עזריאלנט - עורך דין גירושין - להתגרש ברגישות ובתבונה
דף הבית גירושין וגט בישראל טיפים למתגרשים מאמרים פרסומים שלנו דיני משפחה ייעוץ מיידי אודות חברת עו"ד עזריאלנט

לייעוץ משפטי מיידי
מעורך דין לגירושין
חייגו אלינו 1-800-60-90-80
24 שעות - 7 ימים בשבוע

עו"ד עזריאלנט בתקשורת:

הסדרי ראייה ומזונות ילדים

ילדים הם לא פעם הקורבנות האמיתיים של גירושין. הם מוצאים עצמם בליבו של סכסוך לא להם כשבמקרים רבים בני הזוג עושים בהם שימוש לקידום מטרותיהם.

יובל למד על בשרו את הקשיים והסכנות שבהפעלת מודיעין מסכל. בין יובל וחנה מתקיים מאבק גירושין הנמשך שנים רבות. יובל הצליח לגייס לצידו את בנו עידו וזה מדווח לו מ"עורף האויב". המידע המודיעיני שהביא עידו נתגלה בעבר כאמין ועל כן יובל היה שבוי בקונספציה שהילד דובר אמת. ביום מן הימים מופיע עידו בבית אביו, מתנשף כולו, ואומר כי אימו הזמינה חבר טוב ללון אצלה בערב. אץ רץ יובל מצויד במיטב ציוד ההקלטה וחמוש במצלמת וידאו לתעד את המפגש. שמח וטוב לב אמר לעצמו "אני כבר אוכיח לדייני בית הדין הרבני שהשקרנית הזאת לא רוצה שום שלום בית". יובל חדר לדירה דרך חלון, התמקם בפינה חשוכה והמתין לאקשן. בשעה היעודה אכן ישבה חנה עם חברה הטוב, בעוד יובל מתעד את המפגש שבמסגרתו נדונו רק היבטים פילוסופיים של כתבי חמורבי. יובל התאכזב מהיבול הדל ובבואו לצאת מן הדירה המתינו ליובל שוטרים אשר עצרו אותו על התפרצות ופגיעה בפרטיות. יובל נאלץ תוך שבוע ימים לוותר על רכוש רב וזאת אך ורק בכדי לחמוק מציפורני החוק. עד היום יובל לא יודע שבנו היה סוכן כפול... חנה נראתה נופשת באיטליה עם חברה הטוב, הפעם ללא כתבי חמורבי..

היבטים בהם עולה נושא ילדים בעת גירושין:

 1. החזקת ילדים

  אין לך הכרעה בסכסוך גירושין בלי הכרעה בשאלה מי מההורים יחזיק בילדים. סוגיה זו הינה חלק בסיסי של כל תהליך גירושין, וללא הסכמה בנושא זה נדרשת הכרעה שיפוטית שכן לא ניתן לחלק כל ילד לשניים דוגמת "משפט שלמה". השאלה מי יהיה ההורה שיקבל משמורת על הילדים נגזרת מאינטרס עליון והוא "טובת הילד"- על בית המשפט למסור את החזקה בילד להורה אשר יבטיח את טובת הילד במובנה הרחב, קרי ידאג למילוי כל צרכיו הגשמיים, הרוחניים וההתפתחותיים. במסגרת טובת הילד נלקח בחשבון גם רצון הילד. הנטייה לתת משקל לרצון הילד הינה פועל של שניים: הראשון גילו של הילד, קרי ככל שהילד גדול יותר ובגרותו הנפשית תואמת את גילו, הנטייה לתת לרצונו משקל גדול יותר עולה. השני, מידת נחרצותו של הילד. קרי, ילד בגיל 13 המביע התנגדות נחרצת ומנומקת להיות עם אמו, והתנגדותו זו אינה פרי הסתה או שימוש באמצעים פסולים יטה בית המשפט לכבד את רצונו. ואולם, אם ישאל הילד לגבי העדפתו ומדבריו ילמד כי יש לו העדפה קלה ולא נחרצת, קיימת סבירות גבוהה שיוותר בידי אימו. ביחס לילדים קטנים, ובמיוחד ילדים מתחת לגיל 6 קיימת חזקה בחוק שטובתם להיות עם האם, למעט מקרים בהם מוכח כי לאם אין מסוגלות הורית סבירה.


