניבו תוצאות, הדרך שנותרה בניכם היא פנייה לדיבוב חיצוני, דהיינו על ידי מדובבים מקצועיים. דוגמה לשימוש במדובבת חיצונית מובא בסיפור של רחל ויואב לעיל. ככל שתפליגו בדמיון כדי לייצר מצב בו ירצה המדובב לשוחח עם המדובב, וככל שסיפור הכיסוי שלו יהיה טוב יותר, כך עולים הסיכויים שלכם להוכיח מידע חיוני שישרת אתכם בהליכי הגירושין.

קצרה היריעה מלתאר את כל נפלאות הדיבוב. אם אכן מדובר בגירושין מורכבים בהם מעורבות מחלוקות בסכומים גבוהים, בצד רצון אישי להבין את הנסיבות האמיתיות של הגירושין, יש יותר סיכוי כי דרך המלך להשגת הראיות והמידע היא באמצעות דיבוב. בשל המורכבות של השימוש בדיבוב ובשל העובדה שאין הזדמנות שנייה לדובב, חשוב שיעמוד לימינך עורך דין גירושין רציני שבקי בתכנון הליכי דיבוב מסוגים שונים, שגם ידריך אותך לא להיות הקרבן הבא של דיבוב.

דילוג לתוכן