גירושין ברגישות, בנחישות ובתבונה, תוך הגנה על ילדיך, עסקיך, נכסיך וזכויותיך

ביטול הסכם ממון

ריבוי הגירושין בשנים האחרונות ועליית ממוצע גיל הנישואין גורמים לכך שלעתים צד אחד מגיע לנישואין עם יותר רכוש מהצד השני. מצב זה מוביל לרצון להחתים את בן הזוג השני על הסכם ממון בטרם הנישואין.

מטרת הסכם הממון הינה להסדיר את המשטר הרכושי בין הצדדים לאורך הנישואין וגם בעת פרידה או גירושין.

נטייתם של בתי המשפט לכבד הסכמים ולא לסטות מהם, אלא במקרים חריגים. על אחת כמה וכמה בתי המשפט נוטים לדבוק בהוראות הסכמי ממון אשר קיבלו אישור ע”י ערכאה משפטית או ע”י נוטריון. יחד עם זאת לבתי המשפט שיקול דעת נרחב האם להפעיל את סמכותם לבטל הסכם ממון, או חלק ממנו, במקרים בהם החתימה על ההסכם נעשתה בנסיבות מפוקפקות, או כאשר הצדק, המוסר וההגינות מחייבים זאת.

לעתים קורה שצד חותם על הסכם ממון ומרגיש שסידרו אותו, שכן החתימה על ההסכם הושגה תוך שימוש באמצעים פסולים כגון תרמית, הטעיה, עושק וכפייה. במקרים אחרים הרצון לביטול הסכם הממון לא נובע מפגם בכריתתו, אלא משינויים שנוצרו עם הזמן לאחר כריתת הסכם הממון, כאשר הצדדים שחתמו על הסכם הממון לא יכלו לצפות אותם.

לייעוץ גירושין מיידי 24/7

או מלא/י פרטיך להלן

הסכם ממון ככל הסכם אחר כפוף לדיני החוזים. ניתן לעתור לביטולו בעילות מסוימות כגון: חוסר תום לב, טעות, טעייה, עושק כפייה ועוד. נסיבות אלו קשות להוכחה שכן, להבדיל מהסכמים אחרים, הסכמי ממון טעונים אישור בידי ערכאה משפטית או נוטריון. אלו מבקשים לוודא כי הצדדים חתמו על הסכם הממון בהבינם את משמעותו ותוצאותיו. פגם בהליך האישור יכול, במקרים מסוימים, להביא לביטולו של הסכם הממון.

במקרים של היעדר גילוי נאות, כאשר צד אחד לא ידע בעת עריכת הסכם הממון כי לצד השני יש נכסים או חובות שלו ידע עליהם סביר להניח שלא היה מתקשר בהסכם, ניתן לעתור לביטול החוזה בעילה של טעות והטעייה. סעיף 12 לחוק החוזים מחייב את הצדדים לנהל מו”מ בתום לב ובדרך מקובלת. במקרים שצד אחד נהג כלפי הצד השני בחוסר הגינות משווע, בחוסר תום לב או תוך כדי ניצול מצוקתו, יתכן ותעמוד לצד המבקש לבטל את ההסכם עילה טובה לכך.

לאחרונה התעוררו יותר ויותר מקרים בהם צדדים היו נשואים במשך שנים ארוכות שבמהלכם נולדו עילות לביטול ההסכם. כך למשל עלתה השאלה מה כוחו ותוקפו של הסכם ממון אשר הצדדים החתומים עליו סטו מהוראותיו? דוגמא בני זוג שקבעו בהסכם הממון כי ינהלו משטר הפרדה רכושית, ברבות השנים הצדדים פתחו חשבון בנק משותף, רכשו נכסים משותפים וחלק מהנכסים “התערבבו”. בנסיבות אלו נוצר מצב שבו הסכם הממון נזנח או שבהתנהגותם הם יצרו הסכם ממון חדש.

במקרים כאלו יכול שצד אחד יטען כי סוכלה מטרת ההסכם הממון המקורי, או שהסכם הממון המקורי אינו רלוונטי בנסיבות החדשות שנוצרו, ועל כן לא ניתן לאוכפו, ויש לקבוע כי המשטר הרכושי בין בני הזוג יהיה ברירת המחדל הקבועה בחוק יחסי ממון או לחילופין הסכם הממון, שנוצר מכללא, מהתנהגות הצדדים.

אמנם לשון החוק מחייבת את אישורם של השינויים החלים בהסכם, אך כל מקרה הוא לגופו, שכן בני זוג יכולים למצוא את עצמם מאשררים את ההסכם, חדשות לבקרים, בכל שינוי קל בהסכם, וזאת על מנת למנוע טענה אפשרית של בן הזוג לזניחת ההסכם או התנהגות הסוטה מן ההסכם. אשרור מתמיד של הסכמים עלול להביא להתדרדרות היחסים בין בני הזוג.

הסכמי ממון לרוב הם הסכמים ארוכי טווח, האמורים לצפות פני עתיד, חרף האמרה המפורסמת כי מאז חורבן בית שני הנבואה ניתנה לשוטים. מרגע החתימה על ההסכם ועד אכיפתו יכולים להתרחש אירועים בלתי צפויים במערכת יחסים כה רגישה ודינאמית, הקיימת בין בני זוג. בני זוג החיים ביחד תקופה ארוכה מביאים ילדים וחווים ביחד אירועים מטלטלים שלא ניתן היה לצפות אותם בעת כריתת החוזה כגון: הולדת ילד חריג שמחייב התמסרות של בן הזוג לטיפול בו, מחלת בן זוג, הסתבכות כלכלית או פלילית של מי מבני הזוג ועוד כהנה וכהנה.

אירועים חיצוניים אלו יכולים להיחשב כאירועים מסכלים אשר שיקולים של מוסר וצדק יחייבו, בנסיבות מסוימות, לזכות בן זוג להתנתק מכבליו של הסכם ממון שערך עם בן זוגו. מדובר באותם מקרים בהם הותרת הסכם הממון על כנו עלולה לגרום למי מהצדדים אי צדק משווע.

לסיכום: בתי המשפט שואפים ליציבות וסופיות הדיון ולכן נטל ההוכחה לביטולו של הסכם הממון, שאושר כדין, או קיבל תוקף של פסק דין, הוא כבד מנטל ההוכחה המוטל על המבקש לבטל הסכם רגיל, אך הוא אינו בלתי אפשרי! במקרים מסוימים הסכם ממון עשוי להתבטל על ידי בית משפט, כולו או חלקו. אם ברצונך לבדוק מה כוחו ותוקפו של הסכם ממון שחתמת עליו או אם נפל פגם בעת כריתתו או אם חלו שינויים משמעותיים בנסיבות שאירעו מאז כריתתו, כדאי שתתייעץ עם עורכי דין, מומחים להליכי גירושין שיבדקו עבורך האם קמה לך עילה ממשית לביטול הסכם הממון, שחתמת עליו.

לקריאה נוספת

שתפו את המאמר

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
דילוג לתוכן