 2. משמורת משותפת

  בשנים האחרונות החלה לפשוט במחוזותינו תופעת "משמורת משותפת", לפיה גם לאחר גירושין של ההורים, ההורים גרים בסמיכות ומגדלים את ילדיהם בחלוקת זמנים שוויונית. הסדר זה צבר לו ברבות השנים מתנגדים רבים, כשהסיבה העיקרית להתנגדות מקורה בכך שלאחר גירושין לילד אין מרכז חיים, לילד שני בתים, הלינה מתבצעת לסירוגין אצל האב או האם, הוא נדרש להיטלטל לא אחת עם חפצים בין שתי הדירות וכל זה אינו מעניק לו את היציבות הנדרשת לו ככלל, ובפרט לאחר גירושין.


 3. הסדרי ראייה

  מסירת החזקה לאחד מההורים מחייבת הסדרי ראייה לשמירת הקשר עם ההורה האחר. בית המשפט ובתי הדין נוהגים ביד קשה כאשר מגיעים לכלל מסקנה כי מי מההורים מחבל בקיום הסדרי ראייה של הילדים עם ההורה השני. הסדרי ראייה הנוהגים בדרך כלל הנם: שני ביקורים באמצע השבוע למספר שעות, לפרקים, לינה אחת בשבוע באמצע שבוע, שבתות וחגים לסירוגין, והסדרים מיוחדים לחופש הגדול. כעקרון מנחה יש לדאוג הן לשמירה על קשר רצוף והדוק בין הילדים לשני ההורים, והן לכבד את העיקרון שלילד יהיה מרכז חיים ושגרה ושהוא לא ינדוד כנווד בין הוריו. הורה המעוניין בקיום הסדרי ראייה סבירים, או במשמורת, חייב להוכיח התנהגות ראויה במהלך סוף החיים המשותפים ומהלך הגירושין, שאם לא כן הוא עלול למצוא עצמו נפגש עם הילדים אך בנוכחות צד שלישי כגון בן משפחה או עובד סוציאלי.


 4. מזונות הילד ומגוריו

  כאשר מגיעים לכיס של ההורים המחלוקות שמתגלעות הנן כ"מעיין המתגבר". מזונות ילדים מהווים נטל כלכלי כבד על ההורים ונעים בין האב לאם כמטוטלת. ככל שנפסק סכום מזונות ילדים נמוך יותר, כך הנטל המוטל על האם גדול יותר ולהיפך. לגובה המזונות משמעות מרחיקת לכת ביחס לאפשרות של כל אחד מבני הזוג להמשיך במסלול חיים לאחר גירושין, לבנות לעצמו זוגיות חדשה, להקים בית ולהוליד ילדים נוספים. חשוב להבין, כי הפרש של 1,000 ש"ח בדמי מזונות שני ילדים מצטבר לסכום של מאות אלפי שקלים לכל תקופת המזונות- סכומים לא גדולים הופכים להיות עצומים בראי הזמן.


