גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

אסטרטגיית גירושין 2023

האסטרטגיה של הגירושין

עברו למעלה משניים וחצי עשורים מאז טבענו את המושג "האסטרטגיה של הגירושין", כביטוי לפעולת תכלול (אינטגרציה) של כלל נתוני הגירושין הספציפיים שלך ועיבודם המושכל והיצירתי לתכנית עבודה מפורטת, שתביא אותך ליעד הנכסף – לנצח את הגירושין. מאז, שכללנו רבות את הליכי התכנון והתכלול, ובנינו שיטה מתקדמת לתכנון אסטרטגיית גירושין איכותית יותר, שאפשרה למתגרשים רבים לנצח את הגירושין, במובן של הגשמת מטרות הגירושין שלהם ויותר.

אנו שמחים שרבים שאלו מאיתנו את המושג, ואף העתיקו ברמה זו או אחרת, את השיטה המורכבת. כיום ברור כי בניית אסטרטגיית גירושין היא חובה בכל תחילת הליך גירושין. עם זאת, מצער כי כיום גם צרור של עצות גירושין חבוטות ונבובות, שאין בהן ממש, שמציע מאן דהו, זוכות לשם המשמעותי: "אסטרטגיית גירושין", למרות שאין בהן שמץ של אסטרטגיה.

איך בונים אסטרטגיית גירושין מנצחת?

אסטרטגיית גירושין מנצחת נבנית מהסוף אל ההתחלה. ראשית, יש להגדיר מהן תוצאות הגירושין שברצונך להשיג בכל אחד מנושאי המחלוקת: אחריות הורית, זמני שהות, מזונות אישה / ילדים ובעיקר חלוקת הרכוש. הדגש על חלוקת הרכוש אינו מקרי. בזמן שהאחריות ההורית, זמני השהות ומזונות הילדים ניתנים לשינוי, כל אימת שמשתנות הנסיבות, הרי שחלוקת הרכוש, הנקבעת בעת הגירושין, הינה סופית, ואינה ניתנת לשינוי, אלא על ידי ערעור על החלטות בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. ככלל, סיכויי הערעור על ערכאות אלו הוא נמוך.

אחרי הגדרת תוצאות הגירושין הרצויות לך יש ללכת צעד אחד אחורה ולנתח מה צריך לקרות כדי שתוצאות אלו תושגנה. לדוגמה: אם ברצונך להשיג חלוקת רכוש לא שוויונית, השלב הקודם הוא להוכיח כי אחד מהמצבים המקובלים בפסיקה לחלוקת רכוש לא שוויונית חל על המקרה שלך. לדוגמה – בן הזוג שלך היה "שותף עצל" שיכול היה לתרום לפרנסת המשפחה אך סרב לעשות כן, או היה מהמר שבזבז על הימוריו, בניגוד לדעתך, הון עתק. יש עוד שלל סיבות ונסיבות לחלוקת רכוש לא שוויונית ביניכם, או להוצאת נכסים מסוימים מהשיתוף. הנושא מורכב, ואם יש לך הרהורים  בדבר זכאותך לחלוקה לא שוויונית לטובתך, כדאי לך להתייעץ בנושא עם עורך דין גירושין מיומן.

בנקודה זו הולכים עוד צעד אחד אחורה ושואלים מה הן הראיות שיש לי להוכחת המצב שמזכה אותי בחלוקה לא שוויונית לטובתי? כך ממשיכים צעד אחר צעד לאחור בניתוח המצבים והאופציות, עד שמגיעים למצב העניינים הנוכחי. בדרך זו ניתן להגיע לתכנון ראשוני של אסטרטגיית גירושין מנצחת.

הצעד הבא הוא בחינת התכנון הראשוני של אסטרטגיית הגירושין שלך על ידי סימולציה של הצעדים המשפטיים והאחרים שבדעתך לנקוט, במסגרת האסטרטגיה, לאור הצעדים הצפויים או האפשריים של בן הזוג. כך ניתן לשכלל את אסטרטגיית הגירושין שלך, ולהפוך אותה למכשיר עוצמתי להשגת מטרות הגירושין שלך. ברור שעם התקדמות הגירושין יש לעדכן את התכנון האסטרטגי, במיוחד לנוכח מהלכים לא צפויים או לא הגיוניים שמבצע בן הזוג. אכן, תכנון אסטרטגיית גירושין מנצחת מורכב ומערב נתונים ושיקולים רבים, אך בסופו של יום זה המכשיר היעיל ביותר לנצח את הגירושין ולהשיג את מטרות הגירושין שלך. 

