גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

תיקון החוק לצוואה הדדית

עד שנת 2005 חוק הירושה לא התייחס לנושא של צוואה הדדית, לכן הפסיקה בתיקים הנוגעים לתחום התבססה בעיקר על תקדימים משפטיים. עובדה זו גרמה לקשיים וחוסר בהירות בפרשנותן של צוואות הדדיות.

ההחלטה על עריכת צוואה הדדית מבוססת על רצון משותף של בני הזוג לשמר את הזכויות הזהות של כל אחד מהם כלפי עזבונו של השני במקרה של פטירת אחד מהצדדים. כאשר עורכים צוואה הדדית, מסתמכים למעשה על עקרון ההדדיות בכך שיוצרים צוואה שמחייבת את שני הצדדים בצורה זהה ומוחלטת, גם לאחר פטירתו של אחד מהם. במקרים כאלו, כאשר אחד המצווים נפטר, כל הזכויות על עזבונו נותרות באופן מלא בידי המצווה השני שנותר בחיים ורק לאחר פטירתו- עוברות הזכויות לילדים היורשים.

בתקופה בה צוואות הדדיות לא היו קבועות בחוק הירושה, נוצרו בעיות כאשר אחד מהצדדים התחרט ויצר צוואה מקבילה לצוואה ההדדית. כך נוצרו סתירות רבות בין הצוואות המקבילות ונוצרו קשיים לרשות השופטת לקבוע מהי הצוואה התקפה.

התיקון לחוק דן גם בנושא של ביטול צוואה הדדית על ידי בני הזוג וקובע כי ביטול יתקבל רק במקרה בו המצווה המבקש לבטל ימסור על כך הודעה מסודרת למצווה השני. אם מדובר בבקשה לביטול שמוגשת לאחר פטירת המצווה, יש להבחין בין מצב בו העיזבון כבר חולק או טרם חלוקתו. כאשר העיזבון עדיין לא חולק, המצווה המבקש לבטל צריך לדאוג להסתלק מהירושה למען היורש הנבחר. אם העיזבון כבר חולק, עליו להשיב ליורש החוקי את כל מה שקיבל במסגרת את העיזבון או את השווי הכספי של חלקו.

הבחירה בצוואה הדדית מונעת סכסוכים

היתרון הגדול בעריכת צוואה הדדית הוא בכך ששלומם של כל אחד מבני הזוג מובטח כל עוד הוא בחיים. מצב זה יכול למנוע סכסוכי ירושה שנוטים להתעורר במקרים בהם אין צוואה וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החוק היבש בלבד. סכסוכים כאלו, בעיקר במשפחות בהן היחסים מעורערים, יכולים להגיע אפילו עד למצב בו היורשים החוקיים (הילדים) מבקשים לממש את זכותם על דירת המגורים של בן הזוג שעדיין בחיים.

על אחת כמה וכמה נכון הדבר לגבי מקרים בהם מדובר בבן זו מנישואים שניים, שאינו הורה ביולוגי של הילדים.

צוואה הדדית צריכה כמובן להיערך על ידי עורך דין ירושה מוסמך ומקצועי, שמנוסה בעריכת מסמכים מסוג זה. על הצוואה להיות מוכרת על פי חוק ולעמוד בכל הקריטריונים שנקבעו, הן מבחינת הנוסח והן מבחינת הבהירות לגבי חלוקת העיזבון בכל מצב נתון. צוואה הדדית צריכה להיות חתומה על ידי שני עדים חוקיים וכמובן יש להפקידה בידי רשם לענייני ירושה על מנת לשמור אותה מובטחת וזמינה בכל רגע במקרה הצורך

דילוג לתוכן