מזונות ילדים נחלקים למספר רמות עיקריות:

 1. מזונות הכרחיים

  מזונות אלו מוטלים על האב בלבד עד הגיע הילד לגיל 15. בילדים מעל לגיל 15 חלים מזונות מדין צדקה, שהחובה העקרונית לגביהם היא על האב והאם. כשמדובר על מזונות הכרחיים, המדובר בחיוב מוחלט על האב בלי כל קשר לעובדה אם וכמה הוא משתכר. מזונות אלו כשמם כן הם ובאים לדאוג לצרכים הקיומיים של הילד ועל כן הם זהים לעני ולעשיר. הסכום מתעדכן מתקופה לתקופה ועומד כיום על כ- 1,200 ש"ח לילד. מזונות הכרחיים כוללים כלכלה, הלבשה והנעלה, חינוך, צרכי בריאות בסיסיים וכו', יודגש כי מדובר אך בהוצאות קיומיות בערכים מינימאליים ואין עסקינן במותגים.


 2. מזונות מדין צדקה

  מתווספים אל מזונות הכרחיים. המדובר בצרכים הנוספים של הילד שאינם בגדר צרכים קיומיים, ואשר נועדו להביאו לרמת חיים אליה הורגל. חובת מזונות מדין צדקה חלה רק לאחר שהאב או האם כיסו את צרכיהם. שני ההורים חייבים בתשלום מזונות אלו בהתאם ליחס הכנסותיהם הפנויות.


 3. מגורי הילדים

  על האב חלה חובה לדאוג לכך שלילדיו תהיה קורת גג לאחר גירושין. אין הוא חייב להעמיד לרשותם קורת גג בבעלות האם, אולם עליו להשתתף בדמי שכירות דירה השקולה לדירה בה התגוררו הקטינים תוך התייחסות לכך שאין הוא מתגורר עוד בדירה. יחס ההשתתפות של האב במדור ילדיו הינה לפי הנוסחה הבאה. בגין ילד אחד 30% מגובה דמי שכירות, בגין שניים 40% ובגין שלושה ומעלה 50%. כבר נפסק לא אחת, כי דירת שלושה חדרים די בה בהחלט לאם ולשני ילדים ואין חובה להבטיח חדר לכל ילד.


 4. הוצאות בריאותיות חריגות

  המדובר בהוצאות רפואיות חריגות אשר אינן מכוסות במסגרת הכיסוי הבריאותי המוענק בחוק ביטוח בריאות. נהוג לחלקן בין ההורים בחלקים שווים. במסגרת הוצאות אלו יכול ויכללו גם טיפולי שיניים וטיפולים אורתודנטים, מכשירי עזר וכיוב'. על מנת למנוע מחלוקות, מומלץ כי ההסכם בין הצדדים יקבע, כי הוצאה כאמור תוצא לאחר קבלת הסכמת ההורה השני, למעט במקרים דחופים, ובהעדר הסכמה כאמור יכריע במחלוקת רופא מומחה.


 5. צרכים ספציפיים

  מעבר לצרכים כללים לכל מקרה ומקרה יתכן וקיימים צרכים מיוחדים. למשל, צרכים רפואיים- משקפיים, מכשיר שמיעה, טיפול פסיכולוגי וכיוב' או צרכים לימודיים- קושי בלימודים הדורש אמצעים מיוחדים וכיוב'. הצרכים הספציפיים עלולים להגדיל את סכום מזונות הילדים לעיתים בצורה משמעותית ביותר.

לסיכום נהוג לסבור כיום, כי סכום של 1,500 ש"ח עבור מזונות ומדור של קטין הינו סכום מינימלי לקטין ללא צרכים ספציפיים. עם זאת יש לזכור שכאשר עסקינן במספר העולה על שני ילדים, סכום מזונות הילדים לא יהווה מכפלה של מספר הילדים בסכום הנקוב שכן קיימות הוצאות חופפות. קרי, אב לחמישה ילדים שהכנסתו 7,000 ש"ח יכול שיחויב בסכום של 5,500 ש"ח, כפי שנפסק לאחרונה.

ילדים ורכוש

רכוש ההורים אינו שייך לילדים. לא אחת נתקלים בשאלה "מה, לילדים לא מגיע שום דבר בדירה בעת גירושין?" התשובה היא "לא". קשר ההורות בין ילדים להוריהם אינו מקים להם זכויות רכושיות בנכסי הוריהם. עם זאת לשאלה בדבר אופן חלוקת רכוש יש ויש משמעות כבדה ביותר בכל הנוגע לשאלה כיצד יראו חייהם לאחר גירושין. טול למשל מקרה בו בתמורה למתן גט מוותרת האם על דירת המגורים במלואה. קיימת סבירות גבוהה לפיה ילדים אלו יאלצו לנדוד בין דירות שכורות עד גיל בגרות. ככל שההורה אשר מקבל חזקה בילד מוותר משמעותית על חלקו ברכוש, כך צפויה רמת חייו של הילד לרדת.

ילדים כבני ערובה במסגרת גירושין

החלטות רבות המתקבלות על ידי הורים בשעת גירושין מתקבלות באופן ברור ומודע בניגוד לטובת הילדים. בפועל כולם יצהירו כי הם עושים הכול להרחיק את ילדיהם ממאבק גירושין- הצהרות לחוד ומעשים לחוד. בפרק זה נציין את מקצת שיטות הסחיטה והפעלת הלחצים המתבצעות תוך ניצול מצוקת הילדים:

 1. בקשות להחזקת ילדים כאמצעי לחץ לצורך הפחתת מזונות

  שיטה נושנה שטרם נס ליחה. למשה ועדנה שלושה ילדים בגילאים של שנה שלוש וחמש. משה משתכר 6,000 ש"ח נטו בחודש. במסגרת גירושי הצדדים נפסקו לטובת שלושת הילדים מזונות זמניים ומדור בסכום של 5,000 ש"ח. עם צאתם של הצדדים מהאולם הבין משה את המונח "לראות שחור בעיניים". אץ רץ משה והגיש תביעה להחזקת הילדים בטענה שעדנה חסרת מסוגלות הורית. עדנה שהוכנה על ידי עורכי דינה להתחכמות זו, עברה את הבדיקות בהצלחה גמורה. העובדות שנתגלו על משה בעת המבדקים גרמו לו לראות יותר שחור בעיניים מאשר ראה בזמן פסיקתם של המזונות הזמניים.


 2. ניצול תמימותם של ילדים והפיכתם "למרגלים" בשירות בני הזוג

  המדובר במקרים בהם אחד מבני הזוג מחליט להפעיל מרגלים וסוכנים סמויים "בעורף בן הזוג". משעה שבני הזוג אינם מתגוררים יחדיו ובעוד שעוד מתנהל סכסוך גירושין, "מודיעין" הוא שם המשחק. הצד שיוכל לגייס מודיעין טוב ואמין יזכה במאבק כולו. ואיזה מודיעין טוב יותר מחפרפרת במפקדה של האויב? המודיעין יכול לעסוק במסמכים ובתיעוד פעילות של האויב. השתדל שלא להגיע למצבו של יובל שתואר בפירוט בפתיח של פרק זה.

 3. סחטנות רגשית

  המדובר בתרגילים ומניפולציות שמטרתם להציב את הילדים בפני דילמות קשות ובלתי פתירות נוסח "משפט שלמה" שעיקרן נאמנות לאב או לאם. לא פעם יציג אחד מבני הזוג את העניין לילדים בנוסח הסיסמא הידועה "במלחמה אין ניטרליות או שאתם איתי או שאתם נגדי". מניפולציות כיד הדמיון הטובה הן לב ליבה של סחטנות רגשית המתעלת את הילדים אל עברי פי פחת.


 4. ויתור על זכויות של ילדים בתמורה לקידום אינטרס של אחד ההורים

  אם תבחנו טוב סביבכם תראו שבכדי להשיג גירושין "בהסכמה", מוותרים בני זוג על זכויות רבות כשמשמעות הויתור הוא קיפוחם של הילדים. דניאלה נמצאת במאבק גירושין מבעלה ליאור מזה כחמש שנים. כל שלושה חודשים הם "מבקרים" בבית הדין הרבני, מפסידים יום עבודה, והדיון תמיד מסתיים בהחלטה הבאה: "הצדדים ימשיכו לנסות להגיע להסדר ויציגו את ההסדר לבית הדין בישיבה הקרובה" ההתקדמות היחידה שחלה בעניינה במשך השנים היא שהפעם בית הדין רשם שאם לא יגיעו הצדדים להסדר בעתיד הנראה לעין בית הדין יבדוק הנושא לעומקו. דניאלה בת 36, וחייה עוברים לנגד עיניה בניסיון לקבל גט. בצר לה החליטה להיכנע לסחטנות שמפעיל ליאור ולאשר הפחתת מזונות לסכום של 2,000 ש"ח לשלושה ילדים וזאת רק בכדי לקבל גט. לאחר שקיבלה גט, הבינה את גודל טעותה. היא נועצה בעורכי דין אשר המליצו לה, שהילדים יתבעו בשמם ובאמצעותה מזונות הדרושים להם, ויסבירו לבית המשפט שקופחו בגלל סחטנות אביהם. תוך מספר חודשים נפסקו לילדים מזונות גבוהים פי כמה מן המזונות שקיבלו לפני הגט.


 5. חבלה בקיום הסדרי ראייה

  רוחמה הרגישה כי רומתה במסגרת גירושיה מדן. לא אישה כרוחמה תצא נפסדת. הגתה רוחמה תוכנית זדונית להוציא נשמתו של דן. בימי הביקורים של דן אצל הילדים פיתחה לעצמה כללים. אם דן הקדים, סירבה למסור את הילדים בטרם עת. אם אחר סירבה למסור בכלל. אם דן הגיע בזמן הילדים היו חולים. אם דן אחר דקות בהחזרת הילדים היו מופעלות עליו סנקציות קיצוניות דוגמת שלילת ביקורים, מנגד אם הקדים בהחזרתם סירבה לקבלם. שנה שלמה תעתעה רוחמה בדן והוציאה נשמתו ונשמת הילדים. משמאס דן בהתנהגות רוחמה החליט לעשות מעשה וביקש מבית המשפט לקבל חזקה על ילדיו. רוחמה נועצה בעורך דין שאמר לה את הדברים הבאים: "אם לוקחים לך את הילדים אני מחזיר את הרישיון שלי ללשכת עורכי הדין". השופטת שמעה את הצדדים, בחנה את הראיות והגיעה למסקנה לפיה קיימים מצד רוחמה ניסיונות שיטתיים לחבל בקיום הסדרי ראייה תקינים, ובקשר בין דן וילדיו, וכי ניסיונות אלו הנם בניגוד לטובת הילדים ומטרתם לשרת מטרות נקמה של רוחמה בדן ועל כן יש להעביר אל דן חזקה בילדים, והוא ידאג לשמירה על קשר טוב בין רוחמה לילדים.


 6. הסתה פרועה וסדרתית

המסית הסדרתי מנסה לבודד את בן זוגו, ואין דרך טובה יותר לבידודו מאשר הקמת הילדים כנגדו. כמו שנאמר בפתגם הצרפתי "במלחמה כמו במלחמה" - אין גבול לשיטות ההסתה וההמרדה. ככל שגיל הילדים קטן יותר מוגבלת גם יכולתם להבין את המניפולציה המופעלת עליהם. להלן רשימה לא ממצה של אמצעי ההסתה הנפוצים:

 • הפניית הילדים למסמכים משפטיים אשר הוגשו אל בתי המשפט על ידי בן הזוג. במקרים לא מעטים תמצא הורה אשר במקום לקרוא לילדיו סיפורים לפני השינה מצטט להם ציטוטים נבחרים מכתבי תביעה וכתבי הגנה.
 • מסכנות - המסית תמיד יציג עצמו מסכן, ואת בן הזוג כקוזק המנסה לעשוק ולגזול כל חלקה טובה.