נכון, זה דומה לתכנון אסטרטגי במשחק שחמט, דמקה ומשחקי אסטרטגיה אחרים. ככל שתתכנן יותר מהלכים קדימה, ותצפה טוב יותר את מהלכי היריב ביותר מיומנות ותבונה, כך עולים סיכוייך לנצח.

מדוע אסטרטגיית גירושין מנצחת מתמקדת בעיקר?

בתכנון אסטרטגית הגירושין חשוב מאוד להתמקד בעיקר, ולזנוח את הנושאים השוליים. במציאות הישראלית, בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים עמוסים ואין להם די זמן לדון בכל פרטי הסכסוך ביניכם, לפחות לא בזמן הקצר שמוקדש לכל דיון. במציאות זו, נכון שבעתיים הכלל "תפסת מרובה לא תפסת". עליך להתרכז אך ורק בדברים החשובים ביותר עבורך, בהנחה מציאותית שלא ניתן להשיג את הכל. לפעמים, תביעה להקטנת מזונות בסכום פעוט, תעלה לך בהפחתת חלקך בבית המגורים, או באסון כלכלי אחר, כיוון שמרבית זמן הדיון יוקדש דווקא לעניין הפעוט. חלק משמעותי מאסטרטגיית גירושין מנצחת הוא יצירת סדר עדיפויות בין מטרות הגירושין שלך והתמקדות בניסיון להשיג את מטרות הגירושין החשובות ביותר תחילה.

איך לזהות את אסטרטגיית הגירושין של הצד השני?

סביר להניח שגם הצד השני, אם אינו טיפש או עצל במיוחד, פיתח לעצמו אסטרטגיית גירושין משלו. במצב זה תוצאות הגירושין נקבעות על ידי השאלה למי מכם יש אסטרטגיית גירושין עדיפה. משכך, יש חשיבות רבה לנתח, כבר בשלבים הראשוניים, מה היא אסטרטגיית הגירושין של בן הזוג ולאור המסקנות להוסיף לאסטרטגיית הגירושין שלך נדבכים שמטרתם לסכל את אסטרטגיית הגירושין שלו. בדרך כלל ניתן להבין את אסטרטגיית הגירושין של הצד השני מתוך התנהלותו כלפיך השלבים המוקדמים של השיח על גירושין, התנהלותו בהליכים המוקדמים, כתבי הטענות שלו וכן אישיותו, כמו גם הניסיון המצטבר אל מול עורכי הדין שלו ועוד. בשל מורכבות זיהוי זה מחד, וחשיבותו הרבה להצלחתך בגירושין, מאידך, חיוני עבורך להתייעץ עם עורך דין גירושין מנוסה כדי לזהות את אסטרטגיית הגירושין של הצד השני ולעדכן לאורה את אסטרטגיית הגירושין שלך…

מדוע תכנון אסטרטגיית גירושין חיונית לגירושין שלך?

החלופה לתכנון אסטרטגיית גירושין מנצחת היא הגישה הגורסת כי יש להגיב בתבונה על כל צעד של הצד השני, לגופו של עניין. יש יופי לוגי מסויים בגישה זו, אך ברור שהיא תוביל אותך, במרבית המקרים, לכישלונות והפסדים בהליכי הגירושין. לפעמים, קשה להבין עד תום את המהלכים שמבצע הצד השני, אם בשל היותם יצירתיים ובלתי צפויים ו/או בשל היותם כה מטופשים, עד שלא היה ניתן לחזותם מראש. ללא אסטרטגיית גירושין משוכללת, סביר שלא יהיה באפשרותך לזהות את טיב המהלכים ולכן סביר שתגובתך תהיה שגויה ותפעל נגדך. הבעיה המרכזית בגישה התגובתית היא שלא ניתן להשיג הישגים כאשר מירב היוזמה היא בידי הצד השני. סביר שאם אסטרטגיית הגירושין של הצד השני תוכננה בקפידה, אל מול חוסר האסטרטגיה שלך, התוצאה הסופית תהיה לרעתך.

סיכום ומסקנות

אם החלטת להתגרש או נודע לך שבן זוגך רוצה להתגרש, הדבר המעשי הראשון שעליך לעשות הוא לתכנן אסטרטגיית גירושין מנצחת שתביא להשגת מטרות הגירושין שלך. עניין זה הוא כה רגיש ומורכב ומצריך ידע כה רב, עד שלא סביר שבאפשרותך להצליח בו ללא סיוע משמעותי של עורך דין גירושין מנוסה, המתמחה בתכנון אסטרטגי של מהלכי גירושין. חשוב להפנים כי אסטרטגיית גירושין מנצחת היא הדבר החשוב ביותר כדי לנצח את הגירושין. הניסיון והמציאות מלמדים זאת בצורה חד משמעית.

למידע נוסף

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן