גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

גירושין

אסטרטגיה של גירושין – כמה דברים מהלב

מזה שנים פונים אלינו ככלל או אל עורך דין גירושין ספציפי, מדי יום, אנשים רבים, בייחוד כאלה שנישואיהם מדשדשים, בשאלות שונות הקשורות למערכת היחסים שבינו לבינה, ובעיקר בבעיות הנוגעות לגירושין. מרבית הפונים מתעניינים בשאלה "מה אומר החוק?". אנשים אלו מחפשים "אישור" שבהליך גירושין החוק יעמוד לצדם, וכי הדבר אותו הם רוצים יותר מכל- כסף, משמורת על הילדים, דירה, עסק או סתם נקמה מתוקה- ייפול לידיהם כפרי בשל. במקרים רבים מצוידים הפונים "בידע קודם" שרכשו ממכרים, גרושים בדימוס, שכנים, הולכי רכיל ואף עורכי דין שלא התעמקו כלל בעניינם המיוחד.

לא פעם, הם מצטטים בפנינו סעיף חוק, אשר הוא ולא אחר יוביל, לדעתם, לניצחון בקרב הגירושין הממשמש ובא… אנשים אלו הם טרף קל, שכן הם מתפתים בקלות להאמין שיש "פתרון פלא" מיידי ופשוט, שיפתור את כל בעיותיהם, תוך שהם מסתמכים על ידע שגוי או חלקי שברשותם. למרבה הצער "פראיירים לא מתים אלא רק מתחלפים", דרך מחשבה זו לרוב מובילה למפלה מוחצת, הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה הרגשית.

המצב החוקי בישראל

המצב החוקי בישראל סבוך ומושפע ממארג מורכב של בתי משפט שונים (בית דין רבני ובית המשפט לענייני משפחה), חוקים ודינים שונים ומנוגדים, וכן שופטים ודיינים בעלי גישות והשקפות עולם הפוכות זו מזו. במצב משפטי כה סבוך יש חשיבות מכרעת לקביעת דרך ייחודית, שתתאים לנסיבותיו האישיות והמיוחדות של כל מקרה. לא תמיד ניתן להצביע בפשטות על הקשר בין מצב חוקי מסוים לבין התוצאה הרצויה לכם, ולכן אין טעם בבירור "מה אומר החוק היבש?". חשוב יותר לשאול "כיצד אוכל להשיג בצורה חוקית ויעילה את המטרות שאותן ברצוני להשיג?", ואז לפעול בדרך מקצועית להשגת יעדים אלו.

רבים הם המקרים בהם תכנון לא נכון של צעדי ניהול בהליך של גירושין, שנבע מאי הבנת מורכבות ההליכים, גרם למפחי נפש קשים, להתמשכות מייגעת ומיותרת של ההליכים המשפטיים ולבזבוזן של שנים יקרות בניסיון לתקן את טעויות הפתיחה. במצב דברים זה נפגעים כל הצדדים, ובמיוחד נפגעים הילדים, אשר מטולטלים במשך שנים במצב של חוסר יציבות וחוסר וודאות, עד להכרעת המאבק המשפטי בין הוריהם.

אנשים רבים מתקשים לקבל את העובדה, שאין קשר ישיר בין המצב החוקי לבין התוצאות הצפויות. אחרים, אינם מעלים על דעתם, כי קיימת אפשרות להשפיע על נסיבות המקרה שלהם באופן שיביא את החוק לעמוד לצדם. קשה להם להבין, כיצד "הצודקים והטובים" נרמסים על ידי "המתוחכמים והרעים". כדאי לך להבין, מוקדם ככל האפשר, כי הסיסמה "אל תהיה צודק- תהיה חכם" רלוונטית למאבק גירושין יותר מאשר לכל עניין אחר!

מורכבות התמונה

להבנת העניין נביא בפניך מספר נקודות, שתדגשנה את מורכבות התמונה:

  • ניצחון תיאורטי או מעשי

מדי יום ביומו מתייצבים בבתי המשפט ברחבי הארץ, אלפי אנשים החדורים בטחון עז כי עוד רגע קט הם יזכו בהכרעה לטובתם, ויקבלו מכבוד השופט את "העוגה כולה". מטבע הדברים, בדיוק מחציתם ינחלו אכזבה קשה, שכן בכל מאבק יש צד מנצח וצד מפסיד. אכזבתם של אלו "שהוסבר להם", על ידי עורך הדין שלהם, כי "החוק לצדם" וכי "הם צפויים לנצח" תהיה קשה שבעתיים! ההבדל בין אלו שיעמדו בצד המנצח לבין אלו שיעמדו בצד המפסיד ינבע בעיקר מכך שהצד המפסיד עסק רק בשאלה "מה אומר החוק?" בעוד שהצד המנצח עסק בשאלה הנכונה: "כיצד אני משפיע על הנסיבות הייחודיות למקרה שלי בכדי שהחוק יעמוד לצדי?". אם ברצונך ללהשיג את מטרותיך כדאי לך לבדוק מה הן הנסיבות הייחודיות בעניינך.

  • הפלילים בשירות הגירושין

בהליך גירושין קיימת נכונות גבוהה של בני זוג, שהינם אזרחים נורמטיביים נטולי עבר פלילי, לבצע הפרות חוק שונות וחמורות:

החל מהעלמת רכוש
המצאת חובות פיקטיביים
הימלטות מהארץ עם הילדים או בלעדיהם
ריקון חשבונות בנק
הגשת תלונות שווא
מעשי אלימות וכלה ברצח
יש כאלה המגלים יצירתיות מדהימה, ודואגים "להפסיד" את כל כספם בקזינו, לביים מחלה אנושה, או אף פשיטת רגל מדומה. במצב דברים זה השאלה הרלוונטית היא מה לעשות על מנת להשיג את מטרותיך באופן חוקי, ולמנוע מבן הזוג מלהשתמש ב"תרגילים לא חוקיים" כנגדך. סוד המשחק הוא לנטרל את המהלכים הבלתי חוקיים של בן הזוג, ובמקביל לקדם את המהלכים והאינטרסים שלך.

  • זמן זה כסף

בית הדין הרבני פסק לרעת האישה, וכך עשה גם בית הדין הרבני הגדול. לפני כעשר שנים פסק בית הדין הגבוה לצדק לטובת האישה וקבע כי היא זכאית למחצית הרכוש. אכן הישג משפטי מכובד, שזכה לפרסום רב. למרות זאת, עד עצם היום הזה, בפועל לא קיבלה האישה את חלקה, וספק אם תקבלו אי פעם. עולה שתכנון אסטרטגיה של גירושין, שאינו מביא בחשבון את ממד הזמן הוא תכנון סרק, ואינו יכול להועיל.

  • זמן זה הרבה יותר מכסף

ממד הזמן מקבל חשיבות מכרעת, פי כמה, כאשר מדובר בנושאים לא כספיים דוגמת גט או משמורת ילדים. סיכוייך למצוא בן זוג ראוי או להתחתן בשנית יורדים משנה לשנה, ויכולתך להביא ילדים לעולם כפופה לשעון ביולוגי, אשר אינו חדל מלתקתק גם במהלך מאבק הגירושין. הוא הדין במאבק על החזקת ילדים הנמשך שנים רבות. לא פעם, מנמק בית המשפט את השארת הילדים בידי הצד שהחזיק בהם במהלך המאבק המשפטי, בכך שאין הוא רוצה לפגוע במסגרת החיים היציבה של הילדים, שנרכשה במהלך שנות המאבק… במקרים קיצוניים עלולים הילדים ליפול קרבן למאבקים בין ההורים, ואף למצוא עצמם שוהים תקופות ממושכות בפנימיות או מוסדות. בקיצור רצוי להתגרש "עוד בחייך"!

  • זמן זה הרבה יותר מכסף

ממד הזמן מקבל חשיבות מכרעת, פי כמה, כאשר מדובר בנושאים לא כספיים דוגמת גט או משמורת ילדים. סיכוייך למצוא בן זוג ראוי או להתחתן בשנית יורדים משנה לשנה, ויכולתך להביא ילדים לעולם כפופה לשעון ביולוגי, אשר אינו חדל מלתקתק גם במהלך מאבק הגירושין. הוא הדין במאבק על החזקת ילדים הנמשך שנים רבות. לא פעם, מנמק בית המשפט את השארת הילדים בידי הצד שהחזיק בהם במהלך המאבק המשפטי, בכך שאין הוא רוצה לפגוע במסגרת החיים היציבה של הילדים, שנרכשה במהלך שנות המאבק… במקרים קיצוניים עלולים הילדים ליפול קרבן למאבקים בין ההורים, ואף למצוא עצמם שוהים תקופות ממושכות בפנימיות או מוסדות. בקיצור רצוי להתגרש "עוד בחייך"!

  • הפסיכולוגיה של הגירושין

חלק גדול ממקרי הגירושין אינם נגמרים בפסק דין אלא בהסכם כתוצאה מכך שאחד מבני הזוג "נכנע" לדרישות בן זוגו, שהצליח להובילו לנקודת שבירה. במקרים רבים, אנו חוזים בבן זוג המוכן לוותר על הכל רק בכדי להיפטר מבן זוגו "כאן, עכשיו ומייד". עורך דין גירושין העושה תכנון נכון של הליכי הגירושין יכול להבטיח לך יוזמה ושליטה במהלכים השונים עד כדי "שבירה פסיכולוגית" של בן הזוג. זהו תהליך מתוכנן ומובנה, אשר מאפשר לך להשיג את מטרותיך במקרים בהם הדין לא עומד לצדך, ולעיתים מבלי שכף רגלך דרכה בבית המשפט. בניית תהליך זה הוא חלק מהאסטרטגיה של הגירושין.

  • סוף מעשה במחשבה תחילה

בניית אסטרטגיה של גירושין מחייבת אינטגרציה (שילוב מערכתי) של כל הנסיבות הייחודיות למקרה האישי שלכם. לפעמים מהלך שנראה, כניצחון גדול בשלב ראשון עלול להתדרדר לכישלון מוחץ בסופו של תהליך. לדוגמא: יוסף שניהל מספרה משגשגת, הגיב באיומים לבקשת הגירושין של אישתו (שהיתה מדריכת קארטה במקצועה). למרות שלא נשקפה לה סכנה של ממש, פנתה האישה, בעצת עורך דינה, למשטרה. יוסף הורחק למשך שלושה חודשים מעיר מגוריו. בתקופה זו נהרסה המספרה כליל, ויוסף הפך ממפרנס טוב לפושט רגל. כאשר ביקשה האישה לתבוע דמי מזונות נכבדים לילדים, הבינה כי עשתה טעות איומה, שכן עקב הפגיעה בפרנסתו נפסק, כי יוסף ישלם לילדים מזונות נמוכים מאד. עולה שלא פעם ניצחון טקטי ראשוני ומתוק עלול להפוך להפסד אסטרטגי צורב, אם לא חשבת מראש על כל הנסיבות.גירושין

כל עורכי הדין שווים, אך יש כמה ששווים יותר. מרבית האנשים מבינים שניהול הליך גירושין הוא עניין מסובך, ואינו ניתן לפתרון עצמי, במסגרת שעות הפנאי. אנשים המתפתים לנהל את הליכי הגירושין בעצמם ללא ליווי משפטי נכון, מנמקים זאת לרב בשאלת העלות הכספית הגבוהה, הכרוכה בניהול הליכי הגירושין באמצעות עורך דין גירושין, ובפערי המחירים הגדולים שקיימים בין עורכי דין שונים. אכן שאלת עלות ניהול הליכי גירושין היא שאלה חשובה וקשה. עורכי דין שונים מנהלים תיקי גירושין בדרכים שונות. עורכי דין גירושין רבים מגישים "תביעות סטנדרטיות", המנוסחות על פי שטנץ קבוע, מתוך תקווה כי גם הצד השני ישכור שירותים משפטיים ברמה נמוכה מאידך, ישנם עורכי דין העוסקים בתכנון אסטרטגי, ויישום תוכניות רב שלביות שתבטחנה את השגת מטרותיך, תוך התייחסות לנסיבות המיוחדות של עניינך.

ברור, כי קיים מרחק רב בין שיטות עבודה אלה בכמות העבודה הנדרשת, במורכבותה, במחיר הנדרש עבורה ובמיוחד בתוצאה הסופית הצפויה. בבסיס התפיסה של האנשים המחפשים עורך דין גירושין "זול" עומדות שתי הנחות שגויות: הראשונה היא "כל עורכי הדין שווים פחות או יותר"- הנחה זו שקולה להנחה שכל הדגים בים הם באותו הגודל (האם באמת ערכו של סרדין שווה לערכו של לוויתן?); ההנחה השגויה השנייה היא ש"כל תיקי הגירושין הם אותו הדבר", כאשר במציאות כל תיק גירושין הוא עולם ומלואו, העוסק באנשים שונים, בילדים שונים, ברכוש שונה, בבעיות מיוחדות המאפיינות אותו ובמיוחד במטרות גלויות ובמטרות סמויות שונות (ראה הסבר מפורט בגוף החוברת).

המתמטיקה של הגירושין

מה וכמה אפשר להרוויח או להפסיד? מי שסבור שיש לגירושין מתכון קבוע, דוגמת המתכונים בספרי הבישול, צפוי למפלה ניצחת. ההבדל המשמעותי בין שיטות הטיפול, והפערים העצומים באיכויות עורכי הדין השונים, יוצרים הבדל מאד משמעותי בתוצאה הצפויה. זו הסיבה שעלות תיק גירושין יכולה לנוע בין אלפים בודדים של דולרים לבין עשר או עשרות אלפי דולרים וזאת בהתאם לקשיים עמם יש להתמודד, עומק הטיפול הנדרש, איכות העוסקים במלאכה ובמיוחד איכות התוצאה הנדרשת. במרבית המקרים, ההבדלים בתוצאות המושגות הם הרבה יותר גדולים, הן בערכים כלכליים והן בערכים רגשיים, מההפרשים במחיר השירות המשפטי. לא פעם, "חסכון" של אלפי דולרים בודדים בהוצאות משפטיות הופך להפסד של עשרות או מאות אלפי שקלים בתשלומי המזונות בחישוב ארוך טווח ו/או באופן חלוקת הרכוש והגרוע מכל אובדן המשמורת על הילדים. בשורה התחתונה, עצתנו לך היא להעמיד לנגד עיניך את ההפרשים הצפויים בתוצאה מול ההפרשים בעלות השירות המשפטי. ברב המקרים המסקנה תהיה לשכור את שירותיו של עורך הדין הטוב ביותר שידך משגת. הניסיון מלמד שבסופו של יום זה הפתרון הרווחי והנבון ביותר.

אלו הן אך נקודות בודדות מני רבות, שתעזורנה לך להבין, כי הדרך הנכונה להשגת התוצאה הרצויה לך הינה ניתוח כל הנתונים הרלוונטיים ועיצוב תוכנית פעולה, שתביא אותך ליעדים שהגדרת. מערכת זו מכונה האסטרטגיה של ה"גירושין". מידע חלקי הינו מטעה, ולא יוכל לשמש לך בסיס לפעולה, אלא אם כן ברצונך להשלות את עצמך, ולהמתין עד שהמציאות המרה תטפח על פנייך. מחובתנו להזהירך, כי אין במידע המוגש לך בחוברת משום תחליף לייעוץ משפטי. יתרה מכך, כדאי לך להבין, כי המצב המשפטי הוא רק נתון אחד מיני רבים הנדרשים לעיצוב אסטרטגיית גירושין. המומחיות הנדרשת לתכנון המערך האסטרטגי מאחדת תחומי ידע רבים ומגוונים, כגון: פסיכולוגיה, כלכלה, מתמטיקה, ניהול עסקים, מחשוב, ראיית חשבון וכרוכה בתהליך של "הסערת מוחות" בו חוברים מספר עורכי דין ובעלי מקצוע נוספים, לניתוח המצב המיוחד שלך ולעיצוב פתרונות יצירתיים להשגת מטרותיך. אנו בהחלט מאמינים, כי גם במקרים בהם אינך רואה את האור בקצה המנהרה, הגולל לא נסתם וניתן לתכנן אסטרטגית גירושין טובה עבורך.

דילוג לתוכן