  תליית האשם לפירוק התא המשפחתי בבן הזוג תמיד עובד אצל הילדים, המעוניינים בשלמות המשפחה וחזרה לשגרה.

 • השמעה חוזרת של שקרים פרועים על בן הזוג - ניסיון החיים אומר שחזרה שוב ושוב על אותו השקר, עשויה להפוך אותו לאמת באוזני שומעו.
 • הטחת בוץ בכל הזדמנות - המסית הסדרתי אינו מפספס שום הזדמנות להטחת רפש. הוא עסוק וטרוד כל הזמן בהטחת רפש, ובדחיית ניסיונות להכפישו.
 • המסית הסדרתי יודע כי הסתת הילדים מחייבת "תדלוק מתמיד" קרי הוא חייב לספק בכל מפגש ובכל הזדמנות חומרים חדשים כדי לשמן את גלגלי מערכת ההסתה. המבחן הנפוץ לילד מוסת הוא התנהגותו מיד עם שובו מביקור אצל המסית.
 • מטרת העל של המסית הסדרתי היא המרדה שמשמעותה פריקת עול מוחלטת של הילדים המוסתים כנגד בן הזוג,

  כשבליבו תקווה כמוסה להשגת שליטה בלעדית על הילדים...

הילדים מהווים צלע מרכזית בכל דיון גירושין. אין לך גירושין בלי הכרעה בשאלת החזקת הילדים, הסדרי ראייה ועימם מזונות הילדים. עצתנו היא לא לערב בשום מקרה ובשום תנאי את הילדים בגירושין שלכם. מעורבות כזאת אינה מתאימה לילדים בשום גיל. אם בני הזוג עצמם אינם עומדים במאבק הקשה, הכיצד יעמדו הילדים במאבק לא להם. אם קשה לכם הדבר, נסו לחשוב על מערכת היחסים שלכם עם הילדים לאחר שישקע אבק הקרב.
הנושא הקודם הנושא הבא
קבלת ייעוץ משפטי
לייעוץ משפטי מיידי מעורך דין לגירושין
חייגו אלינו 1-800-60-90-80
24 שעות - 7 ימים בשבוע
לייעוץ מידי בדואר אלקטרוני
הקליקו כאן

שיתוף עמוד זה ברשתות החברתיות:

סניפים ארציים - חברת עזריאלנט עורכי דין גירושין - חלק 2
פרסומים - חברת עזריאלנט עורכי דין גירושין
אודות חברת עורכי דין גירושין - עזריאלנט
טלפון חברת עורכי דין גירושין עזריאלנט
פרסומים - חברת עורכי דין גירושין - עזריאלנט
מספר טלפון שיחת חינם - עזריאלנט: עורכי דין גירושין
הסכמי גירושים דוגמה של הסכם גירושים
הסכמי גירושים טפסים ליישוב סכסוך
copyright
סקר החודש:
מהם דמי המזונות
הראויים לילד אחד?
עד 1000 ש"ח
1001 - 1500 ש"ח
1501 - 2000 ש"ח
מעל 2000 ש"ח

צפה בתוצאות הסקר
תל אביב
ז'בוטינסקי 24 (פינת דיזינגוף 217)
טל' 03-5277088, פקס 5277099
חיפה
פל-ים 2, בניין אורן, קומה שלישית
טל': 04-8666030, פקס 8666050
ירושלים
עמק רפאים 43 א', קומה שלישית,
המושבה הגרמנית, ירושלים
טל' 02-6250150, פקס 6244221
באר שבע
פסאז' רסקו, 121, (קומת חנויות)
טל' 08-6288966, פקס 6288967
כל הזכויות שמורות © azr.co.il 2002-2017 - חברת עורכי הדין עזריאלנט, מומחים לענייני גירושין | גוגל